Reklama

Vývoj dítěte od narození do šesti let: Řeč

Níže uvedený popis vývojových fází je pouze orientační, protože každé dítě má své vlastní vývojové tempo. Odchylky jsou proto poměrně obvyklé a většinou zcela normální.

Do jednoho měsíce: Dítě na sebe upoutává pozornost křikem. Zvuky jeho mateř­štiny u něj už teď vyvolávají větší zájem než zvuky cizí řeči.

Do dvou měsíců: Vaše dítě reaguje na oslovení prvními zvuky, začíná vydávat bublavé a vrkavé zvuky.

Do tří měsíců: Stav vašeho dítěte se už dá jasně vyčíst z jeho křiku, který je stále výraznější. Nová činnost se jmenuje odezírání: když k dítěti promlouváte, studuje pečlivě postavení vašich rtů.

Do čtyř měsíců: Děťátko stále vědoměji registruje, jak se k němu promlouvá: přá­telsky, netrpělivě... Žvatláním se pokouší napodobit první zvuky řeči.

Reklama

Do pěti měsíců: Hlasových cvičení přibývá. Zvuky, které teď dítě vydává, stále výrazněji připomínají hlásky vaší společné mateřštiny.

Do šesti měsíců: První řečová cvičení se teď stávají melodičtějšími, objevují se rozličné výšky tónů a přízvuky. Vaše dítě rozpoznává neznámé tóny.

Do sedmi měsíců: Vaše děťátko začíná reagovat na své jméno. Při svých řečových cvičeních teď začíná zdvojovat jednotlivé zvuky. Zaslechnete první dvojslabičná „slova“ jako „dada“ nebo „baba“.

Do osmi měsíců: Čím zřetelněji mluvíte ke svému dítěti v krátkých větách, tím lépe vám rozumí. Dostává první představu o gramatických pravidlech.

Do devíti měsíců: Řečová cvičení vašeho miminka svou melodií, výškou, důrazy stále víc odpovídají mateřskému jazyku. Vytrvale trénuje řady hlásek.

Do deseti měsíců: Vaše dítě už rozumí slůvkům ano a ne, reaguje na zřetelné výzvy. Kromě toho už se můžete těšit na první hlučné „máma“ a „táta“...

Do jedenácti měsíců: Když předříkáváte jednoduchá slova, projevuje vaše dítě velkou snahu je zopakovat. Už se mu to daří?

Do dvanácti měsíců: Dítě chrlí první slůvka. Konečně!

Do osmnácti měsíců: K prvním slovům se neustále přidávají další. Slovní zásoba teď zahrnuje až dvacet slov.

Do dvou let: Slovní zásoba vašeho děťátka se teď nesmírnou rychlostí rozšiřuje. Ze slůvek, která si již osvojilo, začíná vytvářet první dvouslovné věty.

Do tří let: Vývoj řeči se dává do pohybu: vaše dítě už disponuje slovní zásobou asi tří set slov a mluví již v jednoduchých krátkých větách. Vyžaduje víc a víc mluvení: první pohádky, říkanky, písničky.

Do čtyř let: Vaše dítě už vytváří věty složené z pěti až šesti slov. Dokáže položit jednoduché otázky. Do hry se dostává čím dál víc gramatiky.

Do pěti let: Příběhy jsou tak vzrušující! Vaše dítě rádo poslouchá a vypráví své vlastní krátké pohádky.

Do šesti let: Dítě už se umí doopravdy účastnit hovoru. Jeho vyjadřovací schopnost se nesmírně rozvinula. Všechno nasvědčuje tomu, že i po řečové stránce je dítě připraveno na nástup do školy.

Zdroj: Jak z dětí vychovat šťastné dospělé, nakladatelství CPress

Reklama

Komentáře

Mamam (Čt, 1. 12. 2011 - 14:12)
Myslím, že děti do tří let mají v řeči veliké rozdíly ve vývoji, důležité je, zda vidíte pokrok. Moje dcera 2 roky a 3 měsíce říkala ta klasická první slůvka ještě než jí byl rok, ale někde se zasekla. Řeč se vyvíjí, mluví víc, má to melodiku, ale rozumím jí většinou jen já. Protože sova dělá hů neříká sova, ale hůva ... Je to jakýsi mezistupeň a vzhledem k tomu že posun vidím, nebojím se. Tak bude mluvit o trochu déle. Jiné děti už mluví krásně a jsou i mladší, ale tímbych se netrápila.
wsmoulinkaa (Čt, 1. 12. 2011 - 13:12)
Moje 2,5dcerka začala s opakováním slov až tak 2měsíce zpátky...poslední dobou začíná vše opakovat,je to sranda a mám radost...sice to neřekne zřetelně ,ale myslím si,že je to na dobré cestě...co myslíte? Zrovna dnes ze mě vypadlo slovo:ježiši:-DD a ona hned :ježiši:-DD tak jsem zírala...opakuje pokud má náladu vše...sleduje mé rty a tak opakuje. Měla jsem strach z dysfázky ale vypadá to,že by se už mohla rozmluvit do 3let....
Reklama