Vývoj dítěte od narození do šesti let: Motorika

12.10.2011 00:01
Rodina a děti

Níže uvedený popis vývojových fází je pouze orientační, protože každé dítě má své vlastní vývojové tempo. Odchylky jsou proto poměrně obvyklé a většinou zcela normální.

MOTORIKA

Do jednoho měsíce: Novorozenec začíná okamžitě posilovat své svaly. Mnoho jeho pohybů je dosud spíše reflexních než záměrných.

Do dvou měsíců: Vaše dítě se snaží samo držet hlavičku a tuto schopnost vytrvale trénuje.

Do tří měsíců: Protože síly vašeho dítěte denně rostou, dokáže už pomalu samo držet hlavu ve vzpřímené poloze.

Do čtyř měsíců: Dítě trénuje své svaly tím, že máchá rukama a nohama. Ze i malé dítě je koncentrovaný uzlíček energie, poznáte zejména při koupání a přebalování. Stále častěji začíná používat ruce k vnímání a zkoumání svého okolí.

Do pěti měsíců: Teď se procvičuje uchopování a držení oběma rukama.

Do šesti měsíců: Dalším velkým cílem je sezení. Dokáže se vaše dítě už samo posadit a bez pomoci udržet rovnováhu v sedu?

Do devíti měsíců: Děťátko se začíná pomalu pohybovat kupředu: ještě se plazí po bříšku, nebo už leze po čtyřech? Oblíbená metoda: ze sedu se převrátit na ko­lena - a pak už to jde samo...

Do deseti měsíců: Vytahovat se za nábytek do stoje a pak ručkovat od jednoho stolu k druhému - většina dětí trénuje tento pohyb s velkým nadšením.

Do dvanácti měsíců: Při stoji se pevně držet - a pak se pustit: vaše dítě začíná být pomalu dost silné a obratné, aby dokázalo stát na vlastních nohou. Den ode dne dokáže lépe držet rovnováhu a brzy dělá první samostatné krůčky bez držení.

Do tří let: Sotva dítě udělalo první krůčky, pustilo se překotně do další práce: roz­šiřuje své pole působnosti, rychle se učí běhat, šplhat, poskakovat.

Do čtyř let: Motoricky je vaše dítě stále obratnější. Začíná ho zajímat sportovní ná­činí: koloběžce teď věnuje vrcholný zájem. Také hopsání a skákání se zdokonaluje.

Do pěti let: Pořád ještě je co zkoušet: jezdit na kole bez postranních koleček. Balancovat na kládách. Přelézat ploty. Běhat pozadu. Skákat na jedné noze. Hrát fotbal... I obtížné pohybové vzorce zvládá vaše dítě stále lépe.

Do šesti let: V době nástupu do školy je většina dětí v oblasti pohybu dobře připra­vená za předpokladu, že měly dostatek svobody pohybu a příležitostí ke cvičení.

Zdroj: Jak z dětí vychovat šťastné dospělé, nakladatelství CPress

 

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Zdrojem je kniha, škoda, že není odkaz.
zajímavé  |  12.10.2011 10:08

Jak muze jit dite samo do sedu kdyz se zacina teprve plazit. Samostatny sed...
Pavlina  |  14.11.2015 04:04

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *