Reklama

Náctiletí

Nikdy nepodceňujte touhu náctiletých řídit svůj život. Na rozdíl od rodičů, kteří uznávají hranice své vlády, jsou mladí lidé fascinováni svou nově objevenou schopností jednat. Většina z nich prozatím nedoputovala natolik daleko, aby narazili na své vlastní hranice. Pro většinu z nich se možnosti jeví neomezené a každý kompromis vůle znamená neskutečnou porážku.

Možná, že dnes rodiče a náctiletí stojí před většími problémy, co se týče otázky kontroly než rodiny v minulosti. Jedním důvodem je, že mladí lidé žijí v domě svých rodičů mnohem déle než minulé generace. Už nechodí do učení k mistrovi ani nestudují daleko od domova. Většina z nich tráví tyto formující role u své rodiny. Společnost nemá žádné iniciační rituály, které by oznamovaly jejich vstup do dospělosti, a nenabízí žádné přesné datum, které by označovalo její začátek. Tedy se dospívající cítí chyceni mezi dětstvím a dospělostí a tím více usilují, aby se s nimi zacházelo jako s rovnocennými dospělými. Tento konflikt často přetrvává i ve školních internátech, kde dohlížející personál nadále s dvacetiletými studenty zachází, jako by to byli napůl děti a napůl dospělí. Mladí lidé se obvykle přizpůsobí očekávání těch, kdo vládnou. Tedy propuká přirozeně napětí mezi náctiletými, kteří hledají větší pravomoc, a rodiči nebo druhými dospělými, kteří si přejí svobodu mladých omezit.


Žijí-li dospívající s rodiči, kteří se naučili, co mohou a co nemohou ovládat, může rodina ve větším klidu směřoval k vzájemně sdílené moci. Například si mohou společně dohodnout pravidla a důsledky za jejich porušování. Když však mladí lidé žijí s dospělými, kteří buď ovládají příliš, nebo se zříkají veškeré vlády, dá se očekávat zmatek.

 

Během dospívání pohlédnou mladí lidé poprvé dál za své bydliště do širého světa. Někteří se zděsí nad tím, co uvidí; jiní prostě odvrátí zrak. Milující mladí lidé svým kritickým pohledem jasně vidí ve světě nespravedlnost a nerovnoprávnost a dožadují se, aby se okamžitě začalo se změnou. Pokud se zdá, že si to doba žádá, někteří se mohou, s velkým osobním nasazením, pokusit změny ve společnosti vynutit sílou. Ačkoli jsou impulzivní a nekompromisní, ti mladí lidé, kteří nezdravé hodnoty svého vlastního národa i ostatních národů zpochybňují, politiku a hodnoty v těchto zemích posílí.


Nicméně navzdory čistotě své vůle trpí mladí lidé zvláštním viděním, které jim umožňuje vidět sice jasně chyby druhých, ale přitom zůstávat slepými k vlastním nedokonalostem. A tak přestože milují lidskost, mohou se bezmyšlenkovitě přidat ke skupinám, které ze svého středu vylučují lidi, kteří se nějak odlišují. Přestože ostře odsuzují podmínky, které vedou k chudobě, mohou si kupovat jen drahé značkové oděvy. A přestože kritizují své rodiče, že nedělají dost pro to, aby změnili svět, často přehlížejí možnosti, kleré sami mají, aby způsobili změnu v životě lidí u nich doma.V jednom okamžiku dokáže být mladý člověk ke druhým lidem pozoruhodně citlivý a v dalším okamžiku naprosto lhostejný. Rodiče, kteří se cítí členy světového společenství, potřebují mít trpělivost. Mladí lidé vidí jejich příklad a nakonec pro své touhy najdou pozitivní uplatnění.


Ne všichni mladí lidé si přejí zlepšit svět. Někteří jsou příliš zaneprázdněni, jen aby přežili ve svém vlastním životě. Jsou zaměstnáni hledáním svého místa v životě a nemohou se nechat obtěžovat potřebami druhých. Pokud rodiče nedokážou být vzorem otevřenosti ke druhým, pak děti budou mít těžkosti rozhlédnout se někdy kolem sebe. V nejhorším případě mohou mladí napodobovat zájem rodičů o agresivní skupiny, které se nadřazují nad ostatní.


Kdo je mým bližním? I si tuto otázku musí poprvé zodpovědět. Následkem toho se svět stane bud otevřenějším, nebo uzavřenějším, alespoň načas. Jak mladí lidé zareagují? Ovlivní je mnoho faktorů, ale většina náctiletých má potíže vidět dál než za vizi svých rodičů.


Zdroj: G. Kenneth West - Dobrodružství psychického vývoje, nakladatelství Portál

Reklama
Reklama

Komentáře

hujj,jk jkiu (St, 16. 1. 2008 - 12:01)
iuvkvtdcchiug mjh
monita (St, 16. 1. 2008 - 12:01)
gzhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj dfdgjzgiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Návštěvník (St, 16. 1. 2008 - 13:01)
Jsou to hajzlove !!
Andy (St, 16. 1. 2008 - 15:01)
Hajzlové??? Proč???
Že mají svůj svět, touhy, představy,přání a názory??? V tom bychom je naopak měli podporovat, ne v nich jejich touhy potlačovat...uvědomují si své vlastní bytí a po vás chtějí, aby jste je jenom tolerovali...jednou dospějí a své touhy a názory časem změní...
Žijte a nechejte je taky žít...jedině tak ty roky přežijete ve společné domácnosti!!!
Lenka (Ne, 27. 12. 2009 - 20:12)
Někteří jsou hajzlové!!! Nadávají na rodiče, všechny lidi jen kritizují jsou zkažený pomalu už od školky. Chlastaj,pijou nadržený jak prasata.Chodí věčně po hospodách, barech, myslí si že "ONI" všecko znaji a ví nejlíp!!
Fuj ho!!! Ještě že moje sestra taková neni. Měli by se z náctiletých vymlátit duše poslat je do důlního městečka a po škole těžit stříbrnou rudu 18 hodin denně tak by se to zlepšilo!!! Asi pošlu poslancům návrh!!!
jitka (Ne, 27. 12. 2009 - 20:12)
Jak jsme si je vychovali ,takové je máme.Neříkám že mé děti jsou jiné než ostatní, taky s nima mlátí puberta o zem,taky si zajdou na pivko,ale já věřím v jejich zdravy rozum.Nevím jestli jsem byla jiná asi ne,nejsem z těch rodiču co by jen stále komandovaly a byly nespokojení.Snažím se je chápat a oni i jejich kamarádi říkaj že by takovou tolerantní matku taky chtěli.Někdy je to ale s nima psycho.
Reklama