Petice proti zvýšení cen dětských hygienických potřeb

YMCA - Živá rodina a brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči iniciovali petici za udržení snížené sazby DPH u hygienických potřeb pro malé děti. Tímto krokem, chtějí ještě více upozornit na potenciální problém, který čeká mladé rodiny s dětmi po vstupu ČR do Evropské unie. Pokud se nic nezmění, dojde poté ke zvýšení sazby DPH u těchto výrobků ze současných 5 na 22 % a již dnes vysoké náklady domácností dále stoupnou.

Na tento problém upozornilo mezinárodní sdružení rodinných organizací COFACE a poté jej začaly zkoumat některé české rodinné organizace.

Na dotazy ohledně existence a možného řešení tohoto rizika odpovídají státní úředníci opatrně. Z reakcí odpovědných míst je patrné, že vůle otevřít tento problém není velká. To je pochopitelné s ohledem na to, že jejich prioritou je dokončit jednání o našem vstupu do EU v plánovaných termínech. Je ale možné při tom zcela opominout ekonomický zájem ne nepočetné skupiny obyvatel?

Jde o to, že se vstupem naší republiky dojde k harmonizaci daňové soustavy s legislativou EU. Změní se mj. kategorie zboží a služeb, na které bude uplatňovaná snížená sazba DPH. Zmíněné hygienické potřeby pro malé děti (plenky, vlhčené ubrousky apod.) mají být dle směrnice č. 77/388/EEC zdaněny v Evropské unii tzv. standardní sazbou DPH (ta je u nás nyní ve výši 22 %). Přizpůsobení této směrnici by tedy znamenalo zvýšení DPH u tohoto zboží z 5 na 22 % a následný růst nákladů rodin pečujících o děti, pro které jsou zmíněné výrobky denní potřebou.

Konkrétně u jednorázových plen může dle odhadů toto zdražení představovat dodatečné výdaje ve výši 4-5.000 Kč na jedno dítě. To se může majetnějším domácnostem zdát zanedbatelné, ale uvědomme si, že značné procento mladých rodin s dětmi žije z průměrných příjmů, nemluvě o zvyšujícím se procentu domácností s jedním rodičem - samoživitelem.

Pro objektivní posouzení rozměru tohoto problému nezapomínejme ani na to, že rodiny s malými dětmi nesou zátěž transformace ve zvýšené míře oproti jiným skupinám obyvatel.

Evropská unie přitom na sjednocení daňové sazby u potřeb pro malé děti nevykonává na naši republiku žádný nátlak a právě současná jednání o vstupu mají umožnit vyjednání výjimek tam, kde budeme cítit oprávněnou potřebu tak učinit.

Navíc se samotné členské země EU vyznačují při zdaňování těchto výrobků značnými rozdíly. V některých jsou dokonce zcela osvobozeny od daně (Irsko, Velká Britanie), snížená sazba je uplatněna v Německu, Francii a dalších zemích. Kdy je tedy vhodnější příležitost k vyřešení tohoto potenciálního problému, jestliže ne právě nyní?

Abychom na popisovaný problém upozornili širší veřejnost, rozhodli jsme se pro petici. Usilujeme o podporu prostých občanů i významných osobností veřejného a společenského života. Společně chceme působit na odpovědné orgány, aby nabyly odvahu, problém otevřely a vyřešily.

Ing. Vít Janků,

Centrum pro rodinu a sociální péči,

prorodinu@centrum.cz

http://petice.ignum.cz

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související články: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama