Bití a tělesné tresty

Už se stmívá a dálnice je plná aut - všichni se na noc vracejí domů. Po chodníku spěchají lidé a začalo drobně pršet. Vtom mě upoutá křik malého dítěte - v automatu před obchodem telefonuje mladá matka a zároveň se snaží zvládnout svoje batole. Dítě si chce jít hrát k obrubníku, kde bublá a šplouchá dešťová voda. Auta ale jezdí nebezpečně blízko. Přímo cítíte, jak je matka zoufalá - chvíli se s někým rozzlobeně dohaduje po telefonu a chvíli pokřikuje na dítě, že mu "ukáže, jak se má chovat". Dítě fňuká a snaží se jí vytrhnout. Pak je toho najednou na matku příliš. Pustí sluchátko, chytne dítě za límec větrovky a udeří ho přes obličej, až se mu hlava otočí.

Postoje se mění
Před čtyřiceti padesáti lety jste se běžně mohli setkat s tím, že dospělí děti bili. Dělo se to na veřejnosti a skoro nikdo ani nemrkl. Názory na tělesné tresty dětí se změnily, stejně jako se změnily názory na bití žen. Dnes je dítě s modřinou záležitost pro policii. Osmdesát procent rodičů však přiznává, že své děti občas plácnou, i když by se raději bez toho obešli.

Stále je mnoho lidí (hlavně mužů), kteří sem tam nějaký ten pohlavek schvalují, protože prý přináší rychlejší výsledky. Můžeme se rozhodnout, co se bude s našimi dětmi dít - zvláště máme-li k dispozici lepší způsoby výchovy. Věříme, že kdyby rodiče věděli o nějaké lepší výchovné metodě, už by své děti nikdy neuhodili.

Je nějaký rozdíl mezi bitím a plácnutím? Není plácnutí ve výchově také trochu potřeba? Často po přednášce o výchově za mnou někdo přijde a řekne: "Když jsem byl malý, byl jsem bit mnohokrát, ale nikdy mi to nevadilo!" Zdá se mi - soudě podle toho, s jakou vervou to říká - že mu to však vadilo a vadí dodnes. Tvářit se, že mi to nevadí, je pro dítě nejčastější obranou před pocitem ponížení. Avšak hněv, který v sobě takto zadržuje, se později projevuje mnoha způsoby.

Je třeba, abychom o celé věci začali mluvit otevřeněji. Děti se plácnutí bojí a ponižuje je. Riskantní je taky pro rodiče. Riskantní proto, že nelze přesně rozlišit, kdy plácnutí přechází v bití a bití je jen hněvivým uvolněním rodičovské frustrace. Jak můžeme poznat správnou míru? Opravdu víme, kdy dítě plácneme pro jeho "dobro" a kdy proto, abychom se cítili lépe? Nebo snad proto, abychom se mu pomstili? Můžeme upřímně říct, že jsme rozzlobení jen na dítě, a ne na mnoho dalších věcí, které na nás působí?

Z hlediska účinku musíme říct, že tělesné tresty nepomáhají nám ani dítěti, snad jen velmi krátkodobě. Ničí však vzájemnou lásku a důvěru - a děti jsou pak ještě svéhlavější. Setkal jsem se s mnoha dětmi, které ze vzdoru tvrdily: "Mě to nebolí! Je mi to jedno!" Naučily se být vůči bití imunní. Rodiče, kteří svým dětem na ulici nebo v supermarketu klidně nařežou, nad nimi vliv nezískávají, ale naopak ho ztrácejí.

Proč rodiče děti bijí?
Jsme-li k sobě upřímní, víme, že děti bijeme kvůli svým vlastním potřebám. Bojíme se, že nad nimi ztratíme vliv. Jindy, nejčastěji u menších dětí, nám připadá, že už nemáme sílu o ně pečovat. Cítíme se vyčerpaní, nevyspalí, nemáme ani chvilku pro sebe. Pohlavkem to dítěti jen jaksi vnitřně oplácíme a ohrazujeme se: "Já mám taky potřeby." Může to být taky instinkt sebeobrany - dítě vás například štouchlo do oka, když jste ho usazovali do autosedačky, nebo vás kleplo lžicí, když jste mu upravovali slintáček.

V tomto věku děti nerozumějí našim slovům ani pocitům. Přesto chceme mít nějaký vliv, nějak na jejich chování působit. Proto se přirozeně snažíme získat si pozornost i plácnutím. Tomuto nutkání budeme čelit lépe, když zlepšíme svou schopnost navazovat s dětmi kontakt a připoutávat jejich pozornost.

Někteří ze zastánců tělesných trestů říkají, že mají s dětmi soucit a že jim jde o jejich dobro. Často argumentují takto: neusměrní-li rodič dítě lehkým plácnutím hned na začátku, začne dítě zlobit ještě víc a nakonec rodič ztratí trpělivost a opravdu mu nařeže. Vycházejí z úvahy, že malá rána uchrání dítě před větší. Z vlastní zkušenosti však vím, že rodiče, kteří bijí děti málo, je bijí také hodně - protože malé tresty brzy nepomáhají. Děti jsou pak vzdorovité, bijí své sourozence nebo se obrátí proti rodičům. Je důležité stanovit si hranici - a její místo je úplně na začátku. Jestliže se rozhodneme, že své děti bít nebudeme - stejně jako jsem to udělal já a mnoho lidí, které znám - jsme odhodláni hledat nějaké lepší řešení.

Kázeň bez bití
Vést děti ke kázni je nutné. A slova sama na nejmenší děti nestačí. Někdy jim musíme zabránit v určitém chování, a tak jim pomoci, aby se zklidnily a chovaly správně. Toho však můžeme dosáhnout bez násilí.

Mnoho rodičů s úspěchem používá metodu "stůj a přemýšlej", která děti učí dobrému chování průběžně. Občas se sice vyskytnou okamžiky, kdy je nepoužitelná, například v dešti na ulici - "stůj a přemýšlej" můžeme jednoduše změnit na "zvedni ho a odnes". Důležitý je smysl pro humor. Naštěstí jsou batolata malá a dají se proto dobře nosit.

Ani v dospívání bychom ve výchově neměli používat metodu obav a zastrašování. Když dítě uteče z domova nebo násilně projevuje svůj vzdor, takřka vždycky je příčina buď v selhání komunikace v rodině, ke kterému došlo již před lety, nebo v preferenci agresivity, na kterou rodiče při výchově spoléhají víc než na spojení lásky a prosazování.

Mnoho lidí potlačuje své vzpomínky na bolest, kterou v dětství zažili - a chová se tak i ke svým dětem. Díky své poradenské praxi vím, o jakou bolest jde. Tolik lidí mi vyprávělo - se slzami v očích - o tom, jaký měli strach a jak se cítili ponížení, když se jejich rodiče přestali ovládat. Moji pacienti mi ukazují poraněné žíly na nohách z toho, jak je rodiče v dětství "plácli". Kadeřnice mi říkají, kolik jejich zákazníků má pod vlasy škrábance, holá místa a jizvy z toho, jak byli jako děti biti po hlavě. Uvnitř je to však zranilo víc - jestliže se dítě necítí jisté před vlastními rodiči, jak se pak může cítit jisté ve světě?

Existuje ještě další důvod, proč nemáme děti bít. Přibývá stále víc důkazů o tom, že děti, které se cítí u svých rodičů v bezpečí, se jim svěří, když se jim přihodí něco špatného - například když je někdo sexuálně napadne. Když rodiče běžně používají k vynucování kázně strach a pocity studu, děti se bojí svěřit se jim s věcmi, ve kterých padá vina na ně. Děti, které se rodičů nebojí a jimž rodiče neubližují, budou vždy ve svých rodičích vidět především ochránce. Budou připravenější říci druhému: "Ne - já to řeknu!" a nebezpečí se tak vyhnou.

Rozhodnout se
Domníváme se, že přišel čas, kdy bychom se jako rodiče měli vzdát bití jako výchovného prostředku. První krok k tomu je jednoduchý. Sami sobě slíbíte, že už své dítě nikdy neuhodíte. To vás automaticky povede k hledání jiných účinných a nenásilných metod. Takové metody existují a je možné naučit se je používat.

Když jsme sami vychovávali naše první dítě, zjistili jsme, že za určité chování ho trestáme jemným plácnutím - např. když se dotklo sporáku. Protože však má náš syn silnou vůli, moc velký účinek to na něj nemělo a zvykl si špatné chování opakovat. Zjistili jsme, že se cítíme špatně, když ho rozpláčeme, a že ho nic nenaučíme. A tak jsme začali hledat nějaké jiné metody. Přišli jsme na to, že někteří rodiče své děti nebijí nikdy a že existují země, kde jsou tělesné tresty dětí zakázány zákonem. Poznali jsme také principy přísné a zásadové výchovy a začali jsme je sami uplatňovat; vysvětlujeme je ve své knížce a používá je mnoho rodičů. Byli jsme rádi, že jsme objevili lepší řešení.

Všichni toužíme po tom, aby ve světě byl mír - aby konflikty bylo možné řešit nenásilnou cestou. Jestliže to nedokážeme ve vlastní rodině, nedokážeme to ani na Středním východě.

Zjistíte-li, že s tímto názorem souhlasíte, můžete tento závazek učinit také. Vaše dítě bude vědět, že ho máma ani táta nikdy, v žádném případě neuhodí. A že se doma může cítit v bezpečí. To se pak žije krásně!

Závěr
Používáte-li metodu přísné lásky, získáte dvě výhody. Můžete upustit od tělesných trestů a od manipulace pomocí pocitů viny, tedy od toho, co stejně nemáte rádi. A přesto mohou u vás v rodině vládnout dospělí a děti budou dělat to, co se jim řekne, je-li to nutné. Vaše děti budou dál normální - se dvouletými budete mít hodně práce, se čtrnáctiletými budete procházet bouřlivým obdobím. Ale protože budete vědět, jak máte na nejrůznější těžkosti reagovat, vyrovnáte se s těmito obdobími s důvěrou a lehkostí a užijete si radostných a příjemných stránek rodinného života.

Pamatujte si - vždy dělejte jen to, co se vám osvědčí nejlépe. Metoda "stůj a přemýšlej" a dohoda jsou jen dvě z mnoha tětiv, které můžete na svůj luk napnout.

Zdroj: Tajemství výchovy šťastných dětí, vydalo nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (383)

 • Obrázek uživatele Mirek
  Mirek (anonym)

  Mně je 40 pocházím z...Docela tě chápu. Já taky dostával od mámy výprasky na holý zadek i na střední škole. Vařečkou nebo rákoskou. A nebyl jsem v té době ve třídě jediný.

  Zář 06, 2013
 • Obrázek uživatele Josef
  Josef (anonym)

  milý W, nebo jak se...úchyle

  Říj 02, 2013
 • Obrázek uživatele Alena
  Alena (anonym)

  To už Miroslavo musí mít kundičky porostlé chlupy,ení to škoda je takto bít,třeba by radši masturbovali s pořádným ocasem,to je škoda,ne?

  Pro 18, 2013
 • Obrázek uživatele Já
  Já (anonym)

  Aleno, je nemravné, co...Miroslavo, kdybyses místo toho, že holky zmlátíš, s nimi učila, nebo je alespoň k učení motivovala jinak. To samé s chováním. Tohle, co popisuješ, je hrůza a hraničí to s týráním. Naše děti k nám mají přirozeně respekt, sekají latinu ve všech směrech a záoveň máme hezký vztah- a není k tomu třeba nic z toho, co ty provádíš svým dcerám. Doufám, že si vymýšlíš a nic z toho, co jsi psala, není pravda!

  Pro 19, 2013
 • Obrázek uživatele R.S.
  R.S. (anonym)

  Domnívám se, že Miroslava své dcery trestá oprávněně a je dobře, že jsou výprasky tak přísné. Možná by bylo vhodné během jejich prázdnin trest opakovat pro větší výchovný efekt.

  Pro 19, 2013
 • Obrázek uživatele Boss
  Boss (anonym)

  Promiňte ale že bez vzdělání nic nejde? Ja mam sotva dochozenou základku a vydělávám 60.000 měsíčně :)

  Pro 20, 2013
 • Obrázek uživatele ...
  ... (anonym)

  Co dcery paní Miroslavy, dostaly výprask?

  Pro 22, 2013
 • Obrázek uživatele Boss
  Boss (anonym)

  :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD začátek konce je holit holkám hlavy!

  Pro 24, 2013
 • Obrázek uživatele hm..
  hm.. (anonym)

  výprask se nekonal, starší...Ty skončíš v kriminále, tak to máš jedno. Jako rodina jste už skončili.

  Pro 30, 2013
 • Obrázek uživatele ...
  ... (anonym)

  Dcery trestám pravidelně v...Tak jaké měly dcery vysvědčení, byl nářez?

  Led 30, 2014
 • Obrázek uživatele lila
  lila (anonym)

  ven...tak ja som zo Slovenska mam 13 a ked nepocuvam tak tiez dostanem varechou 25 na zadok za znamky za stvorky rukou a za petky aj varechou otec sa ma nedotkne ale mamka mi vzdy naseka aj za neslusne vulgarne vyjadrovanie kedze som hyperaktivna a dneska tiez som posla mamku do pi...tak ma schmatla a vycapala ma

  Bře 04, 2014
 • Obrázek uživatele To si nenech líbit
  To si nenech líbit (anonym)

  tak ja som zo Slovenska mam...a mamke to klidně vrat.jen musíš být rychlejší než ona.Prostě rychle chyt varecu a do hezky jí pár ran vrat.Uvidíš jak bude prekvapená a už se tě nedotkne.

  Bře 04, 2014
 • Obrázek uživatele draco
  draco (anonym)

  Mám 2 kluky 8 a 11 a jsem na...mení nad prevenci

  Bře 24, 2014
 • Obrázek uživatele draco
  draco (anonym)

  Pěkný den, já jsem jako...dáváš je po trestu i klečet??

  Bře 24, 2014
 • Obrázek uživatele bič
  bič (anonym)

  Ohýbaj ma Mamko dokud sem ja Janko . Až ja budem Jano , neohneš ma Mamo !

  Bře 24, 2014
 • Obrázek uživatele počkej holomku
  počkej holomku (anonym)

  jsem z Ostravy Porubyv pondělí na velikonoce je nás za tebou banda pěti bijců a tak ti zešleháme řiť , že budeš volat všechny svatý !

  Dub 17, 2014
 • Obrázek uživatele ty jeden kratky ostravsky cipe
  ty jeden kratky... (anonym)

  Ostrava Poruba barák 113My rozbíjet celou porubu dokud vy permoníci zas nebudete - farat nahoru a dolu ty cipe !

  Dub 17, 2014
 • Obrázek uživatele zbýt někde můžeš
  zbýt někde můžeš (anonym)

  zbýt rákoskou.Zbit můžeš být raz-dva

  Dub 17, 2014
 • Obrázek uživatele Olin
  Olin (anonym)

  Pravidelně každou sobotu jsem od otce zmlácen jak žito, nahý vkleče čekám ve svém pokoji v pět hodin na otce. Je mi 13.Pod 30 ran nikdy nejde. Přesto průsvihů za týden je hodně

  Čer 27, 2014
 • Obrázek uživatele noja
  noja (anonym)

  Pro Petru - nejsem...Mám 11 a niekedi si zasluzim . mojs máma mi opcas da na zadok ked moc vydtrajam a som drza. Aj na ulici ked dnes som chcela nieco mama mi nedovolila hadala som sa s nov plakala som a povedala do pice mama ma schmatla a vycapala po zadku isla som domu z revom tam mi capla jednu na zadok s vsrechov. V yzbe som sa viplakala a uvedomyla si ze zasluzene a šla sa ospravedlnit.

  Srp 21, 2014
 • Obrázek uživatele Agnes
  Agnes (anonym)

  Noja, já bych za takové slovo byla bita prutem na holou, takže si dopadla ještě dobře

  Zář 21, 2014
 • Obrázek uživatele Jsi upad z jahody?
  Jsi upad z jahody? (anonym)

  milý W, nebo jak se...Vykat rodičům? To už se dneska dávno nedělá. I rodiče si musí respekt a úctu zasloužit a pokud dítě vyloženě tejrají, nemají právo chtít od dítěte aby jim vykalo. Přirozenou autoritu má dneska málo kterej rodič. Na opak, na autoritu si dneska hraje kdejakej xindl. Takovej na vykáni od dítěte nemá žádný právo.

  Zář 21, 2014
 • Obrázek uživatele Honza
  Honza (anonym)

  Vykat rodičům? To už se...Máš recht! Taky jsem poznal pár lidí, kerý na mě dělali autoritativní dojem, a právě proto mi byli dycky sakra podezřelí. A nejednou jsem na vlastní voči viděl, že když byli v jiný společnosti, tak se chovali jako kdejakej primitiv. Prostě přetvářka.

  Zář 21, 2014
 • Obrázek uživatele danina
  danina (anonym)

  Mam 13 a mam prysnu mamu. Mamina ma vicape po ryti. Hovory ze ohybaj ma mamko pokym som ja k Janko stále platí. Dnes som dostala od mamki z vareskov bola som zla a vistrajala som ket sme boli vonku. Ohadzovala som sa kamienkami a hodila do chlapca. Mamka na mna krycala ze som hnusna ze nepocuvam ze co to malo znamenat. Už pri dome strelila my ze sa neviem chovat ze sa musi hanbyt za mna. Trochu som plakala. Mamka my povedala ze hnedprestat revat a zobliect sa. Prehla ma a 20 na zadok.

  Říj 12, 2014
 • Obrázek uživatele MaDi
  MaDi (anonym)

  Vykat rodičům? To už se...To byl zase jen sen místního úchyla. Zmlátil děti,že by se pomočily a pokálely - tu ruku bych mu vlastnoručně upizlal. Ale je to jen mikry sen nějakého chudaka,ktery ocumuje kluky na hřišti a vlastni nemá...

  Říj 12, 2014
 • Obrázek uživatele MaDi
  MaDi (anonym)

  Mam 13 a mam prysnu mamu....Vtipný... fakt

  Říj 12, 2014
 • Obrázek uživatele MaDi
  MaDi (anonym)

  Člověk by nevěřil,kolik různých úchylů mezi námi je ...

  Říj 12, 2014
 • Obrázek uživatele SARLOOTKA
  SARLOOTKA (anonym)

  Promiň Hungry, ale já jsem...NEBIJU DETI TIRANY DETI

  Říj 17, 2014
 • Obrázek uživatele SARLOTKA
  SARLOTKA (anonym)

  Milá Miroslavo,zcela...DETI

  Říj 17, 2014
 • Obrázek uživatele anonym
  anonym (anonym)

  Já osobně si myslím, že děti potřebují přísnost, ale odsud posud.. Mě rodiče nikdy nemlátily, jedině když jsem byla malá, a to že mě plácne přes zadek.Na mě někdo vytáhnout rákosku,nebo řemen tak volám na linku bezpečí.A to že ve škole nejsem šprt, ba naopak, opakuji ročník na střední škole.Učitelky s přehledem pošlu do prdele a vím, že jediná jejich odezva může být ta, že mě tam pošlou též. :) Ovšem když vidím ty malé děcka jak v šesté třídě si vykuřují na záchodech, tak já být učitelka taky jim jednu plesknu.Neříkám, že já jsem byla jiná, sama jsem kuřák od 13 let.Dle mého názoru by se do škol vrátit rákosky měli, ale pouze na základní školy, myslím že by ani nebylo potřeba je nějak používat, každému by stačil jen pohled a nikdo by ani nepípnul.Je pravda, že po nás učitelka házela svazek klíčů nebo řvala, že všichni zmlkli a ta měla respekt, ale ty ostatní učitelky neměli oproti naší třídě jedinou šanci ;) Doma mi nikdy nebylo nic zakazováno, to co se ve škole dělo se ve většině případů domu nedostávalo.Rodiče neměli čas mě věčně kontrolovat a hlídat kde co zase provádím, vyrůstala jsem v partě kde se hulilo,chlastalo a samozdřejmě kouřilo.I když jsem kolikrát očekávala že mi jedna přistane nikdy si to nikdo nedovolil a už vůbec ne učitelky.Až jednou já budu mít děti budu je vychovát jak bude potřeba, rozhodně nebudu tolerovat to, co mě vždy procházelo.;)

  Říj 24, 2014
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Myslím, že si to Honza...Honza je asi pěknej tyran fuj tajbl takové debila potkat tak radši skočím z mostu

  Pro 04, 2014
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Nejsem pro tělesné...správně děláte

  Pro 04, 2014
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Vyžadovat od dětí vykání...tak vykání to je totální blbost já tykám i cizím lidem je 21 století a ne starověk do prdele

  Pro 04, 2014
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Promiň Hungry, ale já jsem...já tykám všem je to normální ale asi jste se narodila ve starověku

  Pro 04, 2014
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Po vysvědčení už je...Tak za trojku někoho být je ubohý já měla pořád 4 a 5 a v pohodě holt nikdo není dokonalý a v 9 třídě sem měla na vízo 5 čtyřek.

  Pro 04, 2014
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  lenko, dcery jsou bity pouze...Tak já měla z hudebky i 5 každý je jiný a řezat někoho za 2 to je volovina.

  Pro 05, 2014
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Dcery trestám pravidelně v...To je fajn že jim ničíte dětství,já měla super dětství ve škole mi to nešlo ale nikdo to neřešil vy jste tyran a vaše dcery vám to jednou vrátí.

  Pro 05, 2014
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  milý W, nebo jak se...Ty jsi fakt sadista a ubožák

  Pro 05, 2014
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  lenko, dcery jsou bity pouze...Hudebku bych fakt řešila já měla z hudebky i 5 a v poho,to byl váš otec asi pěkný tyran

  Pro 05, 2014
 • Obrázek uživatele Tereza
  Tereza (anonym)

  Vážený(á) Já. S dcerami...Takto se chovat k vlastním dětem to není mateřská láska.To bych radši skočila pod vlak.Co jste to za matku,vždyt vy ani matka nejste kéž by vám to jednou dcera oplatila

  Pro 07, 2014
 • Obrázek uživatele xx
  xx (anonym)

  Dcera měla celý týden...Přesně takto trestá svou dceru Ivana. ivanecka.v@seznam.cz

  Zář 07, 2015
 • Obrázek uživatele Mir
  Mir (anonym)

  Vzpomínám si, byl jsem na střední škole v 2. ročníku a některé známky jsem doma neřekl. Máma to na třídních schůzkách zjistila. Doma pak hned vytáhla ze šuplíku vařečku a byl výprask na holou. Dala si záležet.

  Zář 15, 2015
 • Obrázek uživatele alien
  alien (anonym)

  Vzpomínám si, byl jsem na...To je právě ten problém: že rodiče jednak děti nenaučí, že lhaní je pro obě strany ponižující, jednak v dětech nevypěstují dostatek důvěry, aby se jim nebály se svěřovat i s negativními věcmi a problémy a chybami, nezajímají se o to, jak se opravdu děti cítí a co je trápí nebo co chtějí... a pak je za to ještě trestají, a to zase takto drasticky, takže tím vzbuzují jenom další strach a nechuť k upřímnosti vůči nim.

  Zář 16, 2015
 • Obrázek uživatele Mir
  Mir (anonym)

  To je právě ten problém:...Dostal jsem tehdy pořádně. Obecně jsem měl z vařečky respekt.

  Zář 16, 2015
 • Obrázek uživatele Tonda
  Tonda (anonym)

  V případě politiků bych nešetřil, a naopak používal tělesných trestů práva utrpneho...

  Zář 17, 2015
 • Obrázek uživatele logika :-(
  logika :-( (anonym)

  To je právě ten problém:...děcko donese dvě pětky rodiče řeknou to bude dobrý to se opraví a pohladí ho po vlasech dítě ví že to je dobrýtak začne nosit další pětky a rodiče budou v klidu přece ho nebudou trestat to se přece nedělá, když dítě nosí pětky evidentně je opožděný strčíme ho do zvláštní at se tam o něj starají .

  Zář 17, 2015
 • Obrázek uživatele Žaneta
  Žaneta (anonym)

  Už je mi skoro 50, takže je to dávno. Já doma musela poslouchat. ještě asi rok po tom, co jsem se vyučila a začala pracovat, jsem doma občas dostala výprask. To jsme šly vždy s mamkou do mého pokoje a zavřely dveře. Já si musela stáhnout kalhotky a hodně se ohnout. Pak jsem dostala od mamky dřevěným pravítkem na holý zadek. Máma byla jinak hodná, ale v tělesném trestu viděla smysl.

  Zář 19, 2015
 • Obrázek uživatele Monča
  Monča (anonym)

  Taky dávná vzpomínka. U kamaráda doma v jeho pokoji ležela na poličce rákoska. Říkal, že s ní dostává od mámy za trest výprasky. Přišlo mi to spíše jako legrace, ale když mi jednou ukázal svůj zadek plný znatelných, ale už mizejících pruhů, tak jsem se mu musela omluvit. Z počátku jsem mu totiž moc nevěřila, už nám bylo 18 let.

  Říj 01, 2015
 • Obrázek uživatele Marcela J.
  Marcela J. (anonym)

  Taky jsem byla v dětství bitá.Měli jsme doma rákosku a já i sestra jsme s ní sem tam oněch českých (nebo spíše rakousko uherských) dostaly.Ale že by se to na nás nějak negativně podepsalo se říct opravdu nedá.Pokud člověk dítě trestá s mírou,nevidím v tom problém.

  Říj 04, 2015
 • Obrázek uživatele David
  David (anonym)

  Mám 20 a žiju s rodiči. Jsou trochu přísnější, tak ještě občas dostanu od nich na zadek vařečkou. Ne na holou, ale přes kalhoty ano.

  Říj 14, 2015

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama