Vyšetření sluchu u novorozence

31.10.2017 08:01
Rodina a děti

OTÁZKA: Nejsem si jistá, jestli naše miminko dostatečně slyší. Kdy by to měl lékař ověřit? A udělá to jeho praktický lékař, nebo máme jít na polikliniku na ušní?

ODPOVĚĎ:

U novorozenců se ověřuje sluch prakticky hned po narození díky plošnému vyšetřování všech novorozenců ještě před propuštěním z porodnice. Tento tzv. screening se provádí zpravidla na novorozeneckém úseku dětských oddělení či na specializovaných neonatologických odděleních nemocnic druhý až čtvrtý den po porodu, a to přístrojem na záznam otoakustických emisí. V minulosti se dělal jen u rizikových novorozenců (např. s porodní hmotností pod 1 500 g nebo narozených před 32. týdnem těhotenství, s rodinnou zátěží poruchy sluchu atd.). Dnes ho pojišťovna hradí u všech novorozených dětí. Cílem vyšetření je včasný záchyt případů trvalého postižení sluchu a včasná rehabilitace.

Miminko toto vyšetření sluchu nijak nebolí ani neobtěžuje - měření otoakustických emisí se provádí u novorozenců ve spánku nebo ve stavu klidné bdělosti. Do ucha dítěte se vloží sonda, která vysílá zvuky a zároveň zaznamenává, zda při podráždění zvukovým podnětem dochází ke kmitání tzv. vláskových buněk v uchu. Zaznamenávají se tedy projevy automatické aktivity sluchových buněk.

Jestliže sluchové buňky správně nefungují, opakuje se screening s časovým odstupem cca tří týdnů. Důvodem negativního výsledku totiž může být třeba i zbytek plodové vody v uchu. Tento rescreening provádějí pracoviště otorinolaryngologie, audiologie a foniatrie, neonatologie či dětského lékařství. Pokud vyšetření znovu “nedopadne“, je už indikováno klinické vyšetření sluchu dítěte, kdy se na odborném pracovišti (většinou na ORL klinice v nemocnici) otestuje sluch podrobně. V případě potřeby pak následuje neodkladná léčba nebo co nejrychlejší kompenzace poruchy sluchu. U kojenců a batolat se vrozená hluchota řeší již většinou kochleárním implantátem, ideálně v roce a půl až druhém roce věku. Kochleární implantát je elektronická funkční smyslová náhrada umožňující sluchové vnímání přímou stimulací sluchového nervu.

Screeningovým vyšetřením novorozenců se přijde na závažné vrozené vady sluchu, jiné potíže se sluchem se ale u dítěte mohou objevit později. Proto je vyšetření sluchu povinnou součástí preventivních prohlídek. Praktický lékař, u něhož dítě registrujete, má povinnost ověřit už při první preventivní prohlídce dítěte, zda absolvovalo screeningové vyšetření sluchu. Pokud nebyl screening proveden na novorozeneckém oddělení, nebo v případě porodů mimo zdravotnické zařízení, dělá se vyšetření následně ambulantně na ORL odděleních nebo foniatrických pracovištích na základě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Orientační vyšetření sluchu je pak součástí preventivní prohlídky dětí ve 4 až 5 měsících věku, v 8, 12 a 18 měsících. Od 3 let je vyšetření sluchu součástí každé preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost. Nezapomeňte, že dítě je má absolvovat každé dva roky.

Pokud však máte dojem, že se sluchem vašeho dítěte není něco v pořádku, nečekejte na další termín preventivní prohlídky a lékaře na to co nejdřív upozorněte, aby vám vystavil žádanku na vyšetření u specialisty. Dobrý sluch, resp. včasné odhalení a řešení vady sluchu je velice důležité pro to, aby nedošlo k opoždění vývoje řeči a komunikace dítěte.

Mgr. Oldřich Tichý?

Související články

Co má zahrnovat pravidelná preventivní prohlídka

25.10.2016 00:01

Nový sluchový implantát umožní akustickou stimulaci sluchu i při těžké sluchové ztrátě

9.2.2016 00:01

Předčítání dětem stimuluje mozek

19.6.2015 00:01

Po kouření se hluchne

29.7.2014 00:01

Logopedie pomáhá dětem i dospělým

19.7.2013 00:01

Preventivní prohlídky u praktického lékaře

21.11.2012 00:01

Jak muzicírovat s dítětem

7.3.2012 00:01

Uzdravující zvuk ticha

10.2.2012 00:01

Tinnitus: Ušní šelesty

16.12.2011 00:01

Opoždění ve vývoji řeči

16.9.2011 00:00

Novorozenec a první měsíc života

23.6.2011 00:00

Patlavost a péče o řeč dítěte

7.3.2011 00:00

Zánět uší

22.9.2010 00:00

Měla byste v těhotenství číst svému břichu pohádky?

24.3.2009 00:00

Spinkej, děťátko nenarozené!

18.12.2008 00:00

Majitelům MP3 přehrávačů hrozí vážné poškození sluchu

14.11.2008 00:00

Věda o ukolébavkách

13.11.2008 00:00

Nedoslýchaví pacienti přestávají nejprve rozumět slyšenému

4.6.2008 00:00

Nová kalkulačka počítá šance předčasně narozených dětí

3.6.2008 00:00

Špunty do uší by se mohly stát v hudebních klubech hitem

16.4.2008 00:00

Nové ušní implantáty jsou nadějí pro neslyšící

18.6.2007 00:00

Kochleární implantát pomáhá neslyšícím dětem rozvinout řeč

8.2.2007 00:00

Co nabízí raná péče rodičům dětí s postižením?

30.5.2006 00:00

Zdravé zpívání

7.12.2005 00:00

Neslyšícím pomáhají kochleární implantáty

22.9.2005 00:00

Nitroušní šelest

24.3.2005 00:00

Nahluchlost často souvisí s poruchami mozku

10.3.2005 00:00

Neslyšící ženy mohou rodit v porodnici, kde umí znakovou řeč

10.12.2004 00:00

Šelesty v uších - tinnitus

9.12.2003 00:00

Cizí těleso v uchu

9.10.2002 00:00

Tělesné reakce dětí jako důsledek stresu

13.8.2002 00:00

Chronická rýma

14.3.2002 00:00

Má dudlík vliv na záněty středního ucha?

4.10.2001 00:00

Stále více mladistvých trpí kvůli hlasité hudbě poruchami sluchu

23.3.2001 00:00

Související produkty

Přidat komentář

 
* *