Reklama

Jak se dá doma předcházet hyperaktivitě dítěte

Zvolili jsme mezi terapeutickými cíli takové, které jsou vhodnou pomocí pro starší děti. Při tomto výčtu si nečiníme nárok na úplnost nebo na přesné rozlišení terapeutických cílů, kterých chceme dosáhnout.

Pro oblast hrubé motoriky:

o delší procházky, výlety, horské túry (ne se ovšem nechat pohodlně vyvézt lanovkou nahoru, raději namáhavě vystupovat pěšky);

- jízda na kole, veslování, plavání;

- skákání na trampolíně, přes švihadlo, skákání v pytli, tanec, džezgymnastika;

Reklama

- odklízení sněhu, zametání, práce na zahrádce - okopávání, pletí atd.

Pro oblast jemné motoriky:

- všechny ruční práce bez pomoci elektrických nástrojů: pilování, modelování, háčkování, pletení;

- česání ovoce, čištění zeleniny (loupání brambor nebo jablek), hnětení těsta, navíjení provázku.

Cvičení pozornosti, soustředění, přiměřené uplatnění síly, kontroly jednání, schopnosti vcítění, respektive přizpůsobování se druhému:

- jízda na koni, judo, párový tanec, šerm, lukostřelba, plachtění, udržování rovnováhy, žonglování, nalévání, aniž by se něco rozlilo, donášení plných táců k jídelnímu stolu, skákání přes ostatní děti.

Umění snášet zklamání:

- všechny hry, při kterých se hraje na vítěze a poražené, například Člověče, nezlob se, Kloboučku, hop;

- všechny soutěživé hry zaměřené na šikovnost.

Ukázka z knihy Jiřiny Prekopové Neklidné dítě (Portál)

Reklama

Komentáře

Reklama