Reklama

Poporodní deprese a klasická homeopatie

Citová, emoční zranění, která zažila žena během svého porodu nebo po porodu, považuje klasická homeopatie za jednu z hlavních příčin vzniku poporodních depresí. Porod a poporodní období nejsou totiž zdaleka jen záležitosti fyzické, ale jde především o události psychické. K tomuto aspektu se však zatím u nás bohužel příliš nepřihlíželo.

Klasická homeopatie nabízí ženám pomoc, jak emoční traumata z doby porodu i po porodu zpětně ošetřit tak, aby již nadále nebyla zdrojem vyčerpání, stresu, strachu a bolesti. Nabízí tedy možnost, jak se s danou situací co nejlépe vyrovnat. Je důležité vědět, cítíte-li, že s vámi bylo během porodu nebo po porodu necitlivě zacházeno, že jste se staly oběťmi zavedeného způsobu současného porodnictví, nebo že jste se nedokázaly bránit v situaci, kterou jste považovaly za zraňující, že můžete na odstranění svých emočních traumat prostřednictvím klasické homeopatie pracovat.

Existuje kompaktní, ucelený soubor homeopatických léků, které se dají účinně a úspěšně použít již při porodu, ale i po porodu v takových indikacích, jako je strach z porodu, násilí při porodu, pomalé zotavování po porodu, vyčerpanost v poporodním období, strach že miminko zemře, apod.

Použití těchto léků by však vždy mělo náležet do rukou pouze zkušenému klasickému homeopatovi!!

Šok je klíčové slovo pro homeopatický lék ACONITUM. Bezpečnými symptomy, podle kterých lze lék indikovat, jsou náhlost, akutnost situace, náhlý strach a úlek, nejsilněji ze všech homeopatických léků je zde vyjádřen strach. Strach z porodu. Žena cítí strach ze smrti, má pocit, že může zemřít každým okamžikem. Je to panika, děs. Šok, roztřesení, hrůza, co by se mohlo stát, nebo co už se stalo. Strach z ohrožení života, když žena nevnímá. Rychlé, ztížené dýchání.

Reklama

Do stavu HYOSCIAMU se dostává žena, která pociťuje Zradu od nejbližších osob. Může jít o pocit, že manžel podlehne tlaku okolí a nejedná během porodu tak, jak spolu byli předem domluveni, nepostaví se za ní. Nebo případ, kdy byla žena domluvená se svojí porodní asistentkou, že ji bude během porodu doprovázet, a ona náhle onemocní, nebo musí být přítomna u jiného porodu. Vždy se jedná o pocit, že ženu zradili ti nejbližší lidé z jejího okolí, její rodina nebo přátelé.

Všechny situace, kdy má žena strach z Násilí, pokrývá homeopatický lék STRAMONIUM. Uměle vyvolaný porod, nástřih hráze, císařský řez. V pozadí těchto situací bývá strach, aby násilí přežila jak ona, tak její dítě. Je to stav maximálního ohrožení zvenčí, násilí, zranění. Stramonium se dá použít i později po porodu, kdy se žena v noci budí hrůzou se vzpomínkou na porod. Noční děsy. Strach, později se ze tmy objevující, jako důsledek traumatizujícího porodu.

Homeopatickým lékem, jehož hlavním tématem je Hysterie, je IGNATIA. Může se jednat již o situaci během porodu, kdy žena začne reagovat rychlým střídáním nálad od zoufalé "jak dlouho to ještě potrvá" po radostnou "už brzy to budu mít za sebou". Nejčastěji se ale do stavu Ignatie dostává žena v době šestinedělí, kdy euforii nad miminkem střídá deprese "jak to všechno zvládnu" a "kdy se konečně vyspím". V jedné minutě pláč, ve druhé smích. To je typický obraz Ignatie.

Homeopatickou ARNIKU, jeden z nejlepších léků na zmírnění krvácení a bolesti, je vhodné použít nejen na poléčení fyzických Zranění po porodu. Léčí také emoční zranění po porodu.

Homeopatický lék OPIUM pokrývá u žen stav omámení, Strnulosti, jak mentální, tak fyzické. Strach, kdy již žena prošla v porodnici příjmovými procedurami, bojí se, chtěla by utéct, ale nemá kam, a ví, že ani nemůže. Opium je možné použít v situacích, kdy byly při porodu použity opiáty k tlumení bolestí, po epidurální anestezii, nebo po císařském řezu provedeném v narkóze. Stav Opia je také pocit, kdy žena nemůže po porodu usnout, nemůže překročit hranici mezi vědomím a nevědomím.

Lékem na poporodní úzkostné Představy typu strach o miminko, že mi zemře, neschopnost spát nebo usnout, protože v hlavě běží představy, jak to všechno teď zvládnu, nezvládnu, je ARGENTUM NITRICUM.

Stav homeopatického léku COCCULUS je stav obrovské Vyčerpanosti a Únavy, kdy dítě vyžaduje po porodu každé 3 hodiny pozornost, žena je vyčerpaná, apatická, znechucená, unavená. Miminko začíná považovat za malého vetřelce, který ji okrádá o spánek, o možnost relaxace. Už necítí lásku, ale nenávist. Už nemá sílu reagovat, ani na běžnou infekci. Vynechávání paměti - zapomíná, co právě řekla. Vyčerpání z nedostatku spánku. Neschopnost usnout z přetížení.

CHINA, vynikající lék na Slabost a přecitlivělost po porodu, která vznikla jako důsledek ztráty velkého množství tekutin - krve, plodové vody, dlouhodobým kojením. Pro ženu v obrazu Chiny je všeho příliš. Vadí jí příliš světla, příliš hluku, sebemenší dotek považuje za bolestivý. Večer a v noci si místo spaní představuje a plánuje krásné věci, které udělá. Ale zůstává jen u fantazií a myšlenek, vzdušných zámků, nemá sílu své plány a sny zrealizovat. Je to únik před realitou.

AMBRA může v poporodním období velmi pomoci ženám, jejichž nejsilnější emocí během porodu a po porodu byl Stud. V této společnosti se běžně nepočítá s tím, že by se žena měla svlékat před cizím mužem, ale za běžné se považuje, že nebude mít problém být od pasu dolů nahá během porodu před cizím mužem jenom proto, že je lékař. A navíc v pozici na zádech s roztaženýma nohama. Pro ženy, které s tímto problém mají, je Ambra vynikajícím řešením, jak se zpětně se situací vyrovnat.

Za podobně nepřijatelnou může považovat situaci během porodu žena, která se dostane do obrazu léku STAPHYSAGRIA. Na rozdíl od Ambry však nevnímá situaci s pocitem studu, ale chápe ji jako Ponížení. Toto ponížení se může týkat jí jako ženy, která je vydána na porodním stole napospas lékaři, zvláště provádí-li lékař také nástřih hráze. To může žena pociťovat jako násilí na ní páchané, jako znásilnění. Ponížení se ale také může týkat jí jako lidské bytosti, kdy nikdo ze zdravotnického personálu během porodu není ochoten akceptovat její oprávněná přání, či námitky. Staphysagrii je dobré použít i v situacích, kdy je ženě po porodu provedeno cévkování, nebo když byl porod proveden císařským řezem. Potvrzující indikací pro použití tohoto léku je problém jít se po porodu vymočit, a také problémy s udržením a únikem moči v pozdějším období.

AURUM, lék na Perfekcionalismus. Žena si nějak vysnila situaci s miminkem po porodu a realita je jiná. Chtěla by mít dítě, domácnost, sebe i manžela v dokonalém pořádku, ale nestíhá. Propadá se do zoufalství. Zodpovědnost a smysl pro pořádek jí nedovolí odpočívat, klade na sebe přehnané nároky. Pocit, že nese na svých bedrech zodpovědnost za vše. Myšlenky na sebevraždu, kdy smrt chápe jako vysvobození z této situace.

Neodpuštění je klíčové slovo homeopatického léku ACIDUM NITRICUM. To, že žena v sobě cítí ještě i dlouhá léta po porodu stále zášť vůči lékaři, který na ni během porodu křičel, vůči sestřičce, která jí lehala na břicho, či vůči manželovi, který jí v těžké chvíli nepodpořil tak, jak si představovala, je naprosto normální. Acidum nitricum ženě dokáže pomoci se s tímto emočním stavem vyrovnat. Rozpouští, uvolňuje negaci, kterou oprávněně cítí. Neodpuštění se může také vztahovat k chování partnera vůči ženě po návratu domů, kdy žena může cítit zklamání a lítost, jak se partner staví k pomoci s miminkem a v domácnosti, nespravedlnost, kolik práce leží na ní a kolik na něm, a proč.

NATRIUM MURIATICUM a déletrvající Smutek. Asi nejvýstižnější použití tohoto léku pro maminky, u nichž se okolí diví, proč se neradují, když mají miminko, zatímco ony cítí jen smutek. Dlouhodobá deprese po porodu, ne akutní stav (ten by pokrývala Ignatie), ale táhnoucí se pocit smutku, který jakoby nikdy nekončí. Neschopnost plakat, a tím se uvolnit. Zadržené, potlačené emoce i slzy.

LAC DEFLORATUM a ještě hlubší Deprese než u Natria muriatica, sebevražedné dispozice. Až touha, že musí zemřít.

Během samotného porodu a po porodu se většinou žena dostává postupně do obrazů několika homeopatických léků, podle toho, jak porod postupuje a jaké události nastávají. Při zpětném ošetřování traumat způsobených porodem a poporodními událostmi nevystačíme tedy většinou jen s jedním lékem, ale je potřeba jich postupně použít několik.

Je také velmi důležité si uvědomit, že dostane-li se žena během porodu do akutního emočního stavu, stejný stav prožívá i její dosud nenarozené miminko. To, že děti bývají ještě dlouho po porodu a během celého dětství plačtivé, ustrašené, hyperaktivní nebo hysterické, má v mnoha případech původ v emočním traumatu, který prožily se svou maminkou během porodu. I takováto citová zranění u dětí se dají zpětně odléčit klasickou homeopatií.

Ne tedy vliv rozbouřených hormonálních hladin v průběhu vlastního porodu a po porodu, který je nejčastěji uváděn jako příčina vypjatých poporodních emočních stavů u žen, ale následující situace osobně považuji za hlavní příčiny emočních problémů po porodu:

1. Lékařsky vedený porod, chování lékařů i zdravotnického personálu k rodící ženě během porodu, stejně jako i jen pobyt v porodnici, mohou být samy o sobě příčinou vzniku poporodních depresí u žen, citových ran po porodu. Tak o tom také hovoří Elisabeth Geisel, německá porodní asistentka, ve své knize Slzy po porodu.

2. Všechny nezpracované situace, které má v sobě žena uloženy z doby vlastního porodu, dětství, dospívání, všechny nevyřešené situace se svojí matkou atd. se už jen projevují navenek jako komplikace během porodu a v době po porodu. Porod sám je pak také startovací, vyvolávající okamžik - otevírá problémy, které už v ženě byly z dřívějška uložené. Na nevyřešené psychické konflikty, mající vliv na emoční stav ženy po porodu, poukazuje ve svých knihách PhDr.Eva Rheinwaldová.

3. Vztah s partnerem, otcem dítěte, případně jeho rodinou. V situaci po porodu, vyčerpaná a na hranici sil, je žena často nucena přehodnocovat svoje dosavadní vztahy v rodině, řešit nové rozdělení rolí, nově si vymezovat a obhajovat prostor pro sebe i svoje miminko. Zde se mohou začít projevovat konflikty s partnerem, které byly do té doby potlačené, nebo které nebyly v době před narozením dítěte ještě tolik zřetelné.

Reklama

Komentáře

Olga (Čt, 20. 3. 2003 - 12:03)
Proč homeopatika? Proč se snažit "odpustit a zapomenout"? Proč se s tím vším má trápit a vyrovnávat žena a ještě polykat přípravky s nevyslovitelnými názvy, když ve většině případů v článku uvedených pomůže spíš psycholog a/nebo podání trestního oznámení na zdravotnický personál. Je zoufalé, jaké jsou u nás zavedené praktiky v porodnictví. Zavedené tak silně, že se na jejich "přežití" musejí vyrábět homeopatika...
René (Po, 5. 12. 2022 - 14:12)
Asi nevíte, co je aktuní deprese. Ve skutečné akutní depresi nikdo nebude dávat trestní oznámení. psyhoterapie je na dlouho a akutní poporodní deprese hrozí sebevraždou matky či zabitím dítěte, tam by měla být terapie co nejrychlejší - psychiatr a antidepresiva, popř. homeopatie ale od opravdu zkušeného homeopata. Vzhledem k objednávacím termínům to však moc nevidim. Nejjistější je hospitalizace. Tato deprese je podmíněna hormonálně a nemusí trvat dlouho, ale může být velmi silná.
jana (Út, 18. 7. 2006 - 21:07)
trpim poporodni depresi jak z ni ven co nejrychleji
Reklama