Reklama

Děti a pesticidy...

Již dlouho se hovoří o negativním vlivu, který mají nepříznivé životní podmínky ve městech na zdraví dětí. Mnohé články doporučují vyhnout se působení škodlivin, způsobujících varující nárůst případů alergií, astmatu a jiných nemocí mezi dětmi, vysídlením na venkov. Poslední výzkumy vědců University of Washington však ukazují, že ani venkovské prostředí dnes není před ničivým vlivem civilizace ochráněno.

Tým dr. Fenskeho zkoumal zasažení 109 dětí, vyrůstajících na farmách (91) nebo v těsné blízkosti farem (18) ve státě Washington. Měření koncentrací metabolitů v moči dětí přineslo nepříjemná zjištění. Ukázalo se například, že 56% farmářských dětí vykazuje známky expozice Azinphzosmetylu, běžně užívaného pesticidu, vysoce překračující federální normu (pesticid se do organizmu dětí dostává jednak přímou expozicí, jednak konzumací potravin, kontaminovaných jeho metabolity). U dětí, žijících v okolí, jejichž rodiče nepracovali na farmách, byla taková expozice zjištěna u 49%. 


U alternativního, méně toxického prostředku Phosmet byly výsledky podstatně příznivější ? děti farmářů 9%, mimo farmy 0.

Přestože není zatim přesně vědecky potvrzeno, zda a jaký mají pesticidy na zdraví dětí vliv, je téměř jisté, že příznivý jistě ne. EPA (agentura pro otázky životního prostředí USA) proto dále pokračuje ve stanovování limitů pro veškeré používané chemikálie. Působení takových látek na děti by mělo být podle Fenskeho soustavně měřeno, včetně průběžného vyhodnocování vzorků moči.

 

Zdroj: UW na http://sunsite2.dc.stanford.org, časopis Medicína

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama