Reklama

Jsou kojenci hloupí?

Mnoho lidí má tendenci si myslet, že miminka nechápou nic ze svého okolí, které pozorují...To je však veliký omyl.

Sledujte kojence a velmi brzy zjistíte, že je to malý vědec, který už má jisté znalosti o zákonech zemské přitažlivosti (například: Když upustím piškot, spadne na zem...) nebo i o vztahu příčina - následek (například: Když křičím, přijde maminka...).

Vědci však chtěli znát víc. Zejména v kterém věku se takové racionální uvažování objevuje...

V rámci pokusu se zkoumalo, zda kojenci staří tři a půl měsíce do­kážou pochopit, že nějaký objekt může být umístěn uvnitř nádoby s otevřenou horní částí, ale ne v uzavřené nádobě (Hespos a Bail- largeon, 2001).

Tito vědci použili metodu, kterou bychom mohli nazvat „poruše­ná očekávání“. Při pokusu se děti dívaly na dva sledy událostí. První odpovídal daným očekáváním a ten druhý je porušoval. Pokud se kojenci dívali déle na druhou událost, znamenalo to, že zazname­nali toto porušení a následkem toho měli určitá očekávání.

Reklama

Po seznamovací fázi se psycholog posadil naproti dítěti. Ukázal mu dva válce, jeden velký a jeden užší. Předvedl mu, že větší válec je dutý, pak ho postavil na výšku a menší válec vložil do většího. Psychlog pak provedl tutéž manipulaci podruhé, ale tentokrát s jedním rozdílem - vrchní část většího válce byla uza­vřena Nebylo tedy možné, aby byl objekt vložen dovnitř nádoby, a přesto se to psychologovi podařilo (ve sku­tečnosti měla nádoba magnetické víko, které velikostí odpovídalo průměru menšího válce, a tento menší válec zatlačil víko dovnitř).

Tyto postupy se šestkrát opakovaly. Výsledky ukázaly, že kojenci pozorovali déle scénu s uzavřeným válcem než scénu s otevřeným válcem.

Psychologové se rozhodli zopakovat experiment s ještě mlad­šími dětmi (dva a půl měsíce). Výsledky naznačily, že kojenci už v tomto věku vědí, že je možné vložit nějaký objekt do jiného, pokud je tato „nádoba“ dutá a neuzavřená!

Závěr: Na základě uvedených experimentů by bylo možno soudit, že už ve věku deseti týdnů získává kojenec určitou představu, založenou na jednoduchém rozlišení “otevřený/zavřený“. Uvědomuje si, že objekt může být vložen do otevřené nádoby nebo z ní může být vytažen, ale že to není možné u uzavřené nádoby. Tříměsíční miminko by tedy bylo možná překvapené, kdyby vás vidělo, jak vycházíte z pokoje zavřenými dveřmi...

Zdroj: Rozumíte svému děťátku, nakladatelství Portál

Reklama

Komentáře

Reklama