Reklama

Duo Zikr; hudba vyvolávající neobyčejné emocionální prožitky

Igor Silin a Olga Tkačenko pod uměleckým názvem Duo Zikr tvoří neodlučitelnou dvojici, která od svého debutového vystoupení v roce 1993 fascinuje publikum po celém světě.

Svůj název si duo propůjčilo z arabštiny, ve které zikr   znamená „modlit se za někoho“. Umělci tím vyjadřují rámec svého hudebně-filozofického sdělení, které se v jednotlivých improvizačních kouscích dotýká odpradávna aktuálních témat.

Duo s minimálními hudebními prostředky, mísí prvky klasické vokální techniky s východními mody, pravoslavným chorálem či slovanskou melodikou, avšak bez jakékoliv závislosti na harmonii, formě či slovním vyjádření. Vnímání tohoto typu  hudby vyvolává v posluchači neobyčejné emocionální prožitky od pokoje, vášně, radosti až přes utrpení či hledání...

Duchovním otcem Dua Zikr je absolvent Sčukinské divadelní fakulty v Moskvě Igor Silin (vlastním jménem Igor Kalinauskas), který působil po dobu 25 let jako režisér mnoha divadelních scén po celém někdejším Sovětském Svazu. Paralelně s touto činností vytvářel ojedinělou psychotechniku, původně určenou pro herce, avšak brzy rozšířenou mezi vrcholovými sportovci, učiteli a dnes širokou vrstvou lidí. Jako profesor psychologie získal mnoho prestižních ocenění a titulů i daleko za hranicemi Ukrajiny a Ruska (člen Mezinárodní akademie vědy a kultury v San Francisku, zvláštní vyznamenání na Mezinárodní akademii informací, spojení, řízení v technice, přírodě a společnosti atd.). Jako profesor psychologie také pracoval na kyjevské Univerzitě radiační medicíny, kde mj. obhajoval zajímavé téma zabývající se pozorováním psychologických zvláštností lidí, kteří likvidovali následky výbuchu v černobylské atomové elektrárně. Silinův vokální projev odráží filozofické myšlenky vlastní  metody DFS (Diferencované funkční stavy). Pěveckou techniku pečlivě konzultoval a zdokonaloval pod vedením profesionálních pedagogů. Igor Silin je také autorem mnoha obrazů.   

„Jsou to hlasy mnohotvárného, rychle plynoucího věčného života, o kterém víme všechno a zároveň nic. Pláč. Křik. Sténání. Boj. Mír. Modlitba. Prosba. Mantry lásky. Intriky vášně. Let zvuků. Koncentrace. Prostor bez času. Čas mimo prostor. Mísení prostoru a času. Jing a Jang. Fragmenty nápěvů, které vznikají nikde a směřují nikam...“   Igor Silin

Reklama

Olga Tkačenko své umělecké začátky věnovala divadelnímu prostředí. Absolvovala Divadelní institut v Kyjevě a v počátku 90. let již úspěšně vystupovala v divadelních projektech uváděných  činoherním studiem Igora Kalinauskase (například Jurodia dle Dostojevského předlohy Zločin a trest). Vedle herectví se také aktivně zapojila do studia psychotechniky vytvořené a dodnes rozvíjené Igorem Kalinauskasem. Na základě principů metody DFS v sobě objevila touhu po hudebním vyjádření. Dnes tvoří nezaměnitelnou součást Dua Zikr.

První koncert ruských vokalistův ČR pod názvem „Plachetnice přání“ se uskuteční 3.10.2009 v Českém muzeu hudby v Praze v 19.00 – viz. více informací a rezervace vstupenek na http://www.koncert-duozikr.cz/

 

Reklama

Komentáře

Saba (Út, 22. 9. 2009 - 10:09)
Bomba.
Reklama