Reklama

Zdravé rodičovství a klasická homeopatie

Předpoklady ke zdravému rodičovství jsou položeny ne až v době těhotenství, ale už dávno předtím. Všechny konflikty, problémové situace, které má v sobě budoucí maminka nevyřešené z doby vlastního dětství, dospívání, všechny nevyřešené situace se svojí matkou atd. se už jen projevují navenek jako možné komplikace během těhotenství a porodu. Porod sám je pak pouze startovací, vyvolávající okamžik - otevírá problémy, které již v ženě byly z dřívějška uložené.

Těhotenství a porod jsou také ideální doba k tomu, aby si žena řešila a vyřešila všechny svoje dosud neprožité a nepřiznané konflikty. V této době jde dokonce o jakési zrychlení, zhuštění těchto konfliktů - i proto je tolik těhotenství i porodů v dnešní době patologických.

Když se léčbou klasickou homeopatií změní vibrace žen před plánovaným početím, příp. během těhotenství nebo před porodem - zůstávají pak ve většině případů komplikací u porodu ušetřeny. Změní-li se vibrace, esence žen při léčbě klasickou homeopatií, cosi si už v sobě tímto způsobem vyřešila. Potom jí:

1) buď dnes tak časté nevhodné chování zdravotnického personálu zdaleka nerozhodí tak, jako kdyby nebyla odléčená, nebo

2) si k ní personál vůbec nedovolí jednat neadekvátním způsobem, protože její emoční a mentální pole je tak silné, že do sebe nevpustí negativní přístup kohokoli dalšího

3) příp. se ona sama do takovéto konfliktní situace vůbec nedostane - protože už si ji nepotřebuje řešit, má ji v sobě z doby léčby klasickou homeopatií dávno vyřešenou.


Tyto možná na první pohled neobvyklé myšlenky vycházejí z dlouhodobé praxe zahraničních i našich klasických homeopatů, kteří provázejí ženy homeopaticky během těhotenství i porodu, pokud si to budoucí maminka přeje.

Protože všechny fyzické problémy v těhotenství a během porodu vycházejí z emočních, psychických zranění a traumat, jsou-li takto pomocí správně vedené léčby klasickou homeopatií odblokovány, nezpůsobují potom komplikace v těhotenství, během porodu nebo v šestinedělí.


Nejideálnější z výše uvedených důvodů ale je, pokud je možné ženu odléčit pomocí klasické homeopatie ještě před plánovaným otěhotněním. Tím, že vhodně zvolený homeopatický lék rezonuje s emočními zraněními ženy, která má v sobě uloženy, zbavuje ji těchto starých bloků a vzorců chování a tím napomáhá jejímu lepšímu porozumění sama sobě, nalezení harmonie a rovnováhy, svého místa v životě a na světě. Pro budoucí miminko toto všechno znamená šťastnou, vyrovnanou maminku.


Těhotenství a porod není pouze fyzická záležitost, ale z velké části záležitost psychická. A k tomuto aspektu se u nás zatím příliš nepřihlíží.


Málokdo se zamýšlí nad skutečnými potřebami matky a dítěte. Těhotenství a porod jsou normální, přirozené procesy, ne nemoc. Jako takové nepotřebuje léčit. Lze je ale homeopaticky ovlivňovat v případě potřeby.


Existuje, a v homeopatické literatuře je popsán kompaktní, ucelený soubor homeopatických léků, které se dají účinně a úspěšně použít u porodu v takových indikacích, jako je nepostupující porod, slabé a ustávající porodní bolesti, nevolnost se zvracením během porodu, mdloby, bezvědomí, strach ze smrti během porodu, pomalé zotavování po porodu apod. Použití těchto léků by však mělo vždy náležet do rukou zkušenému klasickému homeopatovi.

Ing.Barbora Mašková

www.klasickáhomeopatie.cz

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama