Vyšetření poruch autistického spektra u dětí

8.2.2018 00:01
Rodina a děti

Jak se provádí vyšetření poruch autistického spektra při preventivní prohlídce malých dětí?

Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS) se provádí plošně v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku. Včasná diagnostika je totiž při zvládání této vývojové poruchy osobnosti naprosto zásadní. Při vyšetření jde o zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte se zvláštním zřetelem na vyhledání problémů typických pro poruchu autistického spektra. Mezi dovednosti, které jsou sledovány, patří zejména oblast tzv. sdílené pozornosti (např. navázání očního kontaktu nebo ukazování prstem na objekty, reakce na zavolání jménem, schopnost sledovat pohled druhého a dělit svůj zájem mezi sledovaný objekt a jinou osobu atd.).

Praktičtí lékaři pro děti a dorost postupují podle Metodiky provádění a vykazování včasného záchytu PAS a pro vyšetření využívají jednotný dotazník, jehož součástí jsou i přesné pokyny k vyplnění a vyhodnocení. Překlad tohoto dotazníku z angličtiny před časem podpořila VZP v rámci svého pilotního projektu Vliv intenzivní rehabilitace na vývoj dítěte s autismem.

Lékař má ještě před vyplňováním dotazníku informovat rodiče o jeho účelu a věc jim vysvětlit. Dotazník obsahuje 20 otázek, na které rodiče odpovídají ANO/NE. Otázky nejsou složité, např. „Pokud ukážete na něco na opačné straně místnosti, podívá se na to vaše dítě?“ Je ale třeba odpovídat podle toho, jak se dítě obvykle chová (pokud se dané chování objevilo ojediněle, platí odpověď NE). Proto je důležité, aby na tuto preventivní prohlídku s dítětem přišel ten, kdo ho opravdu dobře zná.

Vyhodnocení dotazníku následně trvá 1-2 minuty, takže výsledek je známý hned při prohlídce. Je třeba zdůraznit, že dotazník je sestaven tak, aby měl co nejvyšší citlivost, tedy aby bylo odhaleno co nejvíce případů poruch autistického spektra. Proto má také vysokou míru „falešně pozitivních“ výsledků - ne u všech dětí, které v něm dosáhnou vysokého počtu bodů, bude pak diagnostikována porucha autistického spektra. Při celkovém hodnocení a stanovení dalšího postupu lékař navíc vychází i ze svého pozorování chování dítěte v ordinaci. O vyšetření provede zápis ve zdravotní dokumentaci a vyplněný dotazník do ní založí.

Jestliže dítě podle dotazníku splňuje kritéria pro podezření na poruchu autistického spektra, odešle ho lékař ihned k odbornému vyšetření dětským psychiatrem. Pro dítě s PAS a jeho další pozitivní vývoj je velmi důležité včasné odeslání k odborné diagnostice a včasné zahájení potřebné péče odborníků i rodičů (především nácvik sociálních dovedností, upevnění žádoucího chování a dovedností, logopedická péče atd.). Pokud skóre jen vypovídá o určitých patologických rysech, provádí se s odstupem 6 měsíců další podobné hodnocení. Ani pak nemusí být vždy diagnostikována PAS, ale dítě by mělo být dále vyšetřeno, protože u něj existuje zvýšené riziko jiných vývojových poruch či opoždění. Naopak, pokud rodiče dětí sami vysloví podezření na možnou poruchu autistického spektra, má být dítě odesláno ke specializovanému vyšetření neprodleně.

Vyšetření pojišťovna samozřejmě hradí (není zahrnuto do kapitační platby). Příslušný výkon se přičítá k výkonu preventivní prohlídky.

Mgr. Oldřich Tichý?vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Související články

Porod císařským řezem je spojen s rizikem zvýšeného výskytu řady chorob včetně autismu

23.11.2017 09:01

Dyslexie vám možná kouká z očí

15.11.2017 08:01

Pomoc rodičům dětí s poruchou autistického spektra přináší česká verze Simple Steps

9.11.2017 08:01

Vyšetření sluchu u novorozence

31.10.2017 08:01

Na středních školách přibývá studentů se závažným poruchami učení

24.10.2017 08:01

Sledujte růst svých dětí

6.10.2017 08:01

Vrozené vývojové vady novorozenců

9.8.2017 00:01

Hyperaktivní dítě není fracek!!!

16.6.2017 00:01

Oční vady u malých dětí odhalí včas preventivní screening zraku

23.2.2017 00:01

Lidé mají nyní nárok na více preventivních vyšetření

8.11.2016 00:01

Nohy do X nebo do O je třeba u dětí odhalit včas

26.8.2016 00:01

Poruchy osobnosti

21.6.2016 00:01

Jak pečovat o chrup svých dětí

25.5.2016 00:01

Relaxační minerál hořčík potřebuje většina lidí

15.2.2016 00:01

Zlínští lékaři používají nový způsob diagnostiky embryí

26.3.2015 00:01

Nový test na odhalení dyslexie u studentů vysokých škol

26.2.2015 00:01

Co byste měli vědět o nedostaku vitamínu B12

11.2.2015 00:01

Etika čtení genetického kódu malých dětí

12.11.2013 00:01

Test na vady plodu přímo z krve matky místo tradiční rizikové amniocentézy

4.10.2012 00:01

Jak vzdělávat dítě s autismem

30.5.2012 00:01

Rozštěp není důvodek k potratu ani k zoufalství

15.5.2012 00:01

Jód a jeho význam pro děti

27.1.2012 00:01

Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01

Neutišitelný křik a pláč dítěte: jak může pomoci homeopatie

29.12.2011 00:01

Hyperaktivní dítě: Jak mu pomoci?

4.11.2011 00:01

Homeopatie odhalena, 2.díl: Co dokáže homeopatie

3.11.2011 00:01

Opoždění ve vývoji řeči

16.9.2011 00:00

Proč je hra pro dítě s autismem obtížná?

13.4.2011 00:00

První slabikář a testy na světě vytvořené dyslektikem, dysgrafikem...

24.2.2011 00:00

Neutišitelný křik a pláč dítěte: homeopatická pomoc

13.10.2010 00:00

ADHD - mýtus nebo porucha mozku?

24.9.2010 00:00

Diagnostika poruchy autistického spektra ve škole

21.9.2010 00:00

Aspergerův syndrom: přehled a diagnostická kritéria

30.6.2010 00:00

Vliv ADHD na prožívání a chování dětí

11.6.2010 00:00

Desatero Zdeňka Matějčka pro vychovatele a rodiče dětí s mentálním i tělesným handicapem

20.5.2010 00:00

Nástin jazyka v mém světě - zpověď autistky

5.1.2010 00:00

Autismus - diagnóza

25.9.2009 00:00

Tourettův syndrom - zlobivé děti

15.9.2009 00:00

Toxické kovy a jejich působení na naše zdraví

9.7.2009 00:00

Je autismus léčitelný ??

1.6.2009 00:00

POHLED LÉKAŘE NA AUTISMUS S VYUŽITÍM POSLEDNÍCH VÝZKUMŮ

28.5.2009 00:00

Vyléčí nás bubnování?

27.4.2009 00:00

Dítě s vývojem k hyperaktivnímu chování v kojeneckém věku

17.4.2009 00:00

Sebepoškozování a sebeubližování přibývá

7.11.2008 00:00

Poruchy učení u dětí mohou souviset se stravou

30.10.2008 00:00

Lidský genom se podle amerických vědců v průběhu života mění

9.9.2008 00:00

DNA testy přinášejí neviditelnou revoluci

6.2.2008 00:00

Neléčená hyperaktivita u dětí se prodraží

7.12.2007 00:00

Testy na Downův syndrom dětí

14.11.2006 00:00

Autismus jako metabolická porucha a léčba dietou bez lepku a mléka

2.3.2006 00:00

Metabolická terapie při onemocnění nervové soustavy

17.2.2006 00:00

Jak se dozvědět, zda je dítě alergické a na co?

15.7.2005 00:00

Oční test pro diagnostiku lehké mozkové dysfunkce dětí

20.1.2005 00:00

Rettův syndrom postihuje výhradně dívky

17.2.2004 00:00

Porod a porodnictví z pohledu kineziologie

25.6.2002 00:00

Lehké mozkové dysfunkce aneb jak si poradit se specifickými poruchami chování

16.8.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *