Reklama

Popáleniny

Popáleniny jsou poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla, případně působením chemikálií, elektřiny či ozářením (speciálním případem je spálení při slunění). Hojení popálenin je velmi pomalé, vyšší stupně se často infikují a tvoří se při nich snadno zranitelné a znetvořující jizvy.

Popáleniny jsou nejčastěji způsobeny ohněm (požáry, vypalování porostů, zábavní pyrotechnika), elektřinou (mládež, vznik elektrického oblouku při přelézání vagónů), nebo vroucí tekutinou. Zvláště u dětí dochází často k opařením politím horkou polévkou či kávou při stržení ubrusu, stržením rychlovarné konvice a puštěním příliš horké vody z kohoutku.

První pomoc dospělí Těžké popáleniny

Nejdůležitější je okamžitě přerušit působení tepla, odstranit zdroj jeho působení (důležité u opaření přes oděv, který musí být odstraněn, co možná nejrychleji) a teplo z popáleniny co nejrychleji odvést ochlazením. Popálenou plochu je třeba ihned chladit oplachováním nebo proudem studené vody (na končetinách po dobu 10 až 15 minut), v nouzi i přiložením chladných předmětů. Zmírní to bolest a zabrání pronikání tepla do hloubky. Neustále sledujeme, zda nedochází k podchlazení.

Cokoliv přiškvařené v ráně nevyndavat ? nechat to až na odborné ošetření v nemocnici, aby se snížilo riziko infekce a rána nebyla dále poškozována. Prstýnky a hodinky pokud možno sundat hned ? pak už to nepůjde kvůli otoku.

Těžce popálená místa je lépe ničím nekrýt a zajistit okamžitý transport do nemocnice. Pokud okamžitý transport není možný, a hrozí infekce rány (při těžkých popáleninách, kdy je kůže zničena), je možno popálená místa zakrýt sterilním obvazem, v nouzi lze použít přežehlenou bavlnu, téměř sterilní je i vnitřek složeného vyžehleného kapesníku. Zejména nepoužívat masti, vatu a jiné materiály, které by se mohly v ráně přichytit a jejich odstranění před ošetřením by mohlo být problematické. Ránu ničím nemažeme, nedotýkáme se okolí (popálenina je vnímavá na infekci).

Lehké popáleniny

Pouze při lehkých popáleninách ? jen červená kůže nebo neporušené puchýře ? použít Panthenol sprej a sterilní krytí nebo Hemagel avšak nedotýkat se. Okraje s neporušenou kůží možno ošetřit dezinfekcí, např. Betadine mast. Zabezpečíme okamžitě transport k lékařskému ošetření, nejlépe zdravotní záchrannou službou, která včasnou infuzní léčbou (nitrožilní podání tekutin) během transportu zabrání rozvoji šoku.

První pomoc děti

U dětí lze chladit maximálně 1?2 min, hrozí podchlazení. Ve většině případů je prvním postiženým hlavička, která představuje 20 procent z celé plochy těla dítěte. Od pěti procent se u malých dětí rozvíjí popáleninový šok. Hlavičku a krk chladíme vždy, ale trup a stehna pouze jednorázově. Může totiž dojít k podchlazení, které má za následek prohloubení popálených ploch, nedokrvenost orgánů a hlavně poruchy srdeční.

Další viz PP u dospělých.

Nejdůležitější je včasnost zajištění odborné zdravotnické péče. V případě dětí mladší věkové kategorie do jedné hodiny.Jestliže se z jakýchkoli důvodů ten interval mezi poraněním a zajištěním adekvátní péče je delší než hodina, nastanou v organismu změny, které jsou nezvratné. Postižený pak do 48 hodin umírá.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org