Reklama

Psychické zdraví dětí a dospívajících si zaslouží maximální pozornost

Poruchy nálady, jako jsou opakované deprese, jsou ve velké většině spojovány s dospělými, přestože začínají již v dětství a časném dospívání. Třetí nejčastější příčinou úmrtí mezi adolescenty je sebevražda, což je alarmující statistika. A právě tématům spojeným s psychickým stavem dětí ?a dospívajících se bude věnovat 23. ročník světového kongresu organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), na kterém vystoupí přední světoví odborníci, a který se v regionu střední a východní Evropy uskuteční vůbec poprvé. Praha se tak na několik dní stane doslova centrem světové pedopsychiatrie.

„Duševní onemocnění stále provází určité stigma a návštěvu psychiatra dospělí často odkládají či přímo odmítají a stejně jednají i v případě svých dětí,“ říká předseda kongresu MUDr. Michal Goetz, Ph.D. z Fakultní nemocnice v Motole a dodává: „Přitom zhruba 13 procent dětí od 8 do 15 let trpí duševním onemocněním, které zasahuje jejich každodenní život. Věřím, že se nám podaří zdůraznit význam komplexní péče o duševní zdraví dětí a dospívajících jako hlavní prioritu moderní společnosti v 21. století.“

Příčiny těchto onemocnění jsou různorodé, ale můžeme zmínit například traumatické zážitky v raném dětství nebo šikanu, které je vystaveno až 30 procent dětí. V současné době lze sledovat narůstající trend sebepoškozování a sebevražedného chování mezi dospívajícími. Toto chování je přímo spojeno s duševními poruchami a bez odborné pomoci mohou vést až k dokonanému pokusu ?o sebevraždu. „Duševní poruchy v dětství jsou rizikovým faktorem pro nejzávažnější onemocnění ?v dospělém věku. Čím dříve je zahájena adekvátní péče tím mírnější bude i průběh onemocnění. Bohužel od prvních příznaků duševní poruchy někdy uplyne až 8 let, než se pacient dostane dětskému psychiatrovi. Věříme, že kongres zvýší zájem politiků o náš obor a začnou se řešit zásadní mezery ?v českém systému péče, jako je nedostatečný počet dětských psychiatrických ambulancí, akutních lůžek a faktické chybění konziliární pedopsychiatrické péče v regionálních nemocnicích,“ dodává MUDr. Goetz.

V rámci kongresu proběhne 23. července 2018 také unikátní kurz pro veřejnost v prostorách Motolské nemocnice. Hlavními tématy bude prevence duševních chorob u dětí a dospívajících (James Hudziak, USA) a podpora lidí s poruchami autistického spektra v našich komunitách (Joaquín Fuentes, Španělsko). Kurzu bude předsedat profesor Andrés Martin z Yale School of Medicine, USA. Více informací i přihlášku nalezente zde: www.detskapsychiatrie2018.cz.

Již 23. ročník kongresu IACAPAP se bude konat od 23. do 27. července 2018 v Praze a představí se na něm odborníci v oblasti dětské psychiatrie či psychologie z celého světa. Mezi pozvané přednášející patří například profesorka Gabrielle Carlson z USA, která patří mezi nejrespektovanější odborníky na poruchy nálady a sebevražedné chování v dospívání a s tím spojeného vlivu médií či světově uznávaný neurovědec Tomas Paus, jehož téma zní: Proč tolik duševních poruch začíná v dospívání. ?O problematice raného traumatu, šikany a násilí budou přednášet Joerg Fegert  (Německo) a Louise Arseneault (UK).  Mimořádně zajímavou přednášku bude mít profesorka Ruth Feldman z Izraele, ve které bude hovořit o synchronii chování ve vztahu mezi matkou a kojencem a neurobiologické podstatě této vazby - tzv. attachmentu.

Reklama

Na kongresu se očekává účast až 2 000 profesionálů z oboru zdravotnictví, sociální práce či vzdělávání.
Poznatky a závěry jednotlivých prezentací přispějí k tolik potřebnému zlepšení péče o děti ?i adolescenty v České republice, kde právě probíhá reforma psychiatrické péče a snaha o srovnání její úrovně s vyspělými evropskými zeměmi.

Organizace IACAPAP již 80 let sdružuje odborníky v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících, jako například psychiatry, psychology, pediatry, sociální pracovníky, specialisty ve vzdělávání ?a zákonodárce, z 80 zemí světa a 5 různých kontinentů. Hlavním cílem této asociace je prosazování podpory zdravého psychického rozvoje, prevence a dostupnosti efektivní léčby duševních poruch dětí a dospívajících, a to zejména spojením výzkumu, praxe a legislativní činnosti. Více informací naleznete na www.iacapap2018.org
 

Reklama

Komentáře

Marie (Čt, 16. 3. 2023 - 11:03)
Deprese se u dětí může rozvinou z různých příčin. U dcery to by náhlé odcizení od spolužáků, kteří začali v pubertě ve škole ve velkém užívat cigarety, alkohol a další drogy a přestali se věnovat kroužkům, prakticky byly kroužky na druhém stupni poloprázdné. Náhlá ztráta společných témat, kamarádů vedla k rozvoji deprese. Pomohly Bachovky, kineziologie a homeopatie. Nicméně stále přetrvává sociální izolace. Dítě, které v období puberty nezapadne do paření, to má těžké. Kort na vsích a malých městech, kde dětí není tolik.
Reklama