Zpráva o stavu

Doktorka.cz nabíhá na nový systém. Prosím omluvte dočasnou zhoršenou dostupnost služeb. Děkujeme!

Bipolární porucha: rozhodování o těhotenství

Lze uvažovat o těhotenství, pokud má jeden z rodičů bipolární poruchu? Taková otázka má smysl vzhledem k nestabilitě rodinného života související s nejrůznějšími výstřednostmi a depresivními obdobími. Nemluvě o potenciálním riziku přenosu nemoci a možných účinků leků na plod.

Připomeňme si, že existuje ne jeden, ale více typů bipolární poruchy. Rané formy, které se objevují během dospívaní, představují větší dědičné zatížení, zatímco bipolární porucha, jež se ohlašuje po padesátém roce věku, má často lékařskou příčinu (nemoci žláz s vnitřní sekrecí, užívání určitých léků...). Zvážit rizika může jen lékař specializovaný na bipolární poruchy. Obecně se uvádí, že pokud jeden z rodičů trpí bipolární poruchou, riziko, že tato nemoc postihne i jeho dítě, je asi desetiprocentní. Bipolární porucha je však podmíněna souborem nejen genetických, ale také psychologických faktorů a faktorů spojených s prostředím. Nedá se tedy nic vyloučit. A pokud skutečně existuje desetiprocentní riziko, že se u dítěte projeví bipolární porucha, znamená to, že 90 % těchto dětí se to netyká!
A ještě jedna důležitá věc: při vzniku této choroby hraje roli více genů a to znamená, že hovoříme o genetické predispozici založené na polygenní dědičnosti - na rozdíl od monogenetických nemocí, jejichž příčinou je jediný gen. Monogenetickým nemocem se mnohem častěji nedá uniknout a jsou tak spojené s rodinnou historií (modelu polygenní dědičnosti odpovídá více nemocí, například astma, psoriáza nebo diabetes; monogenetických nemocí je méně, patří mezi ně například Huntingtonova nemoc).
Pokud pacient nebo jeho rodič trpí bipolární poruchou, není to důvodem pro odmítnutí těhotenství, nebo dokonce pro interrupci ...
Druhou otázkou, kterou se zabývají partnerské páry, je riziko recidivy během těhotenství. I v tomto případě se informace různí. Některé ženy projdou celým těhotenstvím bez jakékoli recidivy, u jiných se objevují příznaky manické nebo depresivní epizody, podporované, nebo dokonce spuštěné zhoršeným spánkem, přepracováním nebo vlivem psychologických změn vyvolaných úvahami o nadcházejícím mateřství.
Rozhodnutí, zda během těhotenství brát, nebo nebrat leky, je třeba probrat s lékařem. V souvislosti s formou nemoci a se stávající léčbou je třeba vzájemně porovnat riziko recidivy u matky a riziko poškození plodu. Riziko recidivy vzrůstá v období po porodu (poporodní deprese nebo psychóza), je tedy nezbytné obnovit léčbu léky na regulaci nálady co nejdříve. U otce lze někdy po narození dítěte pozorovat projevy dekompenzace, ale jedna se o výjimečné případy, protože otec není vystaven hormonálním změnám.
Zbývá ještě uvést následující rizika: zvýšenou sociální zranitelnost, zhoršení rodinné stability, rozvod a psychologicky vliv rodičovských problémů na dítě. Vyjmenovaná rizika však nejsou specifická pro bipolární poruchu a závisejí na podílu dalších parametrů, jako jsou dodržovaní léčby, osobnost pacienta a případné stavy závislosti.
Ukázka z knihy Bipolární porucha (Portál 2010)
h

Přidat komentář

Reklama

Reklama