Co když se mi narodí nedonošené dítě?

Těhotenství trvá 280 dní. Většina dětí se narodí zralých, v termínu, tj. mezi 38.-42. týdnem, čili v 10. lunárním neboli 9. kalendářním měsíci, s porodní váhou nad 2 500 g. Dítě, které se narodí s porodní váhou nižší než 2 500 g, je buďto narozeno předčasně, před 37. týdnem těhotenství, a je tedy nezralé nebo v děloze strádalo, a ačkoliv je věkem zralé a donošené, podle délky těhotenství má nízkou porodní váhu.

Matce je v těhotenství věnována všestranná péče s cílem porodit co nejzralejší dítě, které bez problémů zvládne všechny nástrahy, které ho, jakmile opustí matčino lůno, čekají.

Na druhou stranu, je-li zřejmé, že v děloze strádá, trpí nedostatkem výživy a kyslíku, zvažuje porodník na základě výsledku vyšetření průtoku krve pupečními cévami k dítěti a měřením růstu plodu, předčasné ukončení těhotenství, protože samotná nezralost přináší dítěti menší rizika než dlouhodobé strádání.

 

Očekává-li se, že těhotenství nebude možné déle udržet, porod proběhne předčasně a dítě bude mít nízkou porodní hmotnost, zejména pod 2 000 g, je nejlépe převést těhotnou matku na pracoviště, které je dobře vybaveno a připraveno postarat se o nezralého novorozence - do perinatologického centra. Lépe je převézt plod v matce než dítě po porodu. Dětí s porodní váhou pod 2 500 g se u nás rodí kolem 5-7 %.

 

Největší podíl dětí s nízkou porodní hmotností však tvoří děti nad 2 000 g. Péče o ně většinou není natolik odlišná od péče o zdravého donošeného novorozence. Děti mohou být s určitou opatrností ošetřovány na novorozeneckém oddělení spolu s ostatními a stejným způsobem.

Nedonošené děti mívají oproti ostatním přechodné potíže v přizpůsobení se životu mimo matčino tělo. Dýchání, udržení tělesné teploty, výživa a ochrana před infekcí jsou jejich zranitelné body.

Nezralost dítěte působí různě závažné dýchací potíže, které jsou dány nedokončeným vývojem plic. Ty se navíc mohou výrazně zkomplikovat plicní infekcí. Děti s hmotností nad 2 000 g často nevyžadují zvláštní podporu dýchání. Povětšinou stačí mírné obohacení vdechovaného vzduchu kyslíkem. U nižších váhových kategorií, kde je míra nezralosti plic větší, je potřeba po přechodnou dobu i větší dechové podpory prostřednictvím dýchacích přístrojů.

 

Na udržení tělesné teploty vynakládá nezralý novorozence velké množství energie, která mu pak jinde schází. Tím, že ho uložíme do inkubátoru, zajistíme mu optimální teplotu prostředí a zbavíme ho jedné velké starosti. Délka pobytu v inkubátoru je závislá na mnoha okolnostech. Než bude novorozenec usínat v normální postýlce, může být přechodně ošetřován na vyhřívaném lůžku.

 

Nezralý novorozenec nemá dostatečné zásoby energie. Potřebuje výživu od prvních chvil života, přednostně do úst mlékem vlastní matky. Mléko je mu svým složením přirozeně uzpůsobeno. Ne vždy je to hned možné. Tehdy bývá dítěti zprvu podávána výživa do některé žíly. V závislosti na zralosti dítěte a na tom, jak časně je ošetřováno společně s matkou, může být značná část takových dětí kojena. Ačkoli je pro matku, ale i pro celou rodinu narození nezralého dítěte někdy bolestným zklamáním. Jediná cesta k jeho překonání je být co nejvíce u něho a s ním. Je to jediná cesta budoucího úspěchu.

 

V mateřském mléce dítě dostává od matky důležité složky imunitního systému. Pro nezralé dítě, které je k infekci téměř bezbranné, je to zvlášť cenný dar.

 

Při propuštění takového dítěte do domácí péče je úzkostlivá hygiena nutností. Dítě by nemělo být v kontaktu s nemocnými, nemělo by se vystavovat riziku nákazy.

 

Po různě dlouhou dobu po propuštění vyžaduje nezralé dítě zvláštní péči. Závisí na stupni jeho nezralosti, či postižení. Dítě je po tuto dobu pravidelně sledováno na oddělení, kde se o něho pečovalo a kde je dobře znají. Dříve nebo později se většina nezralých dětí svým vrstevníkům vyrovná.

Zdroj: Péče o novorozence a kojence, nakladatelství Grada

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Aniette
    Aniette (anonym)

    I tohle téma probíráme na stránkách www.komunita111.cz nebo www.trijednicky.cz

    Lis 30, 2012

Přidat komentář

Reklama

Reklama