Vliv alkoholu na vývoj plodu

Alkohol nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu. První, kdo na tuto skutečnost upozornil, byl již starořecký filozof Platon, který v jednom ze svých spisů uvedl: "Bylo-li dítě počato v alkoholovém opojení, objeví se u něho slabomyslnost a neposlušnost, bývá často nemocné". Ve starověku byly dokonce vydávány zákony zakazující zplodit dítě v alkoholovém opojení.

Alkohol je možno považovat za toxickou látku, která může poškodit vajíčko i spermii ještě před početím a poté i vyvíjející se embryo. Hlavními nebezpečími pro děti alkoholiček jsou opožděný duševní vývoj, pomalý růst a poškození mozku u plodu. Alkohol může být příčinou nitroděložního odumření plodu a může vyvolat různé deformace plodu, od menších ve vývoji obličeje až po těžké poškození mozku a srdce. Je zjišťován větší výskyt novorozenců alkoholiček se zvláštním druhem deformace uší a očí a je prokázána závislost rozsahu této deformace na výši konzumace alkoholu. Z uvedených důvodů je třeba těhotným důrazně připomenout zákaz požívání alkoholických nápojů v jakékoliv formě.


Prenatální působení alkoholu na plod může způsobovat množství zdravotních poruch. Jeden z nejtěžších projevů pití alkoholu během těhotenství se nazývá fetální alkoholický syndrom (FAS). Jedná se o jednu z hlavních známých příčin mentální retardace a defektů u novorozenců. Jestliže pije žena alkohol v těhotenství, může se jí narodit dítě s FAS, celoživotně fyzicky a mentálně postižené. Nejzávažnějším důsledkem konzumace alkoholu pak může být smrt plodu.


Fetální alkoholický syndrom je charakterizován těmito základními znaky:

 • abnormálními obličejovými rysy,
 • opožděným růstem,
 • poruchami nervového systému.


  Lidé s FAS mívají problémy s učením, pamětí, pozorností, komunikací, zrakem a sluchem. Tyto projevy často vedou k problémům ve škole, dítě má potíže držet krok s ostatními. FAS je stálou záležitostí. Ovlivňuje všechny stránky života dítěte i život jeho rodiny.


  U dětí, které mají jen některé, ale ne všechny klinické symptomy FAS se používá několik dalších odborných termínů k popisu těchto stavů:
 • S alkoholem spojená porucha nervového vývoje (ARND - Alcohol-related neurodevelopmental disorder). Lidé s ARND mohu mít funkční nebo mentální problémy související s prenatálním působením alkoholu. Mezi ně se zahrnují abnormality v chování a kognitivních funkcích. Příkladem jsou problémy a učením, zhoršené prospívání ve škole a špatná kontrola chování. Potíže s matematikou, pamětí, pozorností a názory. Nemají žádné typické obličejové znaky ani poruchy růstu.
 • S alkoholem spojené novorozenecké funkční poruchy (ARBD - Alcohol-related birth defects). Lidé s ARBD mají problémy se srdcem, ledvinami, tvorbou kostní hmoty a sluchem. Tedy různé orgánové malformace.


  V západních zemích je z 1000 porodů 9 dětí postiženo FAS, ARBD nebo ARND, přičemž ARND a ARBD se vyskytují asi třikrát častěji než FAS.


  Děti s FAS nebo ARND mohou mít následující symptomy a projevovat se typickým chováním:
 • nízká porodní váha a menší vzrůst v porovnání s vrstevníky,
 • obličejové abnormality,
 • hyperaktivní chování, štěrbiny očí, špatná koordinace,
 • problémy s učením,
 • mentální retardace a nižší IQ,
 • problémy s denním režimem,
 • poruchy spánku a sání v dětství.


  Míra poškození závisí na délce působení, hladině alkoholu v krvi matky, stravovacích návycích matky a individuální citlivosti.

  Existují čtyři základní kritéria diagnostiky možnosti vzniku fetálního alkoholového syndromu a dalších poruch souvisejících s alkoholem:
 • Důkazy o užívání alkoholu v těhotenství.
 • Pre- nebo postnatální opoždění růstu, nízká porodní váha, zpomalené nabírání váhy nezapříčiněné výživou a nepoměr váhy vůči výšce.
 • Poruchy funkce a vývoje CNS - menší velikost lebky při narození, strukturální abnormality mozku, neurologické více nebo méně závažné znaky (porucha motorických schopností, nedoslýchavost, poruchy chůze, špatná koordinace očí, rukou).
 • Charakteristické obličejové anomálie zahrnující úzké štěrbiny mezi víčky,
  plochý horní ret, plochá prohlubenina horního rtu, ploché tváře.


  Konzumace více než tří alkoholických nápojů týdně během prvního trimestru zvyšuje riziko samovolného potratu, ale účinek na trvání těhotenství a na plod zůstává sporný. Lze tedy říci, že nízká konzumace alkoholu má malý negativní účinek na nitroděložní fetální růst, ale některé studie uvádějí snížení porodní váhy při konzumaci více jak jednoho alkoholického nápoje denně. Vyšší spotřeba již potom může být spojená s duševním poškozením u dětí. Vážnější poškození nervového vývoje se vyskytuje při vyšším množství a pravidelné konzumaci alkoholu v době těhotenství.


  Důležité pro vývoj a poruchy ploduje také období konzumace alkoholu:
 • V prvním trimestru má působení alkoholu za následek významnější malformace nervového systému. Alkohol ovlivňuje růst buněk. Časné ztráty buněk vysvětlují pomalejší vývoj plodu, menší růst a nižší porodní váhu. Mozek je obzvláště citlivý na alkohol, tudíž bývá u pacientů s FAS menší a neurony bývají nalezeny na nesprávném místě.
 • Ve druhém trimestru je nejvyšší riziko potratu po konzumaci alkoholu.
 • Ve třetím trimestru za normálních okolností dítě rychle roste, růst však může být narušen alkoholem. Také se rychle vyvíjí mozek a nervový systém. Působením alkoholu však dochází ke změnám struktury a funkce mozečku a koncového mozku a jejich špatnému propojení. Výsledkem bývají poruchy chování u dětí, které se mohou projevit až během jejich vývoje.


  Mezi specifické poruchy chování zapříčiněné prenatálním působením můžeme zařadit:
 • Poruchy verbálního učení. Děti prenatálně vystavené alkoholu se projevují různými druhy problémů s jazykem a pamětí. Například, děti s FAS ve věku pět až šestnáct let se naučí méně slov ve srovnání se skupinou dětí srovnatelné duševní úrovně, které FAS nemají. Nicméně obě skupiny projevily srovnatelnou schopnost vzpomenout si na informace, které se dozvěděly někdy dříve. Klinicky tento test napomáhá rozlišit FAS od Downova syndromu, při kterém je učení a schopnost vzpomenout si stejně potlačena
 • Děti matek, které pily během těhotenství, reagují špatně na úkoly, které se týkají určení prostorových vztahů mezi objekty.
 • Problémy s pozorností byly považované za charakteristický znak prenatálního vystavení alkoholu. Následkem toho byl FAS často nesprávně diagnostikován jako porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a tedy i nevhodně léčen. Děti s touto poruchou mají potíže s koncentrací a udržováním pozornosti na rozdíl od dětí s FAS, které se umí koncentrovat, ale jejich potíže se zobrazováním posunují jejich pozornost z jednoho úkolu na druhý.
 • Prenatální vystavení alkoholu je spojené s pomalejším, méně efektivním zpracováním informací u dětí ve školním věku.
 • Poruchy aktivní funkce. Děti mají problém upustit od prokazatelně neúčinného řešení zadaného problému, nejsou tedy dostatečně flexibilní. Vyznačují se těkavostí a vznětlivostí, přičemž tyto faktory rovněž blízce souvisí s problémy s pozorností a učením.


  Zdroj: Dr. Karel Vašut a kolektiv - Léčiva v těhotenství, nakladatelství Computerpress
 • Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
  Diskuze ke článku
  Přidat komentář

  Komentáře (8)

  • Obrázek uživatele Kubula
   Kubula (anonym)

   Ano - to jsou opravdu 2 hodnotné příspěvky,myslím,že můžeme jen souhlasit.

   Čer 06, 2008
  • Obrázek uživatele Návštěvník
   Návštěvník (anonym)

   Konečně super IQ test ke kterému dostanete i certifikát, záruka kvalitního výsledku. Vyzkoušejte http://cz.iq-test.eu/?d=12534

   Čer 06, 2008
  • Obrázek uživatele Jana
   Jana (anonym)

   Vedeli byste mi prosim nekdo odpovedet, jestli ma na zdravi plodu nejaky vliv, kdyz matka prodelala akutni otravu alkoholem a ma z toho trvale nasledky jako pomalejsi traveni atd., mela by spatna funkce jater nejaky vliv na zdravi plodu? Diky moc!

   Lis 10, 2012
  • Obrázek uživatele Jana
   Jana (anonym)

   Zapomnela jsem dodat, ze ta otrava probehla uz pred nekolika lety, ale matka ma po ni trvale nasledky (zhorsena funkce jater).

   Lis 10, 2012
  • Obrázek uživatele Jana
   Jana (anonym)

   Muze mi na to nekdo prosim odpovedet?

   Lis 24, 2012
  • Obrázek uživatele ,,
   ,, (anonym)

   Ano,bohužel má vliv.Alkohol je mnohem horší na vývoj plodu,než drogy.

   Lis 25, 2012

  Přidat komentář

  Reklama

  Reklama