Reklama

První slabikář a testy na světě vytvořené dyslektikem, dysgrafikem...

Jedná se o novou pomůcku/hru/ pro předškolní děti od 4 let, která dokáže připravit dítě tak, aby ve škole mělo dobré výsledky a nemělo v budoucnu problémy s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, hyperaktivitou.

Většina dostupných pomůcek  řeší nápravu dyslexie či dysgrafie až v momentě, kdy problém nastane. Projekt,  který zde předkládáme, tomuto problému naopak předchází.

Stát vkládá velký objem financí na specializované asistenty a přispívá také na žáka se speciálními problémy učení,  namísto toho, aby rodiče informoval o možnostech, jak s dítětem v tomto případě pracovat. V některých pramenech se uvádí, že až 15 % populace trpí dyslexií či jinou specifickou poruchou učení.

Multimediální interaktivní Testy a Slabikář k možnému odhalení a prevenci počátečních problémů pří čtení a psaní pro děti od 4 let.  

Projekt se tvořil 6 let jako doktorandský projekt na Akademii výtvarných umění

Reklama

Autorka: MgA.Alena Kupčíková Ph.D.,výtvarná umělkyně, dyslektička, dysgrafička, zakladatelka DNE DYSLEXIE ( který doposud ve světě neexistuje, pouze v ČR) a zakladatelka neziskové organizace Umění a věda na podporu dyslektickým dětem. Na projektu dále spolupracovali odborníci z Karlovy univerzity, České dyslektické společnosti a pedagogové z mateřských, základních a zvláštních škol, Michal Klega, Jan Urban dyslektik, dysgrafik napsal hudbu pro oba projekty a Jiří Lábus  vše namluvil...

Projekt slabikáře  je založen na zcela odlišných principech učení než klasický slabikář či běžná příprava pro čtení a psaní. Vše se hýbe, mění, je interaktivní. Dítě není nikdy v absolutním tichu ani ve škole. V celém projektu je důležitý fakt, že dítě když se narodí vidí první tvar a nezná jeho název. Tudíž je přirozené ho učit podle tvaru písmenka, či přípravu na jejích tvar a ne podle jeho znění (zvuk). Přechází lehce z tvaru hraček na tvar písmenka, na úkoly které jsou tvarem podporovány a posunují schopnosti paměti, orientace, koncentrace..atd..vše pro dokonalé čtení a psaní...

Slabikář :

Video ukázka Slabikáře:

Slabikář je interaktivní multimediální příběh dvou ježků. Ježci jedou na výlet, aby se naučili písmenka. Letí s nimi i jejich starší kamarád pták, kterému říkají Písmenko (hlas panu Písmenku propůjčil Jiří Lábus).Písmenka jsou všude kolem nás ve věcech, které potkávají. Rádi oba fotí, tak si vše vyfotí a tyto fotky se stávají abecedou.Ve slabikáři jsme vytvořili 2 možnosti abecedy a tři různé krajiny. Slabikář pracuje na úplně jiných principech než klasický slabikář. Využívá se zde reálného prostředí, které je podmínkou pro celý projekt, že žádné písmenko, které se v prostředí programu - Slabikáře - objeví, není vymyšleno, ale je skutečné. Děti v předškolním věku pracují s realitou prostředí, ve kterém žijí. Princip tvarů se využívá ve slabikáři, to znamená, že písmenko H nepředstavuje holuba, husu, ale třeba tvarem koleje, ve kterých písmenko H můžeme vidět několikrát. H -  holub, když letí, vypadá v perspektivě jako písmenko V nebo když stojí a roztáhne křídla jako písmenko K, ale ne jako písmeno H. Využíváme zde faktu, dítě když se narodí vidí první tvar a nezná jeho název. Což je přirozené pro všechny děti. V tomto slabikáři dítě,přirozeně svému vnímaní, přechází z tvaru hraček na písmenka. Prává hemisféra mozku zpracovává obraz a právě dítě v předškolním věku, které by mohlo být dítětem s rizikem dyslexie, dysgrafie, může tuto funkci pravé hemisféry využít k lepšímu chápání písmen. A právě na tomto principu je projekt založen. Dítěti, které by teoreticky nemělo v budoucnu žádné problémy s psaním a čtením, tento projekt neublíží, ale naopak pomůže procvičit pravou hemisféru, která ho naučí svět vnímat pestřeji.

Testy :

Video ukázka Testů:

Testy fungují formou hry a  jsou určeny již dětem od čtyř let, které nemají s psaním ani čtením žádné zkušenosti. Menu je vytvořeno jako pařez,  na kterém rostou houby a kreslená myška stejně jako myš u počítače vše ovládá a vede dítě hlasem a obrazem. Za každý splněný úkol myška zahraje na hudební nastroj a hráč dostane muchomůrku. Nemusí nikam spěchat,  myš počká. Když se dítě splete může znovu a znovu řešit úkol aniž by mělo pocit, že dělá něco špatně. Po ukončení hry může rodič/odborník zjistit ve výsledcích jak si dítě vedlo, kolikrát úkol plnilo než došlo k správnému řešení. Vše ukazuje skóre i graficky ( také z důvodu kdyby rodič byl sám dyslektik, dysgrafik  - z 50ti % je tento problém dědičný)

Označit dítě za dyslektické již v předškolním věku není zcela možné. Můžeme však identifikovat problém, který tomuto handicapu předchází. Snažím se o první možný alarm, kdy by rodiče mohli rozpoznat počáteční problémy, které by dítě mohlo mít v budoucnu se psaním a čtením. Rodiče by pak mohli ihned s dítětem pracovat, testy jsou vytvořeny tak,  aniž by neodborná společnost musela znát odborné specifika. Mnoho rodičů z ostychu čeká až na první třídu, kdy už dítě zažívá první zklamání. Záměrem je, aby se testy dostaly nejen mezi odbornou veřejnost, ale především do rukou rodičů a prarodičů.

Úkoly jsou cílené na zrakové vnímání, paměť, orientaci, sluch, koncentraci apod., aby se dítě naučilo dobře číst a psát.

Oba projety jsou na USB flash, v podobě tužky, nic se neinstaluje. Vaše dítě může hrát Slabikář a Testy na jakémkoliv počítači, interaktivních tabulí, laptopu, tabletu...

Slabikář a testy používají například všechny mateřské školky na Praze 1, PPP - pedagogicko-psychologické poradny v Praze 11 a 12, PPP - poradna v Třebíči, Jihlavě, mateřské školky na Olomoucku, Zlínsku, Jižní Moravě...atd.
A také děti s rodiči na svých počítačích doma v nejrůznějších koutech naší republiky.

Chystané projekty neziskové organizace a autorů testů a slabikáře na rok 2011

1.Den dyslexie 2011 (který doposud neexistoval, poprvé byl vyhlášen 9. 9. 2010)

Náš projekt je tvořen ze dvou částí:

 a) Z široce popularizačního Dne dyslexie a workshopů pro pedagogickou, odbornou i rodičovskou veřejnost.

 b)Pestrý programový pall mall Písmena kolem nás, ve kterém vystoupí jak dyslektičtí umělci se svými projekty,  tak i odborníci s přednáškami. (chystá se spolupráce s dalšími městy).

2 .Uspořádání workshopů v Praze a na různých místech ČR, jak pro děti, tak po odbornou veřejnost.

3.Divadelní představení - hra o dyslexii autora Jaroslava Černého (www.jaroslavcerny.cz). Příběh, který zábavnou formou vypráví o tom, jak funguje dyslektikův mozek... jaké má obtíže apod.

4 .Snaha o ustanovení Dne dyslexie jako celosvětového dne.  Zdroj: www.dys.cz

Reklama

Komentáře

Reklama