Význam otce

5.3.2009 00:00
Rodina a děti

Až do 70. let stál vztah matky a dítěte v popředí výzkumů vývojové psychologie, alespoň pro první roky dítěte. Ale věci se v posledních letech naštěstí poněkud změnily. Výzkumy posledních let zdůrazňují velký význam otce ve vývoji dítěte.

Poté co model tradiční otcovské přísnosti a mužnosti pozbyl své obecné platnosti, role otce je chápána a realizována značně odlišně. Už několik let se hovoří o "nových otcích". Dřívější pojetí otcovské role nemá dnes už pro vzrůstající počet mužů žádnou platnost. Pro tyto "nové otce" se stalo spoluprožívání porodu a zacházení s dítětem důležitou zkušeností.

Nové chápání rolí otce v naší společnosti je velmi obtížné, protože v této oblasti existuje jen velmi málo teoretických podkladů a sotva použitelné praktické zkušenosti. Ve všech vrstvách a generacích najdeme protikladné a neslučitelné představy o významu otce a stejně tak rozdílně se otcové chovají.

Kojenec má velkou potřebu sociálních kontaktů k otci. Dříve se muži objevovali ve výzkumech jako "nepřítomní otcové". Od roku 1970 je interakce otce a dítěte více zkoumána a analyzována. Podle výzkumů přistupují otec a matka k dítěti různě. Otcové jsou vizuálně pozornější a více si s dítětem hrají. Více s ním mluví, častěji ho napodobují a hrají si s ním spíše s pomocí tělesných podnětů. Zajímavé je, že se otcové méně angažují při krmení a péči o dítě. Otcové mají také největší podíl na tom, že si děti zvykají na sociální situace s více osobami. Transkulturní výzkumy ukázaly, že děti se lépe vypořádávají s neznámými situacemi, pokud se otec aktivně podílí na jeho výchově a péči o ně.

Muži se ve výchově dětí cítí zodpovědní zejména za "rámcové podmínky". Ani ne polovina mužů je ochotna dělit se o výchovné úkoly se ženou. Otcové se angažují zejména večer a ve volném čase. V době mezi večeří a spánkem se dítěti živě věnují a hrají si s ním.

Zdroj: Liesel Polinski -Pohybové hry s děťátekm, nakladatelství Grada

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

O významu otce a roli otce pro výchovu děti jsem četl už asi před...
M  |  5.3.2009 10:04

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *