Reklama

Vývoj dítěte od narození do šesti let: Sociální chování

Níže uvedený popis vývojových fází je pouze orientační, protože každé dítě má své vlastní vývojové tempo. Odchylky jsou proto poměrně obvyklé a většinou zcela normální.

Do jednoho měsíce: Když se nakláníte nad svým děťátkem, projevuje zájem o váš obličej.

Do dvou měsíců: Už teď zkouší vaše dítě napodobovat: vypláznout jazyk tak, jak mu to předvádíte. Jeho úsměv se pozvolna stává sociálním signálem. Dítě jím odměňuje vaši náklonnost.

Do tří měsíců: Vaše dítě vyhledává váš oční kontakt - nebo se mu vyhýbá, chce-li mít svůj klid. Když s dítětem koketujete, odpovídá vám zvuky, mimikou a gesty.

Do čtyř měsíců: Díky jeho stále výraznější mimice teď dokážete snáze rozpoznat pocity svého děťátka: smutek, radost, nuda, překvapení...

Reklama

Do pěti měsíců: Řeč těla vašeho dítěte je stále výmluvnější. Dítě se zmítá radostí, když se jím právě zabýváte. Prudce sebou trhá, pokud si chce hrát... Všechno pro­vází veselý úsměv nebo zklamaný nářek.

Do šesti měsíců: Vaše dítě si čím dál lépe dokáže zařadit reakce svého okolí: veselý hlas se hodí k usměvavému obličeji, sklíčený hlas zase k smutné tváři...

Do sedmi měsíců: Vaše dítě teď ví, kam patří, posiluje se pouto k rodině.

Do osmi měsíců: Začíná fáze strachu z cizího: na neznámé reaguje dítě napjatě až vyděšeně. S cizími osobami ve svém zorném poli se necítí být zcela v bezpečí.

Do devíti měsíců: Zdokonaluje se souhra s důvěrně známými blízkými osobami. Když se vaše dítě plazí kupředu, neustále se na vás ohlíží: „Je v pořádku, co dě­lám?“

Do deseti měsíců: „Kuk, kde jsem?“ Začíná doba her na schovávanou. Dosud se vaše dítě naučilo, co máte rádi, věnuje vám pozornost, stále obratněji vyjadřuje svou lásku k vám.

Do jedenácti měsíců: Také vztek dokáže vaše dítě projevit stále výrazněji, napří­klad se umí bouřlivě vztekat, když se mu něco sebere: třeba jeho lžíce při jídle.

Do dvanácti měsíců: Dítě začíná zručně napodobovat své velké vzory. Odkouká všechno, co mu připadá zajímavé: mává, tleská rukama, kolébá se v rytmu hudby...

Do osmnácti měsíců: Vaše dítě si rozvíjí schopnost vcítění: utěšuje, hladí... Začí­ná také objevovat sebe sama a pozvolna se od vás odpoutává: blíží se „období vzdoru“.

Do dvou let: Jiné děti začínají být stále zajímavější a tu a tam jsou potřeba jako spoluhráči. Vaše úloha jediného baviče v životě dítěte pomalu končí.

Do tří let: Vaše dítě pozoruje, že hrát si společně s dalšími dětmi může být velká legrace. Učí se tak dodržovat jednoduchá pravidla.

Do čtyř let: Při hře vznikají první kamarádství. Vaše dítě teď může uzavírat první dohody, objevovat jednoduchá pravidla, darovat a dělit se. Objevuje hry s přidě­lenými úlohami.

Do pěti let: Vaše dítě hledá kritéria: co je dobré, co špatné? Co se mi líbí a co ne? „Proč“ je čím dál důležitější u otázek, které teď neustále pokládá. Také kamarádi hrají stále významnější roli. Dítě chce, aby ho tito kamarádi uznávali.

Do šesti let: Vyhrávat a prohrávat - soutěže jsou čím dál atraktivnější. Vznikají-li při nich konflikty, začíná dítě uvažovat o tom, jak se dají urovnávat spory. Pocit sounáležitosti s nějakou skupinou nabírá na důležitosti. Časem teď bude vaše dítě přikládat stále větší význam tomu, že je děvče nebo chlapec.

Zdroj: Jak z dětí vychovat šťastné dospělé, nakladatelství CPress

Reklama

Komentáře

Reklama