Reklama

Jak předcházet potyčkám mezi sourozenci

Uveďme si zde několik pravidel, jak naučit děti, aby řešily konflikty mezi sebou samy. Je to nejlepší způsob, jak potyčkám mezi nimi předcházet.

Pokud si bude chtít někdo ze sourozenců půjčit věc, která není jeho, neměl by si ji vzít, aniž by se zeptal vlastníka věci, zda mu to dovolí.

Jestliže si některý ze sourozenců bude chtít něco půjčit a druhý sourozenec bude proti, může s ním začít vyjednávat a vyměnit tuto věc za něco jiného, o co bude druhý sourozenec stát.

Když bude některý ze sourozenců si chtít hrát s něčím, s čím si hraje jiný sourozenec, může navrhnout střídání. Pak je nutné dohodnout se na podmínkách, jak bude střídání probíhat.

Učte děti, aby vzájemně sdílely své pocity, snažily se přemýšlet, jak se asi cítí ten druhý, když mu druhý ukřivdí nebo mu činí příkoří.

Reklama

Učte děti, aby se ozvaly, když se jim něco nelíbí, pomocí „já-sdělení“popsat chování nebo čin, který nechtějí tolerovat, zmínit se o pocitu, který to v nich vyvolává a proč, navrhnout řešení nebo nastavit pravidla.

Pokud chce některý ze sourozenců něco změnit, měl by navrhnout pro něj přijatelné varianty a nechat na druhém, aby si z nich některou vybral.

Když s některým ze sourozenců lomcuje hněv, neměl by jednat agresivně nebo zkratkovitě. Měl by si nejdříve promyslet, co chce udělat, a vykonat to, teprve až se uklidní. Musíme ho však naučit, co má dělat, když pocítí hněv.

Hněv lze ventilovat či vyjádřit slovně: „mám strašnou zlost, to mě tak štve“, nebo malováním, psaním, pohybem, tlučením do polštáře nebo do boxovacího pytle. Jestliže se dítě nedokáže v dané chvíli ovládnout, mělo by se pokusit svůj hněv vyjádřit alespoň bezpečnou formou.

Pokud některý ze sourozenců cítí, že má s druhým sourozencem konflikt, měl by se zamyslet nad tím, o co v konfliktu jde, v čem tkví jeho podstata, a využít metody řešení konfliktu nebo řešení problému v pěti krocích. Samozřejmě, že nejprve musíme děti tyto techniky dobře naučit.

Zdroj:  Pozitivní výchova sourozenců v rodině (Portál 2010)

Reklama

Komentáře

Reklama