Jak vznikají poruchy chování u dětí?

Proč moje dítě je ve škole drzé, agresivní, doma je vulgární, s ničím nepomůže a dělá si co chce? Kouří, krade nám peníze, stýká se s partou problémových dětí. Jak to zastavit?

Pokud odborník o problémech Vašeho dítěte hovoří jako o poruchách chování, pak se jedná o tuto poruchu, která musí splňovat diagnostická  kritéria podle Mezinárodní klasifikace nemocí. Stručně je možné tuto poruchu charakterizovat jako nepřizpůsobivé, často antisociální chování. Pod čímž se skrývá například agresivní chování k lidem a zvířatům různé intenzity, lhaní, nepoctivost, krádeže. Dále záškoláctví, toulání se, útěky z domova, vandalismus a zakládání ohňů.

Proč vznikají poruchy chování?

Na rozvoji  poruchy se podílí mnoho faktorů.

1. Genetika

Určité vrozené vlastnosti dítěte  mohou v budoucnu vést k rozvoji poruch chování. Například  dítě již od útlého dětství je nepřizpůsobivé, zvýšeně dráždivé, má sklon k agresivitě. Tam by měli rodiče zpozornět a být velmi důslední ve výchově.

2. Dítě, které má ADHD je více  ohrožené rozvojem poruch chování.

Často tyto děti mají konflikty s dětmi již na písku. Jsou zbrklé, nedomyslí následky svého chování a jsou tím nebezpečné někdy pro sebe i druhé kolem nich.  Některé takové děti, kde není důsledná, kontrolující  a zároveň  vřelá  výchova,  se pro svoji impulzivitu dostávají  do problémů. Zpočátku se jedná o „klukoviny“ později může jít  o delikventní protispolečenské chování. 

3. Socioekonomická situace rodiny může ovlivnit vznik poruch chování

Nezaměstnanost jednoho nebo obou rodičů, jejich pesimismus a podrážděnost z dané situace může doma vytvářet atmosféru, z které dítě může začít unikat k partě nebo k drogám. Někdy  nízké vzdělání rodičů, chudoba a bydlení v nuzných podmínkách může mít  negativní vliv na vývoj osobnosti dítěte. Zvláště tehdy, když vyvíjející se jedinec cítí nezměnitelnost své situace a je konfrontován s možnostmi dětí z bohatších rodin. Dochází k větší orientaci na vrstevníky a hledání pocitu sounáležitosti v partě. Někdy nutkavost mít to co si sám nemůže dovolit, je tak silná, že dítě začne krást.

Na druhou stranu i v rodinách velmi dobře finančně zajištěných, může být přítomna nenasytnost po materiálních požitcích a osobní spokojenosti na úkor ostatních členů rodiny. Pak je kladen větší důraz na uspokojování materiálních potřeb dítěte než psychických potřeb.

4. Násilí v rodině  výrazně ovlivní chování dětí

Na rozvoj poruch chování u dětí má vliv antisociální a kriminální chování rodičů . Je známo, že dítě, které zažilo fyzické a psychické týrání v rodině,  je ohrožené tím, že podobné modely bude používat ve výchově i ve své rodině. Pokud rodiče problémy řeší  tím, že berou drogy, pijí ve zvýšené míře alkohol, pak se i jejich  dítě  v budoucnu  naučí řešit problémy podobným způsobem.

5. Neúplné rodiny

Rizikovým faktorem je samozřejmě i nepřítomnost jednoho z rodičů, daná nejčastěji rozchodem, rozvodem nebo úmrtím. Tím dochází k slabšímu výchovnému působení zbylého rodiče, k zhoršení finanční situace rodiny. Matky si většinou až po rozvodu uvědomí snížení životního standardu a někdy na to nejsou připravené. Musí intenzivně pracovat, aby zaopatřily děti a sebe a nezbývá jim dost energie na důslednost při výchově. Často si nachází nové partnery, aby situaci zvládly a zvláště pokud pokusy nevychází, vznikají v rodině konflikty. Adolescent pak hledá pocit sounáležitosti mimo rodinu.

Co mají udělat rodiče, když u jejich dítěte nastane problém s chováním?

Pokud je takový problém u malého dítěte, vždy se nejdříve musíme zamyslet nad životním stylem rodiny, nad výchovnými modely, kterým naše děti vystavujeme. Dítě do věku 8 let do sebe nejvíce vstřebává chování autorit kolem sebe, rodičů, učitelů. Později ve svém životě se stává již kritičtějším, a ne se vším kolem sebe souhlasí. Důležité je s malým dítětem sdílet čas a nedělat to, co nechceme, aby dělalo naše dítě. Když začne puberta a dospívání,  musí již být důvěra mezi rodiči a dětmi vytvořena a pak jen si musíme najít čas na monitorování volného času dítěte a na důsledné řešení jeho problémů , potíží a i  drobných přestupků.

Pokud si nevíte  rady,  pak navštivte odborníka.  Čím dříve, tím lépe.  

MUDr. Šárka Bínová   www.medicpoint.cz, www.aliviocentrum.cz

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Elismo
    Elismo (anonym)

    Dobrý den, vím že to sem asi moc nepatří, ale píši práci o poruchách chování u dětí a ráda bych zjistila co si o tom myslíte, jak to vnímáte atd.. Alespoň z mého pohledu mi přijde, že o tomto tématu se moc nemluví. Dále bych vám ráda poprosila i o vyplnění krátkého dotazníku, zabere to cca 3 minuty, je to anonymní. http://www.anketovnik.cz/8ca181e068f91c65 Děkuji moc za ochotu!

    Pro 14, 2014

Přidat komentář

Reklama

Reklama