Reklama

Vyšetření dýchání

Nejdříve bychom měli zjistit,jestli postižený nemá něco v dutině ústní,poté mu uvolnit dýchací cesty a nakonec zkontrolovat jestli spontánně dýchá.Pokud bychom první krok provedli na druhém místě nebo až naposled,nečistoty z dutiny ústní by zapadly do uvolněných dýchacích cest a postižený by se nám udusil.

1. Pacientovi otočíme hlavu na stranu,otevřeme ústa a podíváme se,zda-li v nich není žvýkačka,bonbon,zubní protéza,zvratky,bahno či něco jiného co tam nepatří?pokud ano,jedním nebo dvěma prsty obalenými např. v kapesníku postiženému opatrně od jednoho koutku k druhému dutinu ústní vytřeme.Musíme si dávat pozor abychom nečistoty nezatlačili hlouběji do dýchacích cest.

2. Když máme čistou dutinu ústní,tlakem na čelo a tahem za bradu postiženému zakloníme hlavu.Tím jsme uvolnili dýchací cesty.

3. Nyní se nakloníme nad postiženého tak,že ucho budeme mít nad jeho ústy a ruku položíme na jeho/její hrudník.Pokud cítíme proud vydechovaného vzduchu a pohyby hrudníku,můžeme pacienta uložit do stabilizované polohy.

Nedýchá??zahajujeme resuscitaci

Zdroj: http://cs.wikipedia.org