Výchova k nekuřáctví musí začít již v dětství

Kouření zůstává hlavním rizikovým faktorem karcinomu plic. Na rakovinu plic umírá mnohonásobně víc pacientů než na jakékoliv jiné onkologické onemocnení. V roce 2018 bylo podle dostupných dat nově diagnostikováno 6459 pacientů. V témž roce 5401 pacientů s tímto onemocněním zemřelo.  Kouření je nutno předcházet již u dětí.

„Ptal jsem se dětí hospitalizovaných na klinice adiktologie, co by měli rodiče dělat, aby je uchránili před kouřením. Dostal jsem dvě odpovědi: rodiče by neměli před dětmi kouřit, a měli by je ochránit před tlakem vrstevníků,“ vysvětluje Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku VFN v Praze.

Dodává také, že podle statistik vyzkouší klasickou cigaretu 54 % patnáctiletých a ještě více z nich (60,4 %) okusí elektronickou cigaretu. Průměrný věk, kdy děti získávají první zkušenost s cigaretou, je však už ve 12 letech. Právě u dětí je vznik závislosti závažným problémem, neboť dětský mozek stále ještě dozrává, a to až do zhruba 25 let. Na zkladě studií víme, že díky tomu je u dětí až sedminásobně vyšší riziko rozvoje závislosti. Stačí, aby si dítě zapálilo jedenkrát za týden a kouřilo takto 6 týdnů, a už se začnou projevovat první znaky fyzické závislosti na nikotinu,“ varuje adiktolog.

Odborníci se také shodují, že je zcela zásadní, aby rodiče byli pozitivním vzorem a zajímali se o to, zda jejich potomci mají možnosti pozitivního naplnění volného času. Důležité je také děti oceňovat. „Posilujeme tím rozvoj sebehodnoty a díky sebevědomí je pak pro děti snazší odolávat tlaku vrstevníků nabízejících cigaretu. Experimenitování s cigaretami bychom měli přijmout jako normální a netrestat. Realistický cíl v prevenci je, aby dítě svým experiementem prošlo a dále nekouřilo. K tomu je důležité komunikovat s dítětem o dopadech kouření, se kterými se snadno indentifikuje. Například, že po něm žloutnou zuby, způsobuje akné, stojí spoustu peněz nebo snižuje sportovní výkonnost,“ radí Kulhánek.

Pokud rodič sám kouří, měl by děti chránit před pasivním kouřením a začít co nejdří uvažovat o odvykání. Konkrétní tipy lze najít například ve videích s Adamem Kulhánkem na webu vzdělávacího projektu www.plice.online

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama