Za waldorfskou školou do pražské Ruzyně

15.6.2000 00:00
Rodina a děti

Ty tam jsou bohudík doby, kdy všechny naše základní školy vzdělávaly děti v jednotném stylu v duchu ?vědeckého světového názoru?. Kromě tří základních vzdělávacích projektů, z nichž vybírá většina škol, se v nabídce začínají uplatňovat i u nás dosud málo běžné pedagogické systémy, které v zahraničí mají již dlouhou úspěšnou tradici. Jedním z nich je i waldorfská pedagogika.

Tento systém funguje v západní Evropě desítky let a vzbuzuje stále větší zájem (za posledních 30 let vzrostl počet těchto škol desetkrát). Waldorfská pedagogika si klade za cíl vychovávat v dítěti všestrannou a harmonicky rozvinutou osobnost. Nenásilnou formou, s důrazem na individuelní předpoklady dítěte se rozvíjí jeho smysl pro odpovědnost, tvořivost i přirozená touha po vzdělání. Velký důraz je kladen na spolupráci rodičů se školou. S waldorfskými školami se počítá již i v našem státním vzdělávacím systému, zatím jich u nás působí sedm. Žáci v průběhu školní docházky zvládají stejný objem učiva jako na běžných školách, návaznost na střední školy je zajištěna, procento přijatých ke studiu velmi vysoké.

V Praze dosud funguje jediná základní waldorfská škola v Jinonicích. Za osm let prokázala svoji životnost i opodstatnění dosaženými výsledky. Svojí kapacitou ovšem zájemcům zdaleka nepostačuje. V Praze 6 na Petřinách v Dusíkově ulici je na waldorfských pedagogických zásadách vybudována mateřská škola, která se těší popularitě mezi veřejností a respektu odborných kruhů. Rodiče místních dětí chtějí, aby vzdělávání v započatém duchu pokračovalo.
Proto se spojili v občanském sdružení s názvem Waldorfská aktivita. Jejich cílem je iniciovat vznik nové základní waldorfské školy. Oslovili vedení radnice Prahy 6 a příslušný školský úřad. Výsledkem vstřícnosti i nalezeného pochopení je jako nejbližší krok dohoda o otevření první třídy základní školy v systému obecné školy s prvky waldorfské pedagogiky již od 1. září tohoto roku při ZŠ T.G. Masaryka v Ruzyni. Pro další školní rok 2001/02 se již počítá s ustavením řádné waldorfské školy na stejném místě, ke které se plnohodnotně připojí i letošní první třída.

Ruzyňský areál několika školních budov v příjemném parkovém prostředí poskytne dostatek prostoru ke koexistenci se stávající základní školou a své místo zde najde i klasická mateřská škola.

Za pomoci Asociace waldorfských škol v České republice se začíná formovat pedagogický sbor nové školy. K zahájení výuky v Praze Ruzyni již letos se podařilo získat kvalifikovaného pana učitele, který kromě studia waldorfské pedagogiky absolvoval i stáž na zahraniční waldorfské škole. Protože v první třídě od letošního září ještě zbývá několik volných míst, organizátoři vyzývají rodiče nastávajících prvňáčků, aby se přihlásili k doplňovacímu zápisu, zvlášť pokud chtějí svým dětem nabídnout jiný přístup ke vzdělání, než je obvyklé.

Bližší informace zprostředkuje buď Obvodní úřad Prahy 6, waldorfská škola v Jinonicích, ZŠ T.G. Masaryka v Ruzyni a internetová adresa www.waldorf.cz

Přidat komentář

 
* *