Zpráva o stavu

Doktorka.cz nabíhá na nový systém. Prosím omluvte dočasnou zhoršenou dostupnost služeb. Děkujeme!

Podněty pro dobrou péči o malé dítě

Získá-li dítě zkušenost, že jeho matka na signály spolehlivě reaguje (konejšení při pláči, uspávání při únavě), bude méně plakat. Cítí, že jeho pohoda je pro matku důležitá, a důvěřuje jí. Pokud matka na dítě nereaguje, bude kontakt s ní vyhledávat méně.

- Děti slyší lépe vyšší polohy hlasu.
- Přehnaná melodie řeči a rostoucí intenzita hlasu jako výzva ke hře.
- Monotónní melodie řeči za účelem uklidnění dítěte.
- Přízvuk. Důležitá slova se vyslovují dlouze a pomaleji.
- Opakování u melodických vět jako: „Kdepak je Kristýnka?“
- Oční kontakt a jednoznačné projevování náklonnosti, jinak dítě sotva reaguje, asi jako na řeč z rádia.
- Jednoduchý jazyk. Jednoslovné věty a jména místo zájmen „ty“ nebo „já“: „Maminka položí Kristýnku do postýlky.“
- Blízkost: novorozenci nejlépe vidí ve vzdálenosti 20 centimetrů. Vztažná osoba dodržuje tento odstup.
- Dětská řeč jako „uauuau“, „hamham“ je v pořádku. Spočívá ve zjedno­dušování, opakování a přehánění. Jde o přibližování se skutečné řeči a postupem času se to vytrácí.
- Střídání různých her vede k tomu, že dítě svá přání vyjadřuje stále dife­rencovaněji.
Zdroj: Liesel Polinski - Pohybové hry s děťátkem, nakladatelství Grada

Přidat komentář

Reklama

Reklama