Reklama

Úroveň účinnosti rostlin

Podle vědeckých studií, které probíhají dodnes, se zdá, že některé rostliny jsou při eliminaci látek znečišťujících vzduch účinnější než jiné a že všechny rostliny nepůsobí na stejné škodliviny.

Například doktor Wolverton během svých testů dokázal vyšší či nižší účinnost asi čtyřiceti rostlin při odstraňování formaldehydu, jedné z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších látek znečišťujících ovzduší, která je obsažena v lepicích hmotách, látkách, papírových kapesnících, podlahových krytinách, barvách, překlížce atd.

-         Některé vědecké studie také poukazují na to, že čisticí schopnost rostlin je účinnější s časem. Po více než čtyřiadvacetihodinovém vystavení působení chemické látky znečišťující ovzduší se má totiž stupeň absorpce této škodliviny rostlinou zvyšovat, zejména pokud je škodlivina přítomna ve vysokém množství. Vědci tento fenomén vysvětlují nárůstem mikroorganismů rozkládajících plyn v zemině.

-          V odborném tisku se zpravidla uvádí jedna rostlina na každých 9 až 10 m2 jako ideální množství potřebné pro účinný boj proti znečištění ovzduší v domě; výzkumný tým z farmaceutické fakulty univerzity v Lilie zabývající se bioindikací (v rámci projektu Phytair) však ve svých závěrech přednesených v červenci 2006 zdůrazňuje, že v současné době nám chybí dostatečný odstup i náležité vědecké podklady pro definitivní určení ideálního počtu.

-          Můžeme tedy pouze říci, že čím více rostlin čistících vzduch v domě máme (aniž bychom se však pokoušeli vytvořit z bytu džungli!), tím bude vzduch zdravější a tím více bude vlhkosti, která se z nich odpaří, zdraví prospěšná - především v přehřátém bytě.

Reklama

Zdroj: Rostliny pro domov, nakladatelství CPress

Reklama

Komentáře

Reklama