Reklama

Mobilní hospice a domácí zdravotní péče

Jak zajistit péči o těžce nemocného pacienta, který odmítá hospic a nechce už ani být v nemocnici, ale chce se vrátit domů? Kam se máme obrátit a co hradí zdravotní pojišťovna?

Terminálně nemocní pacienti, kteří chtějí a mohou konec života strávit ve svém vlastním sociálním prostředí, mohou využít zdravotní služby vybraných poskytovatelů domácí péče (těch, kteří zdravotní služby pro tyto pacienty poskytují), nebo služby mobilní specializované paliativní péče. Vzhledem k tomu, že možnost využití uvedených hrazených služeb je závislá na zdravotním stavu pacienta, je vhodné konzultovat vše s ošetřujícím lékařem v nemocnici nebo registrujícím praktickým lékařem.

Pokud má být terminálně nemocnému pacientovi poskytována domácí zdravotní péče, náleží vystavení poukazu na tuto péči registrujícímu praktickému lékaři, ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci nebo ošetřujícímu lékaři poskytujícímu ambulantní specializovanou zdravotní péči. V tomto případě se jedná se o pacienty s nevyléčitelnou nemocí v terminálním stavu, u kterých byla ukončena kurativní léčba a další péče je pouze paliativní, ale není nutné poskytování akutní intenzivní nebo resuscitační péče. Pojišťovna hradí ošetřovací návštěvy u pacienta v terminálním stavu v takové frekvenci, jak to vyžaduje jeho zdravotní stav. Lékař stanoví na příslušném poukazu počet návštěv, včetně jednoznačné specifikace zdravotní péče, kterou u pacienta požaduje. Lékařskou péči zajišťuje registrující praktický lékař nebo lékař ambulantní specializované péče návštěvní službou.

Nově je hrazena i mobilní specializovaná paliativní péče (neboli domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu), která je určena pro pacienty, jejichž symptomová zátěž je natolik komplexní či obtížně řešitelná, že vyžaduje nepřetržitou dostupnost návštěvní služby lékaře – specialisty a zpravidla i akutní navyšování ošetřovatelské péče bez ohledu na denní dobu. Součástí týmu mobilní specializované péče je lékař, proto se na tuto péči nevystavuje poukaz.

Právě VZP je v zajištění mobilní specializované paliativní péče průkopníkem – jako jediná ze všech pojišťoven ji svým klientům hradila v rámci pilotního projektu už od roku 2015. Pilotní projekt byl velmi úspěšný a v současné době je již tato péče zařazena do standardních úhrad ze zdravotního pojištění. VZP má více než dvě desítky smluv na mobilní specializovanou paliativní péči a plánuje jejich počet dál rozšiřovat.

Reklama

Vlastimil Sršeň - tiskový mluvčí VZP

 

Reklama

Komentáře

Reklama