Reklama

Jak řešit potyčky mezi sourozenci

Adele Faberová a Elaine Mazlishová rozlišují čtyři úrovně boje podle toho, nakolik jsou potyčky vážné a nebezpečné.

-      První úrovní potyčky mezi sourozenci je mírné provokování nebo hádka. Jedná se spíše o hru. V tomto případě budeme spor mezi sourozenci přehlížet, nebudeme do něj zasahovat a necháme děti, aby si ho vyřešily samy. Dostanou tak příležitost získat zkušenost s řešením nepříjemných záležitostí. Jedná se o to, aby se nebály říkat, co jim vadí a co nechtějí, aby jim druzí dělali. Měly by dokázat nastavovat a vyjednávat pravidla, za jakých jsou ochotny se hry účastnit. Tím se stávají samostatnými, umí se s protistranou dohodnout na podmínkách a nepotřebují k řešení sporu nějakou autoritu jako arbitra.

-     Druhá úroveň znamená zostření situace a rodič by měl do boje vstoupit. Nejprve je třeba respektovat právo sourozenců, že se na sebe mohou zlobit, a nikomu přitom nenadržovat. Pak musíme vyslechnout všechny strany sporu, každou zvlášť. Jakmile budeme s problémem seznámeni, uznáme jeho složitost a pokusíme se ho popsat tak, jak jsme mu porozuměli. Problém mezi dětmi bychom dále neměli řešit sami, ale nechat to na dětech. Vyjádříme jim důvěru, že jsou schopné problém vyřešit bez vzájemného ubližování a že s tím budou všichni spokojeni. Pak můžeme místo hádky opustit.

Aby nedocházelo k agresivním útokům na mladšího sourozence ze strany staršího, můžeme zavést pravidlo, že starší sourozenec nesmí zneužívat své síly a mladšího napadat. Pokud se mu něco nelíbí, má řešit konflikt slovně a mladšího upozornit, kde jsou meze jeho chování. Ale v případě, že bude starší sourozenec mladším fyzicky napaden, má právo se bránit.

-      Na třetí úroveň se dostává situace v případě, kdy by se potyčka mezi dětmi mohla stát nebezpečnou. Zjistěte, třeba i přímou otázkou, zda je situace vážná nebo zda jde pouze o hru. Sdělte dětem, že s bojem musí souhlasit všichni. Pokud to pro někoho z nich přestává být zábava, je nutné to skončit. Pak stanovte pravidlo, že „u nás doma se nepereme a vzájemně si neubližujeme a problémy řešíme vyjednáváním, ne bitím a kopáním“. Jestliže děti toto pravidlo nedokážou respektovat, nemohou si hrát spolu; každý si bude proto hrát sám v jiné místnosti.

Reklama

-      Na čtvrté úrovni se situace opravdu stává nebezpečnou a je třeba zasáhnout. V tomto případě popište situaci, jak ji vidíte. Odvolejte se na dohodnuté pravidlo, že „se u nás doma nepereme“, a děti od sebe oddělte. Až se uklidní a budou chtít být zase spolu, mohou za vámi přijít. Následně dětem při řešení problému mezi nimi pomozte. Popište situaci z pohledu všech zúčastněných a nikomu přitom nestraňte. Pomozte jim začít mezi sebou jednání a odejděte. Ať vám děti přijdou později sdělit, na čem se dohodly. Pak jim umožněte opět si spolu hrát, pokud budou chtít.

Zdroj: Pozitivní výchova sourozenců v rodině (Portál 2010)

Reklama

Komentáře

Reklama