Reklama

Autismus jako metabolická porucha a léčba dietou bez lepku a mléka

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Zavádění diety s vyloučením lepku a mléka vychází z předpokladu, že autismus je metabolická porucha, podobná celiakii a fenylketonurii.

1. Úvod

Tento materiál vznikl v prosinci 2001 s následujícím cílem:

1. Co nejrychleji informovat rodiče autistických dětí o zahraničních zkušenostech z léčby autistických dětí pomocí diety s vyloučením lepku a mléka (gluten free and caseine free diet ? dále jen GFCF dieta).

2. Apelovat na odborníky. Rodiče autistických dětí potřebují vaší odbornou pomoc. Žádáme lékaře, dietology, farmakology, biochemiky a další odborníky, aby podpořili úsilí rodičů.

Reklama

GFCF dieta se v léčbě autistických dětí v zahraničí používá již cca 8-10 let. Výsledky jsou nesmírně povzbuzující. Podle našich informací v ČR prozatím nikdo tuto léčbu nezkusil. Výjimkou je nám jediný známý případ ? již starší dítě (16 let) s mírným postižením. Tento chlapec drží dietu 5-tý měsíc s vynikajícím výsledkem.

Níže uvedené informace jsou shrnutím publikovaných odborných článků na Internetu. U všech je uveden přesný zdroj.

2. Jak GFCF dieta působí?

O tom, jak GFCF dieta účinkuje, pojednává mnoho odborných publikací. Informace jsou dostupné na Internetu např. na adresách http://www.gfcfdiet.com, http://advimoss.no/GFCF_results/html/why_ a na mnohých dalších.

Vychází se z předpokladu, že Autismus je metabolická porucha, podobná celiakii a fenylketonurii. Všechny tyto metabolické poruchy mají co do činění s nekompletním trávením proteinů. Fragmenty nekompletně trávených proteinů - peptidy - pronikají střevní stěnou do krve a poškozují CNS. Tělo se snaží zbavovat se těchto nekompletně trávených proteinů močí. Podle informací publikovaných na internetu, existují v současnosti tři odborné laboratoře na světě, které jsou schopny tyto peptidy ve vzorku moči identifikovat (USA, Anglie, Norsko).

Peptidy, které vznikají nekompletním trávením proteinů jsou podobné morfinu. Jedná se o tzv. gluteomorphine, který vzniká nekompletním trávením lepku (gluten) přítomného ve všech obilovinách a tzv.caseomorphine, jehož zdrojem jsou všechny mléčné výrobky.

Podle odborníků, pravděpodobně tyto dvě látky jsou odpovědny za poškození CNS u autistických osob. Výzkumu této problematiky se nejvíce věnují následující kliniky:

 

 

  • Dr. Karl Ludvig Reichelt (Rikshospitalet, Oslo),
  • Dr. (Sir) Paul Shattock (University of Sunderland) ? již kontaktován, nabídl nám svoji pomoc, je ochoten s odborníky v ČR spolupracovat, jeho publikaci Autism as a metabolic disorder máme k dispozici
  • Dr. Robert Cade (University of Florida).

    3. Jak rychle je GFCF dieta účinná?

Zkušenosti ukazují, že účinky GFCF diety jsou okamžité u nejmladších dětí - do 2 let věku. Čím je dítě starší, tím se účinek diety projevuje menší intenzitou a pomaleji.

Je to způsobené tím, že opoždění vývoje nemůže zmizet ihned, jakmile je odstraněna příčina, která ho způsobila. Dieta tedy nemůže okamžitě odejmout všechny škody, které gluteomorphine a caseomorphine způsobil. Její účinek spočívá v tom, že pokud CNS již není dále zaplavován těmito ?jedy?, dítě se může dále rozvíjet rychleji a souvisleji. Je to otázka spíše měsíců a let, než hodin a dní. Další příčinou je, že tělo potřebuje určitou dobu, aby hladina těchto škodlivých peptidů poklesla.

GFCF dieta může působit v počátcích na dítě podobně, jako když osobě, která je zvyklá na pravidelné užívání morphinu, tuto látku najednou do těla nedodáte. Reakcí není rovnováha, ale naopak, zesílení příznaků, které signalizují, že tělo postrádá dávku, na kterou je zvyklé. Postupně se však uklidňuje a zvyká si na nepřítomnost těchto látek. Proto apelujeme na rodiče, nenechte se odradit případným počátečním zhoršením stavu, vytrvejte! Tělo vašeho dítěte potřebuje čas, aby se přizpůsobilo novým podmínkám.

4. Jak výrazně může GFCF dieta pomoci?

Podle zahraničních zkušeností tato dieta může úplně vyléčit dítě postižené autismem. Informace publikované na internetu hovoří o mnohých případech, kdy dítě diagnostikované autismem na základě odborných měřitelných testů chování, kognitivních schopností a dalších ukazatelů, bylo po užívání diety po opětovném testování označeno jako úplně vyléčené.

Na internetu najdete mnohá svědectví rodičů a odborníků o úspěšností této metody. Jsou shromažďovány na adrese http://www.gfcfdiet.com/Sucessstories.htm.

5. Co to znamená ? držet GFCF dietu?

GFCF dieta je dieta, která zakazuje konzumovat všechny pokrmy obsahující gluten (lepek) a casein.

Lepek se nachází ve všech obilovinách. Mezi zakázané potraviny patří pšenice, ječmen, žito, oves a všechny výrobky z těchto obilovin. Je to dieta, která je předepsaná při metabolické poruše, která se jmenuje celiakie. V České republice najdou rodiče užitečné rady o bezlepkové ditě v následujících publikacích:

1) Alexandra Koukolová, Praktická bezlepková kuchařka, vydalo nakladatelství Pavla Momčilova
2) MUDr.Pavel Kohout, Dieta Celiakie ? Bezlepková dieta a rady lékaře, vydalo nakladatelství Pavla Momčilova
3) Diety při onemocnění celiakií ? Recepty, rady lékaře, vydalo v edici Diety pro nejčastější chorobyVydavatelství anakladatelství Sdružení MAC s.r.o.

Je nesmírně důležité, číst vždy na všech potravinách jejich složení.

Lepek obsahují často i výrobky, o kterých byste to vůbec nepředpokládali a to v různé podobě. Může to být např. ve formě sladu, maltodextrinu, a to např. kukuřičné lupínky, některé kečupy, párky, salámy, paštiky a podobně.

Pšeničnou mouku nahrazujeme při bezlepkové dietě např. moukou pohankovou, amaranthovou, rýžovou nebo kukuřičnou. Pozor, kulinářšké výrobky z této mouky ?nelepí?, je zapotřebí do těsta přidat více vajec, než je uvedeno v receptech s pšeničnou moukou.

Omáčky můžeme zahušťovat taky kukuřičným nebo bramborovým škrobem.

Casein se nachází v mléce všech savců ? a ve všech výrobcích z nich vyrobených.

GFCF dieta znamená vyloučení živočišného mléka v jakékoliv podobě.
Zakázané je mléko, máslo, tvaroh, sýry, syrovátka ?
Deriváty mléka často obsahují další výrobky jako např. vysokoenergetické produktý s označením že obsahují proteiny, (bývají to většinou mléčné proteiny), sójové sýry, rostlinná másla, konzervy tuňáku, čokolády, pečivo, dorty, koláče, některý chléb ?

V ČR lze potraviny pro bezlepkovou dietu nakoupit např. v prodejnách zdravé výživy, dále v prodejní síti LS Zetis Zdravá výživa (adresář prodejen najdete v publikaci č.2.a na našich internetových stránkách.) Bohatší sortiment naleznete v prodejně Bezlepka (poliklinika Modřany, ul.Soukalova, Praha 4).

V těchto prodejnách lze zakoupit bezlepkový chléb, pečivo, buchty, koláče, těstoviny, musli, corny, mouku, paštiky, uzenářské výrobky, případně nechat si je poslat na dobírku.

Mléko v jídelníčku lze nahradit na našem trhu práškovým instantním ?mlékem? sojovým, kokosovým, rýžovým, pohankovým (pozor, některé děti jsou alergické i na sojové výrobky). Vápník lze dětem doplňovat ve formě tablet ? Vitacalcin ?Slovakofarma.

Máslo nahradíme rostlinnými margaríny. Pozor, i rostlinné tuky jako např. Rama obsahuji mléko v některé ze svých podob. Na obalu neuvádí obsah mléka rostlinné máslo Adela a margarín Linco.

Jak přísná musí být GFCF dieta?

Na tuto otázku prozatím není jednoznačná odpověď. Někteří rodiče uvádí, že i malý prohřešek v dietě zapříčinil u jejich dítěte fatální důsledky, z kterých se dítě vzpamatovávalo několik měsíců. Jiní rodiče uvádí, že po letech přísné diety snáší jejich syn příležitostné dietní chyby bez větších problémů.

Jaké další léky a potravinové doplňky dětem dávat?

V odborných statích publikovaných na internetu se stále častěji objevují názory a svědectví, které doporučují současně s GFCF dietou bojovat taky proti kvasinkám ? candida. Mnohé autistické děti užívají současně antifungicidní preparát Nystatin (v CR mozno nahradit Kaprylovou kyselinou - pozn. redakce).

Někteří lékaři doplňují dietu vitamíny a dalšími enzymy, které pomáhají správnému štěpení proteinů. Bývá to Pepsin, dále Betine Hydrochloride (součást Trávicích enzymů - pozn. redakce), Tri metyl Hydrochloride, Bromelain, L- Glutamine, lék Creaon a další.

6. Závěr
(překlad posllední kapitoly publikace Autism as a Metabolic Disorder, Paul Shattock and Dawn Savey, Autism Research Unit, University of Sunderland, UK)

Teorie nadměrného obsahu opioidů poskytuje intelektuálně uspokojivé vysvětlení mnohých symptomů autismu. Následky tohoto metabolického rozvratu jsou kompatibilní s genetickými, epidemiologickými, anatomickými, imunologickými, psychologickými a behaviorálními fenomény spojenými s tímto syndromem. Důkazy získané z analytického rozboru moči lidí trpících autismem poskytují podpůrné důkazy, které podporují tuto hypotézu.

Akceptace této hypotézy, společně s intervencí ve formě speciálního vzdělávání nejde proti sobě. Vzájemně se doplňují. Když použijeme příklad auta: odstranění opioidních peptidů je analogické odbrždění auta. Vhodné speciální vzdělávání je benzín do motoru. Oboje je důležité, aby se auto mohlo dát do pohybu.

Prozatím je k dispozici málo výzkumných výsledků v této oblasti a tak medicínska ortodoxie toto vysvětlení prozatím neakceptuje. Rodiče autistických dětí však vyvíjejí iniciativu, aby byla tato myšlenka více rozšířena a aby byl podpořen výzkum v této oblasti, který by vedl k zefektivnění této léčby.

 

 

Reklama

Komentáře

miko (Po, 6. 3. 2006 - 17:03)
Musim rici, ze ten kdo tento clanek napsal
nema dostatecne nastudovano, pise se rok 2006, pratele..

Urcite by stalo za to aby jste cetli nejen
cesky psane publikace. Nejvice nejnovejsich
poznatku je v anglictine.
Hlavne v USA se v letech 2003-2005 hodne prihodilo.

Hlavne si nenechte namluvit, ze detsky autismus nelze lecit.
Kdyz se pustite do samostudia, tak pochopite
dnes existuje jiz mnoho pristupu jak
temto detem vratit normalni zivot.

Opravdu by stalo za to aby se experti
na autismus v Cechach probudili...

Troufne si nekdo napsat opravdu
soucasny clanek o leceni autismu????

(..my sami zijeme v zahranici a take bojujeme
s neznalosti a nepruznosti "odborniku" a
lekaru.. jak se zda tak ani oni nemaji
cas vsechny ty nove poznatky zpracovat..
..chce to ale vydrzet! )

(1)
Mnohem efektivnejsi je SCD dieta
(Specific Carbohydrate Diet)
GFCF neresi problem...

http://www.breakingtheviciouscycle.info/autism/autism.htm
http://www.breakingtheviciouscycle.info/images/AutismBinder.pdf

http://www.pecanbread.com/

The Introductory Diet
http://www.cobbler.plus.com/btvc/beginners_guide/the_intro_diet2.htm

Jen se sami podivejte napr. pomoci www.google.com a hledejte "autism SCD".

Ano spousta rodicu pouziva GFCF, ale skutecny
prulom zaznamenaly, az kdyz pristoupily na
mnohem duslednejsi dietu SCD..

Udelejte si sami obrazek a precte si pribehy rodicu co pouzivaly SCD a GFCF.

(2) Autismus se da lecit !!!

http://www.autism-recoveredchildren.org/


Recovered Autistic Children Event 2004
http://anon.autismri.com.edgesuite.net/anon.autismri/RecoveredChildren/LA_RecoveredChildren-highband.wmv

Recovered Autistic Children Event 2005
http://anon.autismri.com.edgesuite.net/anon.autismri/RecoveredChildren/LB_RecoveredChildren_highband.wmv

Medical experts talk:
http://anon.autismri.com.edgesuite.net/anon.autismri/RecoveredChildren/AutismIsTreatableVideo-highband.wmv

http://www.autismmedia.org/media4.html

http://www.autismmedia.org/media2.html

Zde je par internotovych odkazu na duveryhodne zdroje kde se da hodne vycist,
prednasky na autistickych konferencich apod..

http://autismone.org/AutismOne2005/download2005.cfm

https://www.autismwebsite.com/ari/index.htm

http://www.generationrescue.org/index2.html

https://www.autismwebsite.com/ari/dan/dan.htm

http://www.danconference.com/springLetter.htm
Jika (So, 22. 4. 2006 - 23:04)
Miko, ja mate prosim osobni zkusenosti s lecbou autismu??
Patrik (Ne, 23. 4. 2006 - 13:04)
Autismus je psychická porucha a léčit se nedá,pouze ovlivnit její průběh
Zdeňka (Út, 23. 5. 2006 - 14:05)
Tedy sama mám dítě s jinou desintegrační poruchou a vysokým stupněm autistických rysů, neustále něco studuji, chodím na konference, ale ještě jsem o tom nic neslyšela, můžete mi podat něco blíže. Máte nějakou osobní zkušenost? Hned jdu hledat informace. Sami jsme zkoušeli dietu GFCF, po půl roce, kdy se rodině zdálo, že jenom trápím syna, mi babičky v mé nepřítomnosti dietu zrušily, protože"trápím jejich vnuka a nedám mu pořádně najíst". Syn je velmi hubený, ale průjmy netrpí.
Znovu jsem dietu nezačala, protože se mi zdálo, že výsledky u mého syna nebyly žádné.
Nevím o žádném lékaři v ČR, který by nás tímto směrem odborně vedl, aby to pořád nebyly jen aktivity rodičů a hledání jak z kruhu ven.
Jarda (Út, 11. 7. 2006 - 01:07)
To mi praktikujeme CFGF dietu a po 14 dnech s patrnym vysledkem. Asi bylo vase dite alergicke na nejakou potravinu,je treba udelat vysetreni u alergologa a dusledne se drzet vsech diet. Kdyz dite neji lepek a mleko prece nemusi zakonite hubnout,jde jen o to mu vice varit pestrou stravu a hlavne s tim mit trpelivost,ja sam bych to asi nezvladl a obdivuji moji zenu ze se ji to dari..Preji hodne sily vsichni to potrebujeme.
Jarda (Út, 11. 7. 2006 - 01:07)
Patriku nemate pravdu je to metabolicka porucha a jeste pravdepodobne umocnena otravou kovy,antibiotiky. Autisti postradaji enzym ktery dokaze stepit mleko a lepek..Vice studujte:))
Lenka (Pá, 14. 7. 2006 - 11:07)
Mám 3,5 syna u kterého byl zjištěn autismus, respektive autistické rysy. Dostala jsem kontakt na maminku jiného autistického chlapečka, kterému je sedm let, jeho rodiče mu nechali udělat všechna speciální vyšetření v zahraničí a také jim byla okamžitě doporučena bezlepková dieta, tvrdí, že chlapec se velmi zlepšil. Nejdříve jsem to brala u svého syna trochu na lehkou váhu, ale teď, když už nevím, jak bych mu pomohla, asi to zkusím.
Aknel (Pá, 14. 7. 2006 - 11:07)
Prosím někoho, kdo už má s dietou u autistických dětí nějaké zkušenosti, aby mi napsal, co všechno jste ze stravy vyloučili ajak se stravujete, jsem zoufalá, už nevím, jak bych svému synovi pomohla.
ANAVI (Pá, 22. 9. 2006 - 19:09)
Mám 13.letého autistického syna. Stále u něj přemýšlím o bezlepkové dietě. Sama jsem měla od narození do pěti let bezlepkovou dietu.Nyní mně je 33 let a jsem sama po zdrav.stránce v pořádku.Musím připomenout,že v době mého narození nebyla bezlep.dieta tak známá jako je nyní. Synovi moc chutná jíst a proto bych ho nerada omezovala touto (zdravou,ale náročnou)dietou. Také se bojím zdali autismus mého syna není důsledkem mé dřívější bezlep.diety !!! Děkuji .
Hana (Pá, 22. 9. 2006 - 20:09)
Mrkněte na stránky je tam diskuze a názor lidí. Opravdu to není od věci vyzkoušet.
http://coeliac.cz/diskuze/autismus
Markéta (Út, 31. 7. 2007 - 09:07)
Mám také 13letého syna.Který má základní onemocnění neurofibromatozu A nyní nám po testech řekli že je autista.a že je to spojeno s jeho onemocněním.Ale zatím neznáme nikoho kdo by nám potvrdil že tato dieta je opravdu u těchto dětí účinná.vlastně neznám nikoho kdo má autistu doma.proto neustále vstřebávám inf. z netu.Je to naše jediná možnost alespoň nyní.Zatím vám všem držím palečky
Boba (Pá, 2. 11. 2007 - 23:11)
děkuji moc za skevelé odkazy
maminka Tomase (So, 13. 12. 2008 - 14:12)
pred rokem zjistili synovi hyperativitu,mozkovou disfunkci,pak ma v levem bubinku dirku a v pravem uchu zbytek sluchovodu,nakonec mu zjistili autisticke rysy,da se mu nejak pomoci,dekuji.
maminka Tomase (So, 13. 12. 2008 - 14:12)
pred rokem zjistili synovi hyperativitu,mozkovou disfunkci,pak ma v levem bubinku dirku a v pravem uchu zbytek sluchovodu,nakonec mu zjistili autisticke rysy,da se mu nejak pomoci,dekuji.
stazka (Po, 2. 11. 2009 - 20:11)
Tedy sama mám dítě s jinou...prosim vas mam problem se synem a mam podezřeni že je autista mužete mi aspon o jakych se to bavyte dietach budu vdečna za každou informaci a kde je u nas v ČECHACH nejaka poradna.Moc Vam Děkuji
M. (Po, 2. 11. 2009 - 21:11)
prosim vas mam problem se...Tady máš článek o dietě při autismu
http://rodina-deti.doktorka.cz/autismus-jako-metabolicka-porucha/
Gabi77 (Pá, 15. 7. 2011 - 01:07)
Musim rici, ze ten kdo tento...Ahoj,
rada bych se s vami podelila ozkusenost.Mam 4 leteho chlapce-autistu.zacli jsme s GAPS diet, ktera se opira o SCD od PAni Gottshallove.definitivni zmena. je to teda casove a financne narocne. krome toho snazime se co nejvice organic.zmena 50% k lepsimu.bez pasterizovanych vyrobkyu jsme byli rok. zlepseni ocniho kontaktu o 60%.ono pasterizovane vyrobky= nestravitelnost.kdyz dame malymu pasterizovane mleko druhy den blouzni a nemuze mluvit. ma nekdo podobnou zkusenoust. nestravitelny cassein = beta casseomorfin 7, ovlivnuje 23 casti mozku. parada,ze?gluten-lepek=zjistili jsme ze maly ma potom zachvany uzkosti a paniky, v noci nespi a boji se okoli, zvuky . lidi cokoliv, proste se strani.Videl nekdo snimky tlusteho streva po MMR vakcine? strasne, 3 tydny jsem nespala. doporucuji podivat se na Andrew WAkefield. gastroenterolog. krome probiotic, NDF factor, 400 iu vitaminu E atd jsme najeli na vaccine detox protokol. doporucuji. pro silne zaludky jdete na www. thedoctorwithin.com.

zapojte rozum, nejdete po dusledkach jdete po pricine!rada bych si dopisovala s rodici s podobnymi problemy.muj email je [email protected]
hodne stesti a pevne nervy vsem, zdravi Gabby
Patra (Pá, 15. 7. 2011 - 08:07)
Ahoj,
rada bych se s vami...Gabi, to je velice přínosný příspěvek a všichni kdo mají, nejen autistické dítě ale i sami psychické problémy, zamyslet.
Mary (Pá, 15. 7. 2011 - 12:07)
Když tu na různých diskuzích omílám, že je vždycky důležité vyhnout se "bílým jedům"- cukru, mouce a mléku, nikdo mě neposlouchal.:-))Ještě mě obviňovali, že chci něco prodávat. Jsem moc ráda, že to potvrdil také někdo další. Přeji hodně úspěchů, zdraví a úsměvu na tváři.
Ahoj (Pá, 14. 2. 2014 - 17:02)
pred rokem zjistili synovi...Ahoj, někde jsem četla případ amerického autisty co měl zánět ucha a právě maminka měla alergii na kravské mléko a věděla, že se těmito záněty alergie na kravské mléko může projevovat. Vyřadila jej. A dostala ho z toho. Myslím, že ten článek byl na serveru dobromysl.
Monika (Út, 5. 9. 2017 - 12:09)
Ahoj,
rada bych se s vami...Kdo se zajímá o GAPS dietu, posudek jsme sepsali na zdravém blogu ZDE-- https://www.slimming.cz/gaps-dieta/ Je urcite zdrava a dokaze vylecit mirne nemoci, ale uplne vsechno vyresit nedovede..
gabi77 (Pá, 29. 7. 2011 - 21:07)
Gabi, to je velice...zdravim vsechny, chtela jsem se preptat jak je o nase deti postarano ve skolach a skolkach?je ABA hrazena pojistovnou, charitou ci jinou organizaci-instituci?kolik hodin muze dostat dite s pas logopeda, therapeutem na vyvoj a podporu reci?jsou v CR terapie pro deti s poruchou smysloveho vnimani?kdo je hradi? co osobni assistent? je to na vas jako rodicich?co specialni testy pro autisty? vse hrazeno s vlastni kapsy? My zijeme v zahranici. je tady toho dost, ale jen pro ty, kdo na to maji penize. my jsme najeli na alternativni metody a teda muzu rici, ze nas to financne zlomilo. vysledky kazdopadne jsou. je nas syn vylecen-ne. rozhodne je to beh na dlouhou trat a bez podpory rodiny je to v p......muzu poprosit , aby se mi nekdo z vas s rodicu s podobnym problemem ozval? budu se tesit. preji prijemne leto vsem. Gabby
Reklama