Reklama

Resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace je postup pro zpomalení nástupu smrti u osoby se zástavou srdeční, resp. zástavou dechu. Velmi zřídka dochází k obnovení dechu a oběhu pouze účinkem vnější srdeční masáže a umělého dýchání.

Provádíme při zjištění známek zástavy oběhu ? postižený nereaguje na silný podnět, nedýchá (mohou však být zachovány občasné lapavé dechy), je voskově bledý, rty, ušní boltce, špička nosu, nehtová lůžka jsou namodralá.

Postup při pochybách o stavu vědomí

* Oslovíme, zatřeseme, štípneme do paže, silně zatlačíme na čelist pod uchem, či štípneme do lalůčku ucha a nebo provedeme tzv. vrtulku mezi prsní bradavkou a klíční kostí

Postup při reakci na bolestivý podnět a pochybách o účinném dýchání

* položit na záda na tvrdou podložku (na zem), odstranit všechna podložení hlavy
* otevřít ústa a zkontrolovat, zdali v nich není nějaký předmět, který by mohl bránit průchodnosti dýchacích cest (např. bahno u tonoucích, zvratky, ale i obyčejná žvýkačka nebo umělý chrup?)
* jestliže ano, opatrně předmět z úst postiženého vyndáme; pokud se jedná o zvratky nebo bahno, odstraníme je tak, že jemně vytřeme dutinu ústní kolem dokola dvěma prsty obalenými kapesníkem
* uvolnění dýchacích cest ? záklon hlavy a/nebo předsunutí spodní čelisti
* pokud následuje zřetelný nádech, udržujeme průchodné dýchací cesty
* pokud jsou dechy velmi pomalé, lze do postiženého dýchat uměle, ale musíme dodržet adekvátní frekvenci dýchání. Vydechovaný vzduch obsahuje dostatečné množství kyslíku (16% oproti 21% v atmosféře).

Zakloníme jeho hlavu, stiskneme nosní křídla postiženého a adekvátně vdechneme do jeho otevřených úst tak, aby se jeho hrudník zvedl. Když ucítíme odpor vzduchu, zbytečně nedýcháme více než je nutné (je však velmi nutné zaklonit mu hlavu z toho důvodu, že by mohl mít zapadlý kořen jazyka, který by nám bránil v umělém dýchání). Pak ústa oddálíme, necháme jej vydechnout a celý cyklus opakujeme v rytmu 12-16 x za minutu (1 vdech cca za 5 sec.)

Z estetických a hygienických (kvůli nemocem) důvodů použijeme resucitační roušku. Dá se sehnat v lékárně asi za 15 Kč a můžete ji u sebe pro každý případ nosit např. v peněžence.

Postup při chybějící reakci na bolestivý podnět

* v přítomnosti další osoby žádáme o volání Zdravotnické záchranné služby
* postižený leží na zádech na pevné podložce, je vyčištěná dutina ústní, provedeme uvolnění dýchacích cest ? záklon hlavy a/nebo předsunutí spodní čelisti
* pokud následuje zřetelný nádech, udržujeme průchodné dýchací cesty
* Dýchání musí být normální - tedy volné dechy s frekvencí aspoň jeden za 6 sekund. Při zástavě srdeční mohou přetrvávat ojedinělé lapavé dechy (popisované jako ?kapří?) asi jednou za 30 sekund
* pokud postižený nedýchá, voláme sami Zdravotnickou záchranné službu a ihned poté zahájíme nepřímou srdeční masáž
* přiložíme ruce kolmo k tělu, přibližně doprostřed(cca mezi prsní bradavky) hrudníku, a energicky stlačujeme hrudník do hloubky 4 ? 5 cm frekvencí 100/min, tedy téměř 2 × za sekundu.

U dospělého zahájíme dvěma vdechy,třiceti kompresemi, dvěma vdechy a pak pokračujeme v rytmu 30 stlačení a dva vdechy. U dětí(od 1 roku) nejprve pětkrát hluboce vdechneme a pak pokračujeme rovněž v rytmu 30 stlačení a dva vdechy, stlačujeme jednou rukou, případně jen dvěma prsty přiměřeně velikosti a věku dítěte, do hloubky přibližně 1/3 hrudníku. (viz[1]) Oživování (resuscitaci) provádíme do příjezdu záchranné služby, do úplného vyčerpání zachraňujících, případně dokud postižený nezačne spontánně dýchata má stabilizovaný krevní oběh

Zahájení a ukončení resuscitace

Včasné zahájení srdeční masáže je zásadní pro její účinnost. Při masáži okamžitě po pádu nemocného je naděje na uzdravení velmi vysoká. Jediným přípustným zdržením je volání Zdravotnické záchranné služby.

Při každém kolapsu srdce tzv. infarktu myokardu, doporučuje se zavolat Záchrannou službu jako první věc, kterou uděláte. Zástava oběhu je v případě dospělých nejčastěji způsobena fibrilací srdečních komor, což nelze odstranit bez patřičného vybavení (defibrilátoru) a s uplývajícím časem šance rychle klesá.

Obvyklé doporučení délky masáže je až do úplného vyčerpání či do převzetí srdeční masáže záchranáři po příjezdu zdravotnické záchranné služby. Vyjma zvláštních okolností (podchlazení dítěte ve studené vodě a zástava způsobená elektrickým proudem) je však smysluplné provádět masáž asi 30 minut.

Při obnovení základních životních funkcí (reakce na podnět, normální pravidelné dýchání, pravidelný tep) uložíme postiženého do stabilizované polohy a neustále jej sledujeme.

Postup u novorozenců a kojenců (do 1 roku)

* uvolnění dýchacích cest ? mírný záklon hlavy, a to tím, že podložíme ramínka
* při odstraňování překážky z dýchacích cest si dítě položíme bříškem na předloktí s hlavou mírně dolů ? několik úderů mezi lopatky (2?3 prsty)
* resuscitaci zahájíme 2?5 vdechy
* provádíme metodou dýchání z úst do nosu a úst a vydechujeme obsah z našich úst
* frekvence je 30 vdechů za minutu, postupem věku se snižují u kojence do 20 vdechů za minutu
* místo stlačení je dolní třetina hrudní kosti, 1,5 cm pod spojnicí prsních bradavek
* masáž provádíme 2 prsty nebo překříženými palci při obejmutí hrudníku dítěte
* hrudník stlačujeme asi 2?3 cm
* frekvence stlačení u novorozence: 120/min = 3:1
* frekvence stlačení u kojence: 100?120/min = 30:2

Postup u děti od 1 roku přibližně do puberty

* základní postup je obdobný jako u dospělého (viz abeceda resuscitace u dospělého), ale musíme být šetrní!
* nutno používat menší fyzické úsilí na stačováním menší dechové objemy + rychlejší frekvenci
* umělé dýchaní provádíme z úst do úst i nosu (dle velikosti)
* dechové objemy jsou takové, aby se zvedal hrudník, ale zachránce nesmí dýchat proti odporu
* technika nepřímé srdeční masáže je buď dlani jedne ruky nebo oběma rukama
* resuscitaci u dětí zahájíme 5 hlubokými vdechy, poté následuje 30 stlačení hrudníku, 30:2

Význam kardiopulmonální resuscitace

Hlavním významem srdeční masáže je překlenutí období mezi zástavou srdce a odbornou lékařskou pomocí. Několik minut od zástavy je reálná naděje na plné obnovení životních funkcí a plnohodnotného života. Srdeční masáž zřídka vyřeší původní problém, ale zpomalí postupný proces umírání. Představa, podporovaná médii ([2]), že výsledkem resuscitace je téměř vždy ?oživnutí?, je zcela klamná. Skutečná úspěšnost přežití kolísá mezi 2 až 10 % (jde o pacienty, kteří jsou propuštěni v soběstačném stavu z nemocnice). V současnosti však v České republice provádí srdeční masáž přibližně pětina svědků srdeční zástavy.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org