Pravidelná finanční pomoc míří k více než 1800 rodinám s nemocnými členy

Velmi často se stává, že v případě stanovení vážné diagnózy člena rodiny musí jeden z rodičů přerušit své zaměstnání nebo o něj dokonce přijde. V případě rodiče samoživitele je vždy finanční situace rodiny ještě horší. Zatímco ze dne na den rodině klesne příjem téměř o jeden plat, objeví se mnoho výdajů spojených s léčbou. V České republice se přihlásilo již více než 40 000 dárců, Dobrých andělů, kteří se rozhodli takovým rodinám pomáhat.

Díky nim přichází každý měsíc finanční příspěvky rodinám s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné a život ohrožující nemoci dostaly do finanční tísně. Nadace každý měsíc přijme okolo 70 nových žádostí o pomoc.

Od listopadu 2011, kdy byla nadace založena, pomohli Dobří andělé více než 2 300 rodinám. Aktuálně pravidelně každý měsíc pomáhá více než 1 800.  Stejně jako onemocnění, tak také pomoc Dobrých andělů směřuje do všech krajů České republiky, její rozložení odpovídá demografické struktuře obyvatelstva. Všem rodinám v Systému DOBRÝ ANDĚL je třeba pomáhat dlouhodobě a hlavně pravidelně. Tento fakt si uvědomují také sami dárci, což svědčí o tom, že 70 % z nich zasílá pravidelné měsíční příspěvky. Někteří dokonce pomoc dříve sami přijímali a nyní, když jim to situace po ukončení léčby dovolila, se stali Dobrými anděly. Potvrzuje to, že rodiny pomoc hodnotí jako velmi přínosnou.

A proč je třeba takovým rodinám vlastně pomáhat? Jednou z příjemkyní pomoci je paní Ilona z Liberce, která vychovává dvě děti - Sašu (5) a Elišku (16). V srpnu 2012 lékaři diagnostikovali její mladší dceři Saše akutní leukémii. Saša ihned nastoupila na dlouhou léčbu do Fakultní nemocnice Motol. Její nemoc provázely komplikace a do toho absolvovala náročnou sérii chemoterapií. Nemocnice se pro ni a maminku stala první rok novým domovem, strávily v ní 340 dní, pouze zbylých 15 dní byly doma. Starší dcera se musela na čas přestěhovat k babičce. Také tatínek se snažil pomáhat, kde to šlo. Další nepříjemnou situací, kterou musela paní Ilona řešit, byly finanční prostředky. V době stanovení diagnózy jí končila rodičovská dovolená. A protože byla právě v rozvodovém řízení, sociální podpora jí byla přidělena až po roce a půl. Jejím jediným příjmem se stala podpora v nezaměstnanosti a příspěvky z nadace DOBRÝ ANDĚL, o které se dozvěděla přímo v nemocnici. Největším nákladem spojeným s léčbou byla speciální nízkobakteriální strava, častá doprava do pražské nemocnice, doplatky na léky a nákup vitamínů. „Když byla u mé dcery diagnostikována akutní leukémie, zhroutil se mi můj život. Děkuji všem Dobrým andělům, kteří mi pomáhají překlenout toto těžké období,“ vzkazuje dárcům maminka Ilona. Léčba malé Saši byla po dvou letech ukončena, bohužel se její stav nyní zkomplikoval epilepsií a poruchou rovnováhy. Pomoc od dárců je pro rodinu nejen finanční, ale také psychickou oporou.

Rodiny, které žádají o pomoc, musí přiložit k žádosti potvrzení diagnózy od svého lékaře. Spolupráce s více než 1000 lékaři a sociálními pracovníky je pro nadaci klíčová. Právě oni znají zdravotní a sociální stav pacienta. Přihlášky se následně každý půlrok obnovují, aby měla nadace jistotu, že má rodina na finanční pomoc stále nárok. O finanční příspěvky mohou zažádat rodiny s nezaopatřenými dětmi, kde má dítě nebo rodič onkologické onemocnění nebo dítě jiné závažné onemocnění, jako je například svalová dystrofie Duchenne, cystická fibróza, chronické selhávání orgánů, nemoc motýlích křídel, kombinované postižení a další.

Zapojit do pomoci rodin nemocných je jednoduché, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Nadace odevzdává příspěvky dárců do posledního haléře® rodinám nemocných. Navíc každý Dobrý anděl vidí prostřednictvím svého Andělského účtu konkrétní příběhy rodin, kterým pomohl.

Rozdělení počtů rodin - příjemců pomoci - dle krajů:
Praha - 170
Středočeský kraj - 265
Liberecký kraj - 85
Ústecký kraj - 160
Karlovarský kraj - 75
Plzeňský kraj - 105
Jihočeský - 105
Pardubický - 80
Královehradecký - 120
Olomoucký - 150
Zlínský - 100
Vysočina - 110
Jihomoravský - 170
Moravskoslezský - 160

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama