Typologie osobnosti dětí - Usuzování a vnímání

Usuzování a vnímání jsou dva způsoby, jakými se lidé projevují vůči vnějšímu světu.

 

Děti s převahou usuzování

Vyhovuje jim, vědí-li dopředu, co se bude dít - získávají tím pocit jistoty. Dávají proto přednost ustálenému dennímu režimu (jídlo, spánek atd. v pravidelných časech), protože se pak v čase a prostoru lépe orientují.

Chtějí dopředu znát plán či program (co se chystá, jak dlouho to bude trvat, kde to bude probíhat atd.). Nedodržení plánu či náhlé změny v programu je nepříjemně překvapí - menší děti reagují nervozitou, pláčem, vztekem, či dokonce fyzickou agresí, starší děti nás zahrnou výčitkami typu: Vždyť jsi říkal, že... - Já to věděl, ty nikdy nedodržíš slovo.

Čas berou jako zvnějšku daný neměnný prvek, kterým je potřeba se řídit, a sledují proto průběžně, kolik je hodin. Dokážou si udělat víceméně reálnou představu, co všechno se dá v daném čase zvládnout. Snadněji díky tomu dodržují termíny, úkoly dokončují včas.

Běžné povinnosti jsou si schopné hlídat většinou samy. Tíhnou k tomu, aby měly kontrolu nad svým prostředím, ve svých věcech si udržují pořádek snadněji než děti s převahou vnímání.

Snadno zaujímají stanoviska, rychle si dělají na věci názor, pronášejí tvrzení, jimiž jsou si jisté. Toho, co řekly, se drží, v jejich řeči často nacházíme slova jako určitě, rozhodně. Je většinou obtížné jim jejich názor vyvrátit. Mluví o tom, jak situace dopadne, předvídají možné potíže, některé si vymýšlejí až „katastrofické scénáře“.

Mívají jasný názor, jak má co vypadat, jak se má co dělat, zároveň se snadněji než děti s převahou vnímání podřizují stanoveným pravidlům a monitorují, jestli je dodržují i ostatní. Jedná-li někdo v rozporu se stanovenými pravidly, kárají ho, upozorňují na to dospělé a vyžadují nápravu.

Vyhovuje jim, když učení probíhá systematicky a pracuje se podle stanoveného postupu. Děti intuitivně orientované (NJ) si postup rády určí samy, děti smyslové (SJ) preferují, když postup navrhne někdo jiný.

Děti s převahou vnímání

Klidně se vyrovnávají s nepravidelnostmi v denním rozvrhu. Pokud se snažíme nějaký režim zavést, zneklidňuje nás, s jakou vehemencí se mu vzpírají.

Nepotřebují dopředu přesně vědět, co se bude dít, nevadí jim většinou, pokud se s nimi domluvíme na nějakém programu a pak dojde ke změně. Dokážou se rychle přizpůsobit novinkám, překvapení a nečekané události vítají jako velmi příjemné zpestření.

Čas je pro ně pružnou veličinou, není „jejich pánem“. Zpravidla mají méně jasnou představu o tom, kolik je právě hodin, jejich časové odhady bývají nepřesné. Úkoly proto dokončují často na poslední chvíli, velké úsilí vyvinou až „v závěrečném spurtu“.

Běžné povinnosti jsou pro ně v porovnání se zkoumáním okolí nebo možností něco tvořit většinou nudné.

Jsou průběžně přitahovány novými podněty, často začínají novou činnost, aniž by měly potřebu tu předchozí dokončit, říkají např., že si s tím budou ještě hrát , což se však většinou nestane. Zůstává tedy po nich mnoho „rozpracovaných projektů“, uklízejí většinou pouze pod vnějším tlakem. Své věci zpravidla nemají potřebu strukturovat a schovávat do skříněk a krabic, nejraději by měly všechno kdykoli k dispozici.

Svá rozhodnutí spíše odsouvají, nevynášejí definitivní soudy, v jejich řeči převládá možná, asi, spíš . Zpětně zpochybňují, co řekly. Svůj názor změní, pokud se změní okolnosti, přijdou nové informace apod.

Pravidla berou s rezervou, zpochybňují „samozřejmé“ zásady a příkazy. Stanovené hranice pro ně mohou být výzvou k jejich zkoumání; některé zkoušejí, kam až mohou zajít, nebo zásady dokonce záměrně překračují.

Většinou nedodržují stanovený postup, dokonce ani v případě, že si ho samy zvolily. Mnohem raději postupují náhodně, přeskakují od jedné věci ke druhé, podle toho, co je zrovna zaujme. Při učení a řešení problémů raději volí vlastní cestu; typy zaměřené intuitivně (NP) navíc   problém nahlížejí ze všech stran, jsou díky tomu schopny přijít s několika originálními řešeními.

Ukázka z knihy Typologie osobnosti u dětí (Portál 2010)

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele miholkovabest
    miholkovabest (anonym)

    Voda je živina, kterou vaše tělo potřebuje ze všeho nejvíc. Okolo 60 až 70 procent hmotnosti dospělého jedince představuje voda. Tělo dítěte obsahuje 80 procent vody a pětiměsíční embryo je dokonce z celých 94 procent tvořeno vodou. Voda rozpouští pevné látky, dopravuje živiny (vitamíny a minerály) do buněk těla a odvádí z buněk odpadní látky. Svým dětem vždy nabízím k pití vodu z filtrační konvice. Mám doma filtrační konvici Dewberry. Je levná, stylová a přitom velmi účinná. Proč neustále nosit balenou vodu z obchodu? Voda z vodovodu obsahuje v malém množství organochloridy, vodovodní trubky vzbuzují obavy, protože se nacházejí v zemi desítky let, proto je zapotřebí dodatečně čistit vodu z kohoutku přes filtr. http://www.dewberry.cz/

    Říj 26, 2010

Přidat komentář

Reklama

Reklama