Zpráva o stavu

Doktorka.cz nabíhá na nový systém. Prosím omluvte dočasnou zhoršenou dostupnost služeb. Děkujeme!

Proč je hra pro dítě s autismem obtížná?

Autistickým dětem chybí základní dovednosti, potřebné k tomu, aby si dítě mohlo hrát. Není proto divu, že se dítě cítí ztracené a zmatené a utíká se k činnostem, které jsou srozumitelné a které těší jen dítě, i když jsou to činnosti repetitivní a někdy i nepatřičné.

Problémy, které jsou společné pro
všechny
děti autistického spektra:
- problémy s
komunikací , a to jak v oblasti vyjadřování, tak v oblasti porozumění mluvenému slovu;
- problémy se
sociální interakcí   - neochota ke sdílení zkušeností a zážitků, nedostatek v porozumění myšlenkám, citům a záměrům jiných a hlavní problém s interpretací neverbálních klíčů: výrazů obličeje, tónu hlasu apod.;
-problém
představivosti   - obtíž v chápání smyslu imaginárních situací, což často vede k repetitivnímu, obsesivnímu chování, jehož smysl chápe jen dítě samo.
Zdroj: Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem (Portál 2010)

Přidat komentář

Reklama

Reklama