Reklama

Přemýšlí vaše dítě o sebevraždě? Víte, co zažívá ve škole či na internetu?

Na konci minulého školního roku vyplnilo dotazník o duševním zdraví téměř dvacet jedna tisíc žákyň a žáků středních škol a 2. stupně základních škol Ústeckého kraje. A výsledky jsou hrozivé. Až 24,6 % dívek a 10,1 % chlapců v posledních 12 měsících vážně plánovalo, jakým způsobem by si vzali život. Znepokojující výsledky přišly i z Prahy.

Šetření probíhalo za použití ověřených škál otázek s důrazem na možnost srovnání v rámci České republiky i se zahraničím:

● 49,8 % dotázaných uvedlo velmi nízký nebo nízký wellbeing

● Střední až těžkou úzkostí trpí 33 % dotázaných dětí

● Střední až těžkou depresivitou trpí 34,5 % dívek a 11,9 % chlapců

Reklama

● Ohrožených rizikem k rozvinutí poruch příjmu potravy je 38,4 % dívek a 10,8 % chlapců

● Za poslední rok se sebepoškozovalo bez úmyslu vzít si život 33,8 % dívek a 9,7 % chlapců

● 41 % dívek a 21 % chlapců za poslední rok uvažovalo o tom, vzít si život

● 16,9 % ze všech žáků se úmyslně poškrábalo, kouslo nebo píchlo i např. ostrým předmětem tak, že to začalo krvácet

● 24,6 % dívek a 10,1 % chlapců v posledních 12 měsících vážně plánovalo, jakým způsobem by si vzali život

● Na základních a středních školách Ústeckého kraje 22,6 % dětí reálně zvažovalo v posledních 12 měsících sebevraždu!

(Zdroj: První výsledky od Anerva Solution s. r. o. Nyní probíhá další zpracování dat a kompletní výsledky včetně infografik budou prezentovány v následujících týdnech.)

Centrum sociálních služeb Praha provádí od roku 2016 každoroční šetření, které je zaměřené na rizikové chování a duševní zdraví žákyň a žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze. Nejnovější data jsou z listopadu a prosince 2022, na jejich zpracování se podílel výzkumný tým společnosti Anerva Solution, s. r. o. Výsledky šetření jsou zpracovány do přehledných infografik.

Životní spokojenost žáků v Praze je velmi nízká 

- 26,6% žáků v Praze má wellbeeing na tak nízké účovni, pro kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje konzultaci odborníka.

- 14% žáků pociťuje velmi vysokou míru úzkosti, 15% dalších žáků pak střední múru úzkosto

- 10,6% žáků vykazuje příznaky těžké deprese, dalších 11,4 středně težké deprese - dívky  starší 14 let jsou depresí nejvíce ohroženou skupinou

- 50% žáků nemá ve škole žádného dospělého, kterému by se svěřila

- 14,3% žáků uvedlo, že se cítili opakovaně poníženi či zesměšněni učitelem či učitelkou

- 30,6% žáků uvedlo, že se jednou či dvakrát cítili poníženi či zesměšnění 

Přibývá žáků závislých na technologiích

- 45% žáků opakovaně vynechalo kvůli internetu či on-line aktivitě spánek nebo jídlo, 20% se to stává velmi či docela často

- 54% žáků přiznalo, že je rozčílí, když nemohou být na internetu, 15% se to stává velmi či docela často

V kyberprostoru číhají na žáky různá nebezpečí

- 41% dotázaných zažilo v roce 2022 nadávání, pomluvu či ubližování na internetu.

- 31% dotázaných bylo na internetu někým cizím kontaktováno s nevyžádanou erotickou aktivitou

- 10% dotázaných přiznalo, že poslalo svoje intimní fotky či videa někomu druhému

PROTEX

Reklama

Komentáře

Default User Image
Leoš (St, 25. 10. 2023 - 09:10)

Strašná data. Nepamatuji žádného spolužáka s psychickými problémy. Jsem ročník 67.

Reklama