Tatínek na rodičovské dovolené

O tatíncích na rodičovské dovolené se poslední dobou hodně hovoří, zejména v souvislosti s takzvaným aktivním otcovstvím. Ze zpráv z médií to vypadá, že takoví tatínkové přicházejí do módy, ovšem v České republice je jich pořád velmi málo. Ti, kdo jsou alespoň pár měsíců ofi ciálně na rodičovské dovolené, tvoří pouhé 1 % ze všech rodičů.

Malý počet otců na rodičovské má řadu příčin :

 • Většina rodin si to nemůže dovolit z fi nančních důvodů: muži mají v průměru vyšší platy, a kdyby chodila do práce jen žena, příjem rodiny by se výrazně snížil.
 • Naše společnost je stále dost konzervativní. V průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z roku 2004, který se zaměřoval na slaďování, uvedlo 67 % dotázaných mužů a 61 % dotázaných žen, že si myslí, že pokud muž zůstane na rodičovské dovolené, není to v pořádku.
 • Celkem 63 % žen, které v době výzkumu žily s manželem či partnerem, jenž nikdy celodenně nepečoval o malé dítě, by nesouhlasilo s rodičovskou dovolenou otce. Souhlas by svému partnerovi poskytlo pouze 24 % žen.
 • Na matky, které tento souhlas poskytnou a „umožní“ svým mužům zůstat doma na rodičovské, společnost často pohlíží jako na krkavčí matky, které své děti nemají dostatečně rády.

Když už tatínek na rodičovské je, pak se většinou jedná o rodiny, kdy muž pracuje na volné noze, je momentálně nezaměstnaný nebo má matka větší příjem než on. Z výzkumů také vyplývá, že muži se většinou starají o starší děti - na rodičovskou dovolenou odcházejí, až když jsou dítěti dva nebo tři roky.

Většina otců, kteří pečovali o své dítě, vnímá tuto zkušenost velmi pozitivně. Říkají, že tak mohli zažít události, jež jinak s dítětem zažívá pouze matka. Za největší přínos otcové považují, že si s dítětem vybudovali velmi blízký vztah. Jsou také nadšeni z toho, že pokud se dítěti něco přihodí, tak běží za nimi, a ne za maminkou, což jim přináší jisté zadostiučinění.

Adam S., 40 let, dvě děti ve věku 12 a 16 let:

Zůstal jsem na rodičovské s mladším synem. Manželka je lékařka, potřebovala se vrátit do práce brzy a také pracovala pro zahraniční fi rmu, takže vydělávala víc než já. Neměl jsem s tím vůbec problém. Pracoval jsem deset let v diagnostickém ústavu s problémovými chlapci a pak jsem vystudoval speciální pedagogiku, takže jsem byl vlastně kvalifi kovaný otec! Ale vážně, moc jsem si tu dobu užil. Problém mi nedělá ani vařit, ani uklízet.

Podle mého názoru je pro dítě i rodiče naprosto ideální, mohou-li se na rodičovské dovolené vystřídat.

Výhody:

 • Jedná se o ideální situaci, kdy o dítě pečuje osoba z okruhu jeho nejbližších a služba je zadarmo. Z výzkumů vyplývá, že vztah otce s dítětem je pak mnohem lepší.
 • Muž vidí, co znamená práce s dítětem a v domácnosti a mnohem víc ji pak oceňuje a váží si jí.
 • Takové rodiny se dokonce méně často rozvádějí, což dokazují zahraniční i tuzemské výzkumy.
 • Má to kladný vliv na postavení žen na trhu práce, protože zaměstnavatel už automaticky nepředpokládá, že na rodičovskou dovolenou musí žena. Nicméně mohou se objevit i různá úskalí.

Nevýhody:

 • Zejména na vesnici či malém městě se může stát, že se váš partner stane terčem uštěpačných poznámek, že „není dost chlap“. Zatímco vašeho muže bude okolí možná obdivovat, vás klidně označí za špatnou matku.  
 • Připravte se na to, že když si vaše ratolest rozbije koleno, poběží spíš za tatínkem než za vámi.
 • Otcové se občas domnívají, že se celý den stačí jen věnovat dítěti - vaření a úklid nechávají na ženě po jejím příchodu z práce.

Doporučení:

 • Rozdělte si s partnerem přesně činnosti, které by měl vykonávat on, protože je „doma“, a které budete vykonávat vy, i když chodíte do zaměstnání.
 • Je také velmi užitečné dohodnout se na časech, který každý z vás bude mít takzvaně pro sebe (vy chodíte každý čtvrtek cvičit a pak s kamarádkami na víno, váš partner má každé úterý sraz s přáteli).

Ukázka z knihy Rodina a práce - jak je sladit a nezbláznit se (Portál)

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama