Bití a tělesné tresty

Už se stmívá a dálnice je plná aut - všichni se na noc vracejí domů. Po chodníku spěchají lidé a začalo drobně pršet. Vtom mě upoutá křik malého dítěte - v automatu před obchodem telefonuje mladá matka a zároveň se snaží zvládnout svoje batole. Dítě si chce jít hrát k obrubníku, kde bublá a šplouchá dešťová voda. Auta ale jezdí nebezpečně blízko. Přímo cítíte, jak je matka zoufalá - chvíli se s někým rozzlobeně dohaduje po telefonu a chvíli pokřikuje na dítě, že mu "ukáže, jak se má chovat". Dítě fňuká a snaží se jí vytrhnout. Pak je toho najednou na matku příliš. Pustí sluchátko, chytne dítě za límec větrovky a udeří ho přes obličej, až se mu hlava otočí.

Postoje se mění
Před čtyřiceti padesáti lety jste se běžně mohli setkat s tím, že dospělí děti bili. Dělo se to na veřejnosti a skoro nikdo ani nemrkl. Názory na tělesné tresty dětí se změnily, stejně jako se změnily názory na bití žen. Dnes je dítě s modřinou záležitost pro policii. Osmdesát procent rodičů však přiznává, že své děti občas plácnou, i když by se raději bez toho obešli.

Stále je mnoho lidí (hlavně mužů), kteří sem tam nějaký ten pohlavek schvalují, protože prý přináší rychlejší výsledky. Můžeme se rozhodnout, co se bude s našimi dětmi dít - zvláště máme-li k dispozici lepší způsoby výchovy. Věříme, že kdyby rodiče věděli o nějaké lepší výchovné metodě, už by své děti nikdy neuhodili.

Je nějaký rozdíl mezi bitím a plácnutím? Není plácnutí ve výchově také trochu potřeba? Často po přednášce o výchově za mnou někdo přijde a řekne: "Když jsem byl malý, byl jsem bit mnohokrát, ale nikdy mi to nevadilo!" Zdá se mi - soudě podle toho, s jakou vervou to říká - že mu to však vadilo a vadí dodnes. Tvářit se, že mi to nevadí, je pro dítě nejčastější obranou před pocitem ponížení. Avšak hněv, který v sobě takto zadržuje, se později projevuje mnoha způsoby.

Je třeba, abychom o celé věci začali mluvit otevřeněji. Děti se plácnutí bojí a ponižuje je. Riskantní je taky pro rodiče. Riskantní proto, že nelze přesně rozlišit, kdy plácnutí přechází v bití a bití je jen hněvivým uvolněním rodičovské frustrace. Jak můžeme poznat správnou míru? Opravdu víme, kdy dítě plácneme pro jeho "dobro" a kdy proto, abychom se cítili lépe? Nebo snad proto, abychom se mu pomstili? Můžeme upřímně říct, že jsme rozzlobení jen na dítě, a ne na mnoho dalších věcí, které na nás působí?

Z hlediska účinku musíme říct, že tělesné tresty nepomáhají nám ani dítěti, snad jen velmi krátkodobě. Ničí však vzájemnou lásku a důvěru - a děti jsou pak ještě svéhlavější. Setkal jsem se s mnoha dětmi, které ze vzdoru tvrdily: "Mě to nebolí! Je mi to jedno!" Naučily se být vůči bití imunní. Rodiče, kteří svým dětem na ulici nebo v supermarketu klidně nařežou, nad nimi vliv nezískávají, ale naopak ho ztrácejí.

Proč rodiče děti bijí?
Jsme-li k sobě upřímní, víme, že děti bijeme kvůli svým vlastním potřebám. Bojíme se, že nad nimi ztratíme vliv. Jindy, nejčastěji u menších dětí, nám připadá, že už nemáme sílu o ně pečovat. Cítíme se vyčerpaní, nevyspalí, nemáme ani chvilku pro sebe. Pohlavkem to dítěti jen jaksi vnitřně oplácíme a ohrazujeme se: "Já mám taky potřeby." Může to být taky instinkt sebeobrany - dítě vás například štouchlo do oka, když jste ho usazovali do autosedačky, nebo vás kleplo lžicí, když jste mu upravovali slintáček.

V tomto věku děti nerozumějí našim slovům ani pocitům. Přesto chceme mít nějaký vliv, nějak na jejich chování působit. Proto se přirozeně snažíme získat si pozornost i plácnutím. Tomuto nutkání budeme čelit lépe, když zlepšíme svou schopnost navazovat s dětmi kontakt a připoutávat jejich pozornost.

Někteří ze zastánců tělesných trestů říkají, že mají s dětmi soucit a že jim jde o jejich dobro. Často argumentují takto: neusměrní-li rodič dítě lehkým plácnutím hned na začátku, začne dítě zlobit ještě víc a nakonec rodič ztratí trpělivost a opravdu mu nařeže. Vycházejí z úvahy, že malá rána uchrání dítě před větší. Z vlastní zkušenosti však vím, že rodiče, kteří bijí děti málo, je bijí také hodně - protože malé tresty brzy nepomáhají. Děti jsou pak vzdorovité, bijí své sourozence nebo se obrátí proti rodičům. Je důležité stanovit si hranici - a její místo je úplně na začátku. Jestliže se rozhodneme, že své děti bít nebudeme - stejně jako jsem to udělal já a mnoho lidí, které znám - jsme odhodláni hledat nějaké lepší řešení.

Kázeň bez bití
Vést děti ke kázni je nutné. A slova sama na nejmenší děti nestačí. Někdy jim musíme zabránit v určitém chování, a tak jim pomoci, aby se zklidnily a chovaly správně. Toho však můžeme dosáhnout bez násilí.

Mnoho rodičů s úspěchem používá metodu "stůj a přemýšlej", která děti učí dobrému chování průběžně. Občas se sice vyskytnou okamžiky, kdy je nepoužitelná, například v dešti na ulici - "stůj a přemýšlej" můžeme jednoduše změnit na "zvedni ho a odnes". Důležitý je smysl pro humor. Naštěstí jsou batolata malá a dají se proto dobře nosit.

Ani v dospívání bychom ve výchově neměli používat metodu obav a zastrašování. Když dítě uteče z domova nebo násilně projevuje svůj vzdor, takřka vždycky je příčina buď v selhání komunikace v rodině, ke kterému došlo již před lety, nebo v preferenci agresivity, na kterou rodiče při výchově spoléhají víc než na spojení lásky a prosazování.

Mnoho lidí potlačuje své vzpomínky na bolest, kterou v dětství zažili - a chová se tak i ke svým dětem. Díky své poradenské praxi vím, o jakou bolest jde. Tolik lidí mi vyprávělo - se slzami v očích - o tom, jaký měli strach a jak se cítili ponížení, když se jejich rodiče přestali ovládat. Moji pacienti mi ukazují poraněné žíly na nohách z toho, jak je rodiče v dětství "plácli". Kadeřnice mi říkají, kolik jejich zákazníků má pod vlasy škrábance, holá místa a jizvy z toho, jak byli jako děti biti po hlavě. Uvnitř je to však zranilo víc - jestliže se dítě necítí jisté před vlastními rodiči, jak se pak může cítit jisté ve světě?

Existuje ještě další důvod, proč nemáme děti bít. Přibývá stále víc důkazů o tom, že děti, které se cítí u svých rodičů v bezpečí, se jim svěří, když se jim přihodí něco špatného - například když je někdo sexuálně napadne. Když rodiče běžně používají k vynucování kázně strach a pocity studu, děti se bojí svěřit se jim s věcmi, ve kterých padá vina na ně. Děti, které se rodičů nebojí a jimž rodiče neubližují, budou vždy ve svých rodičích vidět především ochránce. Budou připravenější říci druhému: "Ne - já to řeknu!" a nebezpečí se tak vyhnou.

Rozhodnout se
Domníváme se, že přišel čas, kdy bychom se jako rodiče měli vzdát bití jako výchovného prostředku. První krok k tomu je jednoduchý. Sami sobě slíbíte, že už své dítě nikdy neuhodíte. To vás automaticky povede k hledání jiných účinných a nenásilných metod. Takové metody existují a je možné naučit se je používat.

Když jsme sami vychovávali naše první dítě, zjistili jsme, že za určité chování ho trestáme jemným plácnutím - např. když se dotklo sporáku. Protože však má náš syn silnou vůli, moc velký účinek to na něj nemělo a zvykl si špatné chování opakovat. Zjistili jsme, že se cítíme špatně, když ho rozpláčeme, a že ho nic nenaučíme. A tak jsme začali hledat nějaké jiné metody. Přišli jsme na to, že někteří rodiče své děti nebijí nikdy a že existují země, kde jsou tělesné tresty dětí zakázány zákonem. Poznali jsme také principy přísné a zásadové výchovy a začali jsme je sami uplatňovat; vysvětlujeme je ve své knížce a používá je mnoho rodičů. Byli jsme rádi, že jsme objevili lepší řešení.

Všichni toužíme po tom, aby ve světě byl mír - aby konflikty bylo možné řešit nenásilnou cestou. Jestliže to nedokážeme ve vlastní rodině, nedokážeme to ani na Středním východě.

Zjistíte-li, že s tímto názorem souhlasíte, můžete tento závazek učinit také. Vaše dítě bude vědět, že ho máma ani táta nikdy, v žádném případě neuhodí. A že se doma může cítit v bezpečí. To se pak žije krásně!

Závěr
Používáte-li metodu přísné lásky, získáte dvě výhody. Můžete upustit od tělesných trestů a od manipulace pomocí pocitů viny, tedy od toho, co stejně nemáte rádi. A přesto mohou u vás v rodině vládnout dospělí a děti budou dělat to, co se jim řekne, je-li to nutné. Vaše děti budou dál normální - se dvouletými budete mít hodně práce, se čtrnáctiletými budete procházet bouřlivým obdobím. Ale protože budete vědět, jak máte na nejrůznější těžkosti reagovat, vyrovnáte se s těmito obdobími s důvěrou a lehkostí a užijete si radostných a příjemných stránek rodinného života.

Pamatujte si - vždy dělejte jen to, co se vám osvědčí nejlépe. Metoda "stůj a přemýšlej" a dohoda jsou jen dvě z mnoha tětiv, které můžete na svůj luk napnout.

Zdroj: Tajemství výchovy šťastných dětí, vydalo nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (383)

 • Obrázek uživatele Monika
  Monika (anonym)

  Asi pred tromi týždňami....Dostanu tak jednou dvakrát do měsíce. Naposledy minulý čtvrtek, protože jsem odmlouvala. To hned šly kalhoty a kalhotky dolů a dostala jsem páskem. Podle všeho asi brečíš a ječíš při výprasku. Já tedy ano.

  Feb 17, 2016
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  Tondo a mě by si dal s řemenem 125 ran jsem odvážný kluk dávám e-mail petrstedron@post.cz když tak mi odepiš.

  Feb 17, 2016
 • Obrázek uživatele Moniko
  Moniko (anonym)

  já tě nechápu.Buď se ti líbí jak tě máti trestá a tím pádem jsi submisivní a necháš si od ní líbit takové tresty dokud s ní budeš bydlet.Nebo jsi ještě nepochopila že jsi dávno dospělá a nemá tě nikdo za co trestat.Nebo tady jen lidi"lakuješ"aby jsi byla důlažitá nebo tě to vzrušuje.Jak to tedy je,nepočítám s tím že mi odpovíš.

  Feb 17, 2016
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Ale to neni o tom, zrezat, az...Já tykám i lidem v hospodě

  Bře 05, 2016
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Promiň Hungry, ale já jsem...Na vykání bych se s prominutím vysrala to fakt ne

  Bře 05, 2016
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Promiň Hungry, ale já jsem...Tak na nějaké tykání bych se vysrala já tykám všem i v hospodě si tykáme

  Bře 05, 2016
 • Obrázek uživatele ?
  ? (anonym)

  milý W, nebo jak se... To se jako chlubíte tím, že vaše děti jsou poslušné jen kvůli tomu, že se vás bojí? Musí vám vykat? Jsou to vaše děti, které jste chtěl a vy k nim nemáte žádnou úctu? Děti nejsou roboti, aby poslouchaly na slovo a měly stejný názor jako vy, samozřejmě se musí vychovávat, ale s úctou, láskou a respektem.... Neznamená to, že si můžou dělat co se jím zlíbí a to, že si můžou dělat co chtějí, ale když na ně budete hodný, získáte si jejich respekt.

  Bře 06, 2016
 • Obrázek uživatele Mi
  Mi (anonym)

  Dneska jsem dostal vařečkou na holou.

  Bře 18, 2016
 • Obrázek uživatele Bára
  Bára (anonym)

  Mi a mému bratrovi je 16 (jsme dvojčata). U nás doma v předsíni na věšáku visí řemen se kterým oba dostáváme, když něco provedeme nebo neposloucháme. Včera jsme společně přišli domů o hodinu později, tak lítal řemen. Brácha vždycky dostane na holou, já přes kalhotky (i když máme stejný průšvih).

  Dub 12, 2016
 • Obrázek uživatele sisinka21
  sisinka21

  To se jako chlubíte...Asi to sem nepatří,ale potřebuji poradit.Syn,bude mu 16 let chodi s holkou 15.Je straš.ě zamilovanej chodí spolu na zš do stejné třídy.To by bylo v poradku ale ksyz byli v zimě prazdniny,zacal.za ni chodit 3krat tydne 15 km...zpet ho jeji otec dovezl...jejich rodina je zda se mi divna...stalo se to pravidlem kazdou sobotu...nedavno mel spat u kamarada o vikendu a prisla jsem na to ze byl u te sve holky...rodice ji ve vsem vyjdou vstric...to ni jeste nebylo ani 15... Takze jsem ho servala,ze mi takhle lze a rekla jsem mu,ze jsou na prespavani u sebe dost mlady,ze na to maji casu dost...Uz dvakrat mi osala jeji mama a premlouvala mne,at ho pustim k nim na vikend a snazila se mne presvedcit ze tim zakazovanim delam chybu,ze ji takhle dcera v 17 utekla z domu.Myslim si ze chyba je na strane naopak rodiců té holky.Neprijde mi normalni,aby u sebe prespavali...porad jsou na zš. Poradte co s tím :(

  Dub 13, 2016
 • Obrázek uživatele lucka
  lucka (anonym)

  Mi a mému bratrovi je 16...Mě je 15 a přišla sem domu o hodku a půl dýl ... a mam 10 dni zaracha a za trest musim psát že se budu vracet včas a nebudu lhát a nebudu drzá. A taky sem musela klečet. To dostat tim řemenem by bylo určitě lepší.

  Dub 24, 2016
 • Obrázek uživatele Bára
  Bára (anonym)

  Mě je 15 a přišla sem domu...Řemenem to bolí. Řveme s bráchou u výprasku oba.

  Dub 25, 2016
 • Obrázek uživatele Lékařka
  Lékařka (anonym)

  Jsem lékařka a jsem trochu dominantní. Ráda trestám svého muže. Jednou měsíčně dostane od mne výprask rákoskou, samozřejmě na holou. Běžné prohřešky pak trestám vařečkou nebo klečením. Jednou za měsíc u mne absolvuje i preventivní prohlídku, to se u mne v ordinaci musí přede mnou a mou zdravotní sestrou svléknout donaha. Teplotu mu měřím tak, že dostane teploměr do zadku. A skvěle nám to funguje.

  Kvě 05, 2016
 • Obrázek uživatele Tonda z Mostu
  Tonda z Mostu (anonym)

  Mi a mému bratrovi je 16...Není to moc přísné jenom kvůli pozdnímu příchodu. Kdyby to bylo někdy před devadesáti lety, tak by se to dalo ještě pochopit. Navíc dnes se to prý nemá vůbec, paní Džamila Stehlíková by z toho byla hotová. To by se líbilo možná někomu ze staré školy, ale dneska...

  Kvě 10, 2016
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  já chci dostat výprask s řemenem je někdo ochotný rád bych dostával výprasky s řemenem ani nevím jak řemen bolí a štípe pište prosím na můj mail pokud je někdo ochotný můj mail je petrstedron@post.cz a nebo mi zavolejte prosím na číslo 732 724 163

  Čer 02, 2016
 • Obrázek uživatele Aleš
  Aleš (anonym)

  Keď som bola maloletá...Paní Mariko, prosím pokud budete ještě číst tuto diskusi, napište podrobněji o tom, jak jste byla bita na chodidla

  Srp 21, 2016
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  Ahoj Aleši já chci dostat výprask s řemenem dáš mi prosím tě napiš mi na mail petrstedron@post.cz předem děkuji a domluvíme se spolem.

  Srp 21, 2016
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  je někdo ochotný aby mi dal výprask s řemenem prosím napište mi na mail a domluvíme se spolem mail petrstedron@post.cz prosím napište mi předem děkuji.

  Srp 29, 2016
 • Obrázek uživatele Alenice
  Alenice (anonym)

  Ahoj, najde se někdo zkušený ko by poradil mladé sub ohledně domácí discipliny , výchovy,.. zavedení toho a tak? Díky

  Srp 31, 2016
 • Obrázek uživatele Subinko
  Subinko (anonym)

  Ahoj, najde se někdo...Nech se vyšetřit na psychiatrii.

  Zář 01, 2016
 • Obrázek uživatele Někteří lidi
  Někteří lidi (anonym)

  Ne to je článek pro tupce...By měli dostat výprask místo jídla!!!

  Zář 01, 2016
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  je někdo ochotný aby mi sal výprask s řemenem prosím napište mi na mail a domluvíme se spolem mail petrstedron@post.cz prosím napište mi předem děkuji.

  Zář 01, 2016
 • Obrázek uživatele Aleš
  Aleš (anonym)

  Keď som bola maloletá...Paní Mariko, prosím pokud budete ještě číst tuto diskusi, napište podrobněji o tom, jak jste byla bita na chodidla

  Zář 09, 2016
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  Prosím Vás Aleši dáte mi výprask s řemenem předem děkuji napište mi.

  Zář 11, 2016
 • Obrázek uživatele Iva
  Iva (anonym)

  Alenice, jde Ti o to abys byla potrestaná od někoho a nebo se za porušení disciplíny chceš trestat sama? Dobré by bylo to s někým sdílet.

  Zář 24, 2016
 • Obrázek uživatele Marika
  Marika (anonym)

  Paní Mariko, prosím pokud...Už som sa nechcela vracať do tejto diskusie je tu mnoho diskutujúcich blbcov! Alešovi chcem k jeho otázkam povedať, že to čo robil môj otec bolo veľmi zlé! Nechcem to už rozoberať, nechcem sa už vracať v spomienkach na detstvo, kedy bol výprask jediným spôsobom výchovy. Niekoľkokrát som bola bitá aj na chodidlá, bosá som si musela kľaknúť na stoličku a otec ma bil hadicou alebo káblom..To už nikdy nesmie byť

  Říj 15, 2016
 • Obrázek uživatele Jitka
  Jitka (anonym)

  Stačil mě nternát za totáče mezi holkama.Byla hrozná rivalita. Jak člověk něco neuělal nebo nedonesl hned byl terčem starších spolužáků.Do jaké míry je lepší snést fyzické bití ,než psychické to nevím .Někdy bylo lepší i to fyzické. Nerada na to vzpomínám,ale šikana byla a bude.Zažila jsem sprchování studenou vodou ,aby nebylo poznat šrámy po těle a nemohly jsem si stěžovat vychovatelkám ,nebo večer spíte navlékly obal z polštáře na hlavu přivázaly za nohy a ruce ke stolu v místnosti.Vystříknutá zubní pasta v konečníku ,to bylo peklo až do rána

  Říj 15, 2016
 • Obrázek uživatele Aleš
  Aleš (anonym)

  Už som sa nechcela vracať...Paní Mariko, děkuji za odpověď a přeji klidný a láskyplný život!

  Říj 26, 2016
 • Obrázek uživatele Lea
  Lea (anonym)

  Už som sa nechcela vracať...Ano Mariko, takovýhle rodičovský hovada se musí trestat. Můj otec byl taky takový, maminka ale na něj nemohla bála se. Jednou to viděl můj soused jak jsem bita a otcovi dal nakládačku. Ještě to řešila sociálka.

  Říj 27, 2016
 • Obrázek uživatele Aleš
  Aleš (anonym)

  Ano Mariko, takovýhle...Byla jste také bita dokonce na chodidla jako paní Marika?

  Říj 28, 2016
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Mě nikdy nikdo nebyl ani když sem přinesla ze školy několik pětek.Na vízo sem měla taky samé 4 skoro ze všeho a pohoda.

  Pro 04, 2016
 • Obrázek uživatele Láďa
  Láďa (anonym)

  Včera bilo vízo a jak jsem čekal v 5 trídě hned když táta přišel s práce ctěl ho ukázat. Já ho skoval v aktovce ale to nepomohlo. Jak uviděl 6 trojek a 1 čtyrku poručil mě jít do svýho pokoje a vyslíknout donaha. Donesl důtky a zmaloval mi celý tělo že jsem měl jelita na zadku na zádech celou noc jsem ležel na břišku i když máma mazala na tělo mast.

  Črv 01, 2017
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  Ahoj no jo Ládo musíš se víc učit a kde bydlíš odkud jseš Ládo Prosím napiš Ládo.

  Lis 01, 2017
 • Obrázek uživatele x
  x (anonym)

  Zažil jsem něco podobného. Jeden spoluzaměstnanec se rozváděl s manželkou a nejdříve bil sestru až zaúřadoval jeho syn, mj. kigboxer. A pak během rozvodových tahanic jednu střelil manželce ale to krutě narazil. Dcera se zamkla do pokoje a zavolala bratrovi a ten teda otcovi vyčinil dost bolestivě. Jeho ote byl detektiv měl obušek tak on si vzal na něj provaz, svěrák, nůž, aby z něj seřezal hadry, sekeru, basebalovou pálku, pilu ocasku, rašpli a svíčku se zapalovačem.S klidem si pro něj došel do kanclu a on na něj vyšel s obuškem a syn mu takovou prásknul bysebalovou pálko takovou, že z něj tekla krev a kopal do něj. Pak ho škrtil a když ho chtěl shodit ze schodů tak se chytil zábradlí tak tupou stranou sekery mu přelámal ruce, Kopáním do žeber mu zlámal žebra a pak ho vytáhl ven a svevřel ho do svěráku, samozřejmě kosti praskaly. Pk použil nůž, seřezal za něj hadry a na holé tělo ho mlátil obuškem, že celá záda a obličej měl plný podlitin. Pak mu serval boty a každej prst mu 4 minuty držel v plamenu svíčky, pak mu několika šutrama rozsekl hlavu a pak mu dělal zářezy ocaskou do hlavy, Tam bylo krve fakt dost, A pna konec mu orašploval obličej rašplí a pak o hrubej asfalt

  Pro 11, 2017
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  Ty Pičo, Pyčo, Pičo Hustý.

  Feb 10, 2018
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  Jste Lidi Pičáci, Kurvy, Hajzli, Debily, Kokoti Zajebaní Úchyláci Jste Piče napište mi mail. Já chci výprask s řemenem mám 24 let. můj mail je petrstedron@post.cz Nazdrar a mazec těším se ok.

  Feb 10, 2018
 • Obrázek uživatele zdeněk
  zdeněk (anonym)

  PÁNI PSYCHOLOGOVÉ VAŠE SKVĚLÉ METODY NÁS PŘIVEDLI K TOMU ,ŽE NÁS DĚTI ŠIKANUJÍ JSOU NEZVLADATELNÝ A TO SPOLEČNOST CHCE VYCHOVÁVAT SOBCE.

  Pro 07, 2018
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  Pořádný Výprask musí bolet přes Šustákové kalhoty s Řemenem.

  Pro 09, 2018
 • Obrázek uživatele Marek
  Marek (anonym)

  Tělesné tresty jsou na ústupu a přežitek. Tak ať mě někdo vysvětlí, proč dnešní mládež nechce pracovat, holduje více alkoholu, cigaretám a jiným horším drogám, než v době používání tělesných trestů. Žádný respekt, pokora a slušnost. Samozřejmě že né všichni, ale obecně je to horší a všichni to ví. Takže článek je naprostá hovadina, bo platí jen pro některé děti.

  Bře 09, 2019
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Protože ta Mládež v dnešní době je zdechlá a je málo peněz na výplatní pásce tak ta dnešní mládež nechce pracovat Marku. a ty Josefe. Ano výprask musí bolet od toho je výprask aby Bolel tak to je snad jasné.

  Čer 05, 2019
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Protože ta Mládež v dnešní době je zdechlá a je málo peněz na výplatní pásce tak ta dnešní mládež nechce pracovat Marku. a ty Josefe. Ano výprask musí bolet od toho je výprask aby Bolel tak to je snad jasné.

  Čer 05, 2019
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Protože ta Mládež v dnešní době je zdechlá a je málo peněz na výplatní pásce tak ta dnešní mládež nechce pracovat Marku. a ty Josefe. Ano výprask musí bolet od toho je výprask aby Bolel tak to je snad jasné.

  Čer 05, 2019
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Protože ta Mládež v dnešní době je zdechlá a je málo peněz na výplatní pásce tak ta dnešní mládež nechce pracovat Marku. a ty Josefe. Ano výprask musí bolet od toho je výprask aby Bolel tak to je snad jasné.

  Čer 05, 2019
 • Obrázek uživatele Vašek
  Vašek (anonym)

  Bití a fyzické tresty je týrání dětí a ze zákona trestné. Dnes už si děti jsou schopny si takový výprask tajně nasnímat na záznam a pak ho jako důkaz předložit ve škole nebo na Policii. Pracuji ve státní správě a takovýchto případů zdárně dokázaných a pravomocně uzavřených jsme v loňském roce vyřešili stovky. Děti nebojte se postavit svým tyranským rodičům, nejste bezbranné poslušné loutky a naopak máte dnes i díky moderní elektronice páky jak s těmito grázly naložit.

  Čer 05, 2019
 • Obrázek uživatele Vašek
  Vašek (anonym)

  Petře jste exemplární ukázkou toho jak se člověk ke svým dětem nemá chovat. Je velmi jednoduché vás zjistit a najít další potřebné informace jak se ve vaší rodině aplikuje "výchova" stylem fyzického a psychického teroru.

  Čer 05, 2019
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Jenže já nemám žádné děcko tak je mi to fuk. Putno Rozumíš Vašku.

  Čer 06, 2019
 • Obrázek uživatele Inka
  Inka (anonym)

  Souhlasím s Vaškem. Takoví rodiče, co bijí děti trestat!

  Čer 06, 2019
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  Tak Vašek mě potrestá že mi dá s řemenem na zadek na holou. petrstedron@post.cz můj email. Čus Bus Autobus. Ahoj.

  Srp 06, 2019
 • Obrázek uživatele Dominik
  Dominik (anonym)

  Tohle je něco co vám nejde vysvětlit máma nás mlátí den co den křičí na nás a když něco rozbijeme první komu se něco stane jsem já tak si pojďte zkusit a uvidíme jakej člověk bude z vás chci vás tu vidět jak brečíte každý den jen kvůli tomu abyste třeba mohl jit

  Srp 28, 2019

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama