Jak rozvinout potenciál dětí a připravit je na život? Odpoví interaktivní seminář Simony Weiss

Jak být dobrým rodičem, prarodičem, pedagogem nebo vychovatelem? Jak lépe rozumět dětem, jak s nimi správně komunikovat a budovat vzájemný vztah? Jak v nich probudit tvořivý potenciál, posílit sebedůvěru, nalézt a rozvíjet jejich talent? Na tyto otázky vám dá odpověď zkušená česká lektorka a psycholožka Simona Weiss. V rámci unikátního semináře ?Cesta ? nástroje pro inspirativní přístup k dětem?, který vychází z metody Cesty od světoznámé autorky Brandon Bays, poskytne rady, které změní váš přístup na práci s dětmi. Seminář, proběhne 30. ? 31. 5. 2015 v Praze.

S interaktivním dvoudenním seminářem „Cesta - nástroje pro inspirativní přístup k dětem“ se v Praze představí jedna z předních školitelů osobního rozvoje, psycholožka a certifikovaná lektorka Simona Weiss. Pražská rodačka, která již řadu let působí ve Švýcarsku. Návštěvníkům nebude předhazovat líbivé pohádky o výchově, ale představí osvědčené nástroje a odpoví na otázky: Jak se vyrovnat s tématy, kterým čelíte při práci s dětmi, jako jsou denní stres, málo sebedůvěry, nejistota, strach, rozvod, šikana, nemoci i hádky. Pomocí těchto metod pomůže poodkrýt potlačené emoce a nezdravé vzorce chování, jak u dospělých, tak u dětí a nabídne možnost, jak tyto buněčné vzpomínky a vzorce přerušit. Seminář bude celý veden v češtině.

Metodu Cesta od Brandon Bays používá ve své praxi Simona Weiss již více než 10 let. „Všichni si odmalička neseme určité psychické bloky a nezdravé chování, kvůli kterým v hloubi pociťujeme strach, nejistotu, obavy, smutek nebo deprese. Právě od těch nám může pomoci Cesta, jejíž základy budu na pražském semináři předávat formou workshopu,“ upřesňuje diplomovaná praktická psycholožka. „Účastníci semináře si osvojí jednoduché a účinné nástroje, které budou moci používat v praktickém životě. Zájemci pak mohou své znalosti prohloubit následující den,“ dodává Weiss.

Co je Cesta?
Metoda Cesta se zrodila z osobní zkušenosti Brandon Bays, světově uznávané terapeutky, učitelky a autorky mnoha knih právě o Cestě, z nichž se staly bestsellery. Sama čelila na začátku 90. let nádoru dělohy o velikosti basketbalového míče, který se jí podařilo pomocí vlastní spontánně vyvinuté metody zcela vyléčit. Je živoucím důkazem, že lze pomocí integrace mysli, těla a ducha nastavit vědecky ověřené samo-léčivé procesy v lidském těle na buněčné úrovni. Bez jakýchkoli léků nebo operace se sama vyléčila během necelých 7 týdnů. Metoda tak pomáhá každému člověku od závažných nemocí, ale slouží i k vypořádání s psychickými bloky. Díky této metodě se na světě uzdravily tisíce dospělých i dětí.

V rámci semináře se návštěvníci naučí, jak:

poodkrýt vlastní tvořivý potenciál
zjistit, co je pro ně v životě nejdůležitější a nejlepší
pomoci sobě a svým dětem vyrovnat s životními situacemi, jako jsou rozvod rodičů, šikana, dospívání, problémy s učením, schopnost sebevyjádření, ztráta někoho blízkého
posílit dětskou sebedůvěru a tvořivost
projít osvobozující a uvolňující proces „Cesta pro děti“
uvolnit vlastní dětskou přirozenost a hravost

Za pořadatelskou obecně prospěšnou organizaci NaMaJa, která se prosazuje o zavedení této metody do školství, říká Bohdana Nadas: „Metoda Cesta je velmi dobře aplikovatelná na práci s dětmi a zaznamenává skutečně velké úspěchy po celém světě,“ a doplňuje: „Při práci s dětmi je naprosto nezbytné, aby na sobě pracoval minimálně jeden z rodičů, nejlépe oba. U mnoha případů dochází k vymizení problému u dítěte, jakmile si problém vyřeší rodiče. Doma můžete děti této metodě učit formou pohádek a různých pomocných hravých metod (které se vyučují na našich seminářích), aniž by děti musely podstupovat sezení u terapeuta. Je to nejlepší cesta, jak je naučit zvládat složitější situace, se kterými se budou v životě setkávat. Samozřejmě jsou situace, jako je šikana, ztráty příbuzných, u kterých je sezení s terapeutem žádoucí. Všeobecně je pro děti velmi důležité, aby věděly, že jsou milovány oběma rodiči (dává pocit bezpečí), i když podmínky kolem nich nejsou zrovna ideální, jako například rozvody, apod.

Další ze zakládajících členů NaMaJa, o.p.s., Martina Dočkálková, dodává: „V běžném životě při emočně tíživých situacích děti často nemohou nebo neumí vyjádřit své pocity a musí je potlačit a žít dál.  Bohužel jde o startovní bod dlouhodobých psychických problémů, jako jsou pocity méněcennosti, problémového chování, závislostí, strachy, psychosomatických nemocí. Proto Cesta pro děti je velmi účinná metoda, jak zdravě zpracovávat tyto témata a odlehčit psychice dítě, aby mohlo zdravě růst a dospívat. Slovy dítěte je to balzám na duši.

Návštěvníkům představí Weiss i další velmi účinné metody jako je EFT (emotional freedom techniques, česky technika emoční svobody), NLP (neurolingvistické programování), Stressredukce a další, které je možné použít v každodenním životě a tím si ho zjednodušit a získat více životní kvality, příjemně stráveného času s dětmi a radosti. Tyto nástroje přinášejí dětem větší důvěru ve vlastní intuici, zvyšují schopnost rozhodování, sebevědomí a napomáhají příbuzným k efektivnější komunikaci s dětmi.

Akreditace MŠMT známkou kvality semináře
Tento seminář je také nabízen odborné veřejnosti v projektu Naslouchat dětem jako akreditovaný program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro pedagogické a sociální pracovníky. Semináře probíhají v menších skupinách a jsou tematicky zaměřeny právě na práci pedagogů a sociálních pracovníků. Jeden z těchto seminářů probíhá 25. - 26. dubna 2015.

Tři otázky pro Simonu Weiss:

V čem se metoda Cesta liší od obvyklých psychologických konzultací?
Velký rozdíl mezi psychologickou konzultací a Cestou je v tom, že se o problémech jenom nemluví. Naším cílem není hledat řešení na úrovni mysli anebo najít vysvětlení, proč a jak konkrétní problémy vznikly. Na rozdíl od psychologa se nesoustředíme na daný problém, ale chceme, aby klient pochopil celé souvislosti a uvědomil si, že má všechna řešení v sobě. Díky tomu může převzít zodpovědnost za svoji situaci. Proto se snažíme, aby klient odkryl potlačené emoce a nezdravé vzorce chování. Potom by je měl na buněčné úrovni zpracovat a změnit. Postaví se tak svým zraněním a bolestem. Teprve pak je možné dosáhnout nejen uzdravení, ale také odpuštění, které není jenom na úrovni mentální. Naši klienti se více dostávají do kontaktu s vlastní intuicí a začnou si více věřit. Uvědomují si své potřeby a touhy. Velmi často se díky tomu vylepšuje jejich zdravotní stav.

Jak může běžným lidem pomoci právě metoda Cesty?
Na Cestě je báječné, že se dá použít při jakékoliv výzvě v každodenním životě, ať už se jedná o maličkosti, nebo o dramatické situace. Pomáhá v nemocnicích, při lehkých i závažných onemocněních, závislostech, porodech i před operacemi. Lze ji využít ve škole před zkouškami, při rozvodech, ztrátě rodinného příslušníka a kdykoliv jinde, kde musí tělo čelit například velkému stresu, smutku či výbuchům žárlivosti. Velké úspěchy máme i u žen, které léta nemohou otěhotnět. Cesta totiž všem lidem dodává sebevědomí a zesiluje spojení s vlastní intuicí,“ vysvětluje zkušená lektorka a psycholožka Simona Weiss s tím, že se na semináři lidé seznámí se základními stavebními kameny metody Cesta, a to formou účinných mini procesů a cvičení, které usnadní porozumět dětem a naučit se s nimi efektivně pracovat a také napomůže poznání sebe sama.

Ačkoliv se zdá Cesta Brandon Bays je neuvěřitelná, nejmodernější vědecké výzkumy v oblasti buněčné biologie tuto metodu potvrdily. Spolupracujete v České republice s lékaři či psychology?
V řadách našich certifikovaných terapeutů jsou lékaři i psychologové. Naší snahou je, aby se Cesta stala uznávaným způsobem denní psychohygieny v životě každého člověka již od dětství. Tak jako se učíme čistit si zuby, měli bychom se učit čistit své buňky a duše. Z tohoto důvodu úzce spolupracujeme s obecně prospěšnou společností NaMaJa, která se snaží pomáhat školám i dalším zařízením efektivně přistupovat k dětem. Spolupracujeme také se školkami a školami, aby děti mohly začít vyrůstat v jiném a zdravějším vědomí. Proto se snažíme o co největší propagaci Cesty a také o seznámení lékařů a psychologů s touto velmi účinnou metodou.

Pro koho je seminář určen?
Seminář je určen pro rodiče, prarodiče, pro pedagogy a vychovatele, sociální pracovníky a jiné osoby, jež jsou v pravidelném kontaktu s dětmi, i pro všechny ty, kterým není lhostejné, jaká generace mladých lidí zde bude vyrůstat.

Kdy: 30. - 31. 5. 2015 (začátek v sobotu 9:00, konec v neděli cca 18:00)
Kde: Konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10 (www.kc-greenpoint.cz)

Pořadatel: NaMaJa, o.p.s.
    
Prodej vstupenek a odpovědi na dotazy ohledně semináře na kontaktech bohdana.nadas@cestabrandonbays.cz; +420 777 557 708 nebo +420 602 296 802.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama