Sladké nápoje a sladkosti způsobují u dětí zubní kazy

Vyšší konzumaci cukrů, které děti přijímají i prostřednictvím nápojů, a to zejména během školní výuky, prokázala analýza jídelníčků v rámci studií1) zaměřených na dětskou populaci. Ze všech doma zkonzumovaných nápojů děti vypily 72 % slazených a ve škole 79 %. Není tedy divu, ?že polovina pětiletých a dvě třetiny dvanáctiletých českých dětí mají zubní kaz.

Z hlediska příjmu potravy je pro vznik zubního kazu nejrizikovější neustálý přísun cukrů, to znamená průběžné uzobávání sladkostí a popíjení slazených nápojů. Rodiče by proto měli naučit své děti pít čistou vodu, nejlépe přírodní pramenitou a slabě nebo středně mineralizovanou.

„Pravidelný a vhodný pitný režim významně podporuje všechny životně důležité funkce organizmu. Už mírná dehydratace je provázena horší výkonností. Například u školních dětí byly v době výuky prokázány výpadky krátkodobé paměti, horší koncentrace, snížená schopnost reaktivity ?na vyučovací proces,“ upozorňuje ústavní nutriční lékař FN Motol MUDr. Petr Tláskal, CSc., ?člen AquaLife Institutu. Z několika studií1) vyplynulo, že děti, respektive jejich rodiny pitný režim často podceňují. Příjem tekutin se ukázal jako nedostatečný zejména u dětí školního věku (nejvíce ?u 10-14letých), hlavně ráno s omezením příjmu tekutin při snídani, ale dále i ve škole. Výsledky studií ukázaly u dětí ve věku kolem 10 let, že pokud ráno nepřijmou alespoň 250 ml tekutin ?nebo v průběhu dopoledne (včetně snídaně) konzumují méně tekutin než 400 ml, jsou ve škole často dehydratované. „Fyziologickým potřebám organizmu by měl odpovídat i výběr nápojů k zajištění správného pitného režimu. Vhodným zdrojem tekutin je přírodní pramenitá voda, čistá ?a neupravená, která je velmi kvalitní a neobsahuje chemické přídatné látky. Součástí každodenního pitného režimu by měly být také přírodní minerálky, které doplňují tělu důležité minerální látky (např. hořčík, vápník, draslík a fluor),“ dodává MUDr. Tláskal.

Vedle množství je neméně důležitá i kvalita přijímaných tekutin. Konzumace sladkých nápojů stejně jako sladkostí zvyšuje pravděpodobnost zubního kazu. Pro jeho vznik však není podstatné množství cukru, ale frekvence přísunu cukru. S ohledem na zubní zdraví je zásadní rozdíl, ?jestli sníme tabulku čokolády najednou, nebo ji uždibujeme v průběhu celého dne. Obdobou je pití sladkých nápojů. Lepší je sníst nebo vypít něco sladkého najednou, než mlsat průběžně celý den. Vedle úpravy životosprávy a pitného režimu představuje účinnou pomoc proti zubnímu kazu ?také fluoridace a mechanické čištění zubů.


Vychovávat děti k odpovědnosti za vlastní zdraví je cílem preventivních programů probíhajících ?ve školách. Znalosti jsou dětem předávány ve věku, kdy jsou nakloněny novým informacím ?a kdy ještě nemají zakořeněné špatné návyky. V zemích, kde byly zavedeny preventivní programy s důsledným konceptem zaměřeným na zubní zdraví, se dramaticky snížila kazivost zubů. U nás ?se však ředitelé škol shodují, že školy nemají na takové programy finanční prostředky, opakovaně naráží na problém, kdo je zaplatí. A rodiče mají pocit, že jakákoli edukace, i když nad rámec výuky, spadá kompletně pod záštitu školy.

Jak ukázal dotazníkový průzkum2), podle 85 % dotázaných rodičů dětí z 1. stupně ZŠ má smysl děti ve školách vzdělávat v oblasti zubního zdraví, 62 % preferuje dlouhodobý a 72 % praktický program. Pokud však mají rodiče za nějakou aktivitu nad rámec výuky zaplatit 300 Kč ročně, upřednostňují výlety, sportovní a kulturní akce před preventivními programy v oblasti zdraví. ?Z nich pak mají největší zájem o preventivní program zaměřený na drogy, následuje kouření ?a gamblerství. Preventivní program týkající se zubního zdraví se v preferencích rodičů umístil ?na 4. místě (ze 7 možných).

Návod na správnou péči o zuby předává dětem v mateřských školách, na 1. stupni základních škol a v dětských domovech projekt Dětský úsměv. Byl zahájen v roce 2001 a od samého počátku klade velký důraz na nácvik správného čištění zubů pod odborným vedením vyškolených lektorek ?a opakované probírání souvislostí mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy a vznikem zubního kazu a parodontitidy,“ říká dentální hygienistka Vendula Jaklová, DiS., lektorka projektu ?Dětský úsměv, a podotýká: „škol, které se do projektu zapojily, bohužel není stále dost, protože naráží na problém financování. Přitom roční náklady na jedno dítě jsou jen 300 Kč (zahrnují ?6 vyučovacích hodin vedených vyškolenou lektorkou, pracovní sešit, kvalitní zubní kartáček ?a další pomůcky). Pro rodiče investice, jejíž návratnost je zřejmá. A nevyčíslitelná, pokud by měla zahrnovat veškeré náklady vzniklé v důsledku špatné dentální hygieny včetně psychosociálních.“ V nastávajícím školním roce se rozhodli spolupracovat a projekt Dětský úsměv podpořit i odborníci z AquaLife Institutu3), který sleduje aktuální stav a potřeby české společnosti v oblasti výživy ?a zdraví s důrazem na pitný režim.

1) Studie Společnosti pro výživu a studie iniciovaná AquaLife Institutem hodnotily 3-5 celodenních jídelníčků nutričním programem Nutridan a následné vyhodnotily výsledky více než 30 nutričních parametrů doporučenými referenčními dávkami pro příjem jednotlivých živin (DACH) včetně hodnocení vodní bilance a konzumace cukru. Celkem 5 studií proběhlo v roce 2007-2016, zúčastnilo se jich 2 792, 1 558, 485, 823 ?a 103 převážně dětských respondentů ve věku 4-18 let z celé ČR.

2) Dotazníkový průzkum iniciovaný AquaLife Institutem zjišťoval, jak rodiče dětí, které navštěvují ?1. stupeň ZŠ, řeší jejich pitný režim a zubní zdraví. Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů společnosti Médea Research. Průzkum proběhl v červenci 2017, zúčastnilo se ho 289 respondentů (rodičů dětí, které navštěvují 1. stupeň ZŠ).

3) AquaLife Institute (www.aqualifeinstitute.cz) je organizace, která sdružuje přední odborníky a vědce zabývající se hydratací organizmu, výživou a zdravým životním stylem, ale i vodou jako přírodním zdrojem. Sleduje aktuální problémy a potřeby české společnosti v oblasti výživy a zdraví s důrazem na pitný režim ?a poskytuje informace s cílem zlepšit pitný režim a kvalitu života široké veřejnosti. AquaLife Institute ?také podporuje vědu a výzkum týkající se pitného režimu a vlivu příjmu tekutin na zdraví.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama