Reklama

Dětská rehabilitace hrou

Zdravotní klauni rozšířili svou působnost o další dětské oddělení, tentokrát o oddělení Dětské rehabilitace ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. V rámci své práce se klauni na této lokalitě zaměřují nejen na zlepšení psychického stavu pacientů, ale také přímo na fyzickou rehabilitaci.

Na začátku každé návštěvy dostávají od zdravotnického personálu informace o tom, jaké části těla by měly děti procvičovat a jak intenzivně. Poté pacienty zapojují do her a cvičení, při kterých se rehabilitují přesně ta místa, která potřebují. Využívají k tomu zejména cirkusové prvky, jako například nácvik žonglování. Celkově se jedná o novou a inovativní metodu, jak pomoci dětem s fyzickými omezeními.

„Na své klaunské návštěvy máme pozitivní ohlasy malých pacientů, jejich rodičů i zdravotního personálu oddělení, se kterým jsme za krátkou dobu navázali opravdu skvělou, profesionální a zároveň velmi přátelskou spolupráci,“ říká Richard Fiala, dlouholetý Zdravotní klaun a specialista na tomto oddělení.

Že jsou Zdravotní klauni při procesu uzdravování pacientů přínosem, potvrzuje i staniční sestra oddělení Dětské rehabilitace FN Motol Eva Fröhlich: „Děti při klaunských návštěvách velmi dobře spolupracují a klaunské návštěvy si užívají. Je také skvělé, že se do této formy rehabilitace zapojují i rodiče, což jim umožňuje také se trochu odreagovat. Mohou se takto spojit se svými dětmi a čas strávit společnou hrou. Úžasné!”

Nápad pozvat Zdravotní klauny k pravidelné spolupráci dostal Filip Jevič, vedoucí fyzioterapeut oddělení a zároveň herec a režisér. „Pro naše oddělení je klíčová mezioborová spolupráce jak v rámci medicínských specializací, tak v rámci řekněme psychosociálních složek osobnosti. Toto propojení zábavy a terapie, medicínského světa s uměleckým, se mně osobně velmi líbí a přijde mi velmi přínosné.” Po pilotním ladění programu hodnotí spolupráci nadmíru úspěšně: „Troufám si říct, že všichni kolegové napříč odbornostmi, tedy rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi, psychologové, i sestřičky a sanitářky, jsou ze spolupráce nadšeni. Klauni navíc pomáhají nejen našim dětským pacientům, ale i náladě celého týmu na dětských rehabilitačních lůžkách.”

Reklama

Na oddělení Dětské rehabilitace dochází pravidelně ustálený tým 14 zkušených Zdravotních klaunek a klaunů, kteří jsou speciálně proškolení pro tuto specifickou práci.Zdravotní klauni procházejí pravidelným vzděláváním v oblastech medicíny a komunikace, jde o opravdové profesionály z oboru na pomezí zdravotnictví, psychologie a kultury. Často se ale stává, stejně jako v tomto případě, že si klauni najdou svou specializaci – ať už je to například práce se seniory, na psychiatrii, muzikoterapie nebo právě rehabilitace,“ doplňuje umělecký ředitel Zdravotního klauna Petr Jarčevský. „V této oblasti se pak hlouběji vzdělávají a snaží se aktivně se rozvíjet,“ doplňuje.

ZDRAVOTNÍ KLAUN je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským pacientům, ale i seniorům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním Zdravotního klauna je přinášet radost, dobrou náladu, a především naději na místa, kde se jich příliš nedostává. Jedná se především o dětské nemocniční pokoje, specializované ambulance, léčebny, stacionáře i domácnosti pečující o těžce nemocné děti. V České republice působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic. Kromě programů zaměřených na děti a seniory experti ze Zdravotního klauna také pravidelně školí zdravotnický personál a studenty lékařských fakult.

 

 

Reklama

Komentáře

Reklama