Význam doteku v raném vývoji dítěte

Láskyplná péče je důležitým základem důvěry a sebevědomí.

Zkušenost doteku u kojeneckém období utváří důležitý základ pro důvěru a sebevědomí - u pravém slova smyslu - a schopnost cítit se dobře v sobě samém a ve světě. Zdraví a uvědomělý život jsou typická hesla naší společnosti, která je výrazně orientovaná na tělo. Téměř každý se dnes domnívá, že ví, jak důležitá je vitalita a psychické i fyzické uvolnění pro zdraví těla, duše i ducha. Většina lidí si však neuvědomuje, že kořeny toho leží u období raného vývoje. Už u prvních týdnech a měsících života se spolurozhoduje o tom, zda děťátko dostane základ zdravého vývoje, na kterém bude v pozdějších letech stavět. Citlivost kůže je vedle sluchu jednou z nejdříve vyvinutých tělesných schopností a v tomto období je, stejně jako sluch, mimořádně citlivá. Kůže je jedním z primárních smyslových orgánů dítěte, a proto to příroda zařídila tak, že potřeba kontaktu u malých dětí je vyvinuta stejně silně jako potřeba slyšet, jíst a pít.

I když jsou malé děti vyspané, syté a spokojené, bez kožního kontaktu, doteků a zvuku matčina nebo otcova hlasu pociťují určité strádání. Nejrůznější výzkumy neustále ukazují, že malé děti, které nebyly pravidelně vystavovány dotekům, mazlení a intenzivním taktilním podnětům i jiným pozitivním smyslovým podnětům (jako například sluchovým, čichovým atd.), vykazují psychické a fyzické deficity. Dnes už je vědecky dokázáno, že kožní kontakt a verbální kontakt mezi rodiči a dítětem je směrodatný pro celkový vývoj.

Nedostatečně vyvinutý tělesný cit, náchylnost ke stresu, závislosti a za nimi se skrývající touhy, ale i poruchy držení těla, které se projevují navenek i uvnitř, obecně cizí pocit vůči vlastnímu tělu a jiným lidem, pravděpodobně velmi těsně souvisejí s nedostatečným tělesným kontaktem a verbálními projevy náklonnosti po porodu a v kojeneckém věku.

Děti, které neustále a nadměrně pláčou, zcela automaticky napínají své svaly a stále více se křečovitě stahují - dokud je rodiče nevezmou do náruče nebo neutěší.

Tak vzniká začarovaný kruh. Samozřejmě lze předpokládat, že tyto děti, kterým rodiče neposkytují dostatek lásky a útěchy, mají častěji tendenci k poruchám držení těla a ke strnulosti než děti, které mají dostatek útěchy, hlazení a mazlení. Co tedy může člověk udělat lepšího, než podporovat startovní podmínky rostoucích svalů, kloubů a vyvíjejícího se vnitřního života pomocí láskyplných, vědomých doteků a projevů náklonnosti?

Výsledky bádání

Už řadu let podporují výsledky vědeckého bádání tezi, že tělesný kontakt je velmi důležitý právě u prvních měsících života. Vnímání láskyplného doteku - hlazení, mazlení a něžných doteků -je pro dítě nezbytným základem, aby mohlo být později něžné k druhým a aby mohlo předávat lásku. Všechny tyto taktilní zkušenosti dávají malému, ještě bezmocnému děťátku pocit bezpečí a jistoty.

Hlazeni, mazlení a něžné doteky zprostředkovávají děťátku pocit jistoty a bezpečí. Vůně matky, její hlas a známá mimika a gesta tento pocit bezpečí ještě doplňují. Jak důležitou roli hrají taktilní zkušenosti pro zdravý růst a vývoj organizmu se stále více ukazuje i na základě četných výzkumů zvířat. V řadě experimentů se savci se jednoznačně zjistilo, že zvířata, která byla vedle normálního krmení navíc ještě hlazena, rostla daleko rychleji a také se rychleji učila než savci, kteří nebyli hýčkáni něžnými doteky.

Celková stavba kostry a těla byla u těchto zvířat silnější. Nápadná byla i jejich výrazně lepší nervová odolnost ve stresových situacích. Tyto výzkumy zcela jednoznačně ukázaly, jak důležité jsou láskyplné doteky už odmalička. Čím dříve se začne se správnou taktilní stimulací, tím je účinnější. Je známo, že vývoj malých dětí v kojeneckých ústavech je výrazně zpomalený. Tyto děti nedostávají zdaleka tolik fyzické něhy jako děti, které vyrůstají v rodinách a o které se láskyplně pečuje po celý den.

Zdroj: Masáže kojenců, nakladatelství Grada

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Irena
    Irena (anonym)

    Tak na tohle dokážu přijít i bez výzkumů, svým mateřským smyslem. A také logikou že... takže opět zbytečné týrání zvířat pokusama. Gratuluji k lidské demenci... S pozdravem Irena z České Lípy

    Pro 15, 2012

Přidat komentář

Reklama

Reklama