Vrozené vývojové vady novorozenců

9.8.2017 00:01
Rodina a děti

Nejčastějšími vrozenými vývojovými vadami (VVV) jsou genetické vady (chromozomální abnormity) a to téměř ve 40 % případů narození, následují je vrozené vady ledvin a močového ústrojí, vrozené vady srdce a velkých cév. Výskyt VVV se v posledních letech mírně zvyšuje, což je dáno i zvyšujícím se věkem matky (i otce) při početí a následném porodu.

Většina žen z Čech, u kterých je prenatálně diagnostikovaná vrozená vývojová vada plodu, rodí ve FN Motol. „Je to zejména kvůli zajištění další nutné péče o novorozence bezprostředně po porodu. To, že v rámci jednoho fakultního pracoviště můžeme úzce spolupracovat napříč různými klinikami (dětská kardiochirurgie a chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, neurologie, ORL a plastická chirurgie), je v České republice naprosto unikátní,“ říká MUDr. Miloš Černý, primář Novorozeneckého oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

 Příkladem špičkové intervence, která byla provedena ve FN Motol, je léčba těžce nedonošené Michaely, která se v naší nemocnici narodila ve 28. týdnu těhotenství s porodní hmotností 1030g. Již při prenatálním screeningu u ní byla diagnostikovaná závažná vrozená srdeční vada, tzv. transpozice velkých cév. Prvním operačním zákrokem, který bylo nutné u vady tohoto druhu provést, byla balónková atrioseptostomie. Jde o zavedení katetru do srdce (síní), nafouknutí balonku a zvětšení komunikace mezi síněmi (nafouknutý balonek je vidět na RTG jako tmavé vajíčko). V této váhové skupině se jednalo o zcela ojedinělý výkon, který provedli invazivní radiologové Dětského kardiocentra. 

Velmi často řešenými VVV jsou rozštěpové vady obličeje (ret, čelist, patro). Za posledních 10 let bylo ve FN Motol odoperováno přes 400 novorozenců s diagnózou rozštěp rtu. Operují se v časném novorozeneckém období, tedy ještě během pobytu v porodnici. 

Velký význam při detekci vývojových vad má prenatální screening, který je v současné době třístupňový. I když se některé vady diagnostikují hůře a výrazně záleží na kvalitě ultrazvukového přístroje a zkušenostech vyšetřujícího, je u některých diagnóz úspěšnost zachycení velmi vysoká. Jako např. u diagnostiky Downova syndromu (trizomie 21 chromozomu, tzn., že 21. chromozom je v buňce 3x, místo normálního počtu 2x), kdy se úspěšnost pohybuje nad 90 %. 

FN Motol je jedno z 12 perinatologických center intenzivní péče v ČR, tzn., že zabezpečuje péči o těhotnou ženu a její plod a novorozence při hrozícím předčasném porodu nebo pokud je u plodu diagnostikována vrozená vývojová vada. Po porodu je tak ihned možné provést další potřebná vyšetření a včasné řešení příslušné vady. 

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK, sídlo zde mají i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří 2 propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ošetřeno více než 750 tisíc pacientů.

Související články

Pokoje pro předčasně narozené děti a jejich rodiče ve Zlíně

24.8.2017 08:01

Plánujete miminko?-Nejprve začněte připravovat samu sebe.

6.12.2016 00:01

Neinvazivní alternativa k vyšetření plodové vody

8.4.2016 00:01

Projek Malé mimi pro rodiny s předčasně narozenými dětmi

10.11.2015 00:01

K plánovaní rodičovství patří i testy zdraví očekávaného dítěte

22.7.2015 00:01

Testy pro klidné těhotenství

5.3.2015 00:01

Webkamera v inkubátorech

20.8.2014 00:01

Riziko předčasného porodu lze foláty snížit až o 70%

1.7.2014 00:01

Unikátní operace nenarozených dětí v břiše matky

6.2.2014 00:01

Jen třetina matek zůstává v porodnici se svým nedonošeným dítětem

17.9.2013 00:01

Porod prvních českých paterčat

31.5.2013 00:01

Rozštěp není důvodek k potratu ani k zoufalství

15.5.2012 00:01

Co sledovat během vývoje předčasně narozeného dítěte

5.10.2011 00:01

Aromaterapie v péči o předčasně narozené dítě

15.7.2011 00:00

První celostátní setkání předčasně narozených: Pokus o ponožkový rekord

30.6.2011 00:00

Rizika pozdního mateřství

28.2.2011 00:00

Předčasný porod

1.2.2011 00:00

Strach z předčasného porodu

19.1.2011 00:00

Mámy pro mámy: vzájemná pomoc rodičů nedonošených dětí

27.10.2010 00:00

Používání repelentů matkami ohrožuje nenarozené chlapce

8.7.2010 00:00

Co když se mi narodí nedonošené dítě?

1.7.2010 00:00

Zdravotní rizika obezity v těhotenství

6.5.2010 00:00

Poslech Mozarta urychluje vývoj předčasně narozených dětí

9.3.2010 00:00

Preimplantační genetická diagnostika - v Británii se narodilo dítě bez genu vyvolávajícího rakovinu prsu

18.2.2009 00:00

Prenatal - dopřejte sobě i svému budoucímu děťátku tu nejvyšší kvalitu

7.2.2009 00:00

Nedonošené děti ohrožují nemoci dýchacích cest

5.9.2008 00:00

Nová kalkulačka počítá šance předčasně narozených dětí

3.6.2008 00:00

Nedonošeným dětem se lépe daří v houpací síti

21.5.2008 00:00

Každé těhotenství po umělém oplodnění je rizikové

28.6.2007 00:00

Kyselina listová

2.3.2007 00:00

Testy na Downův syndrom dětí

14.11.2006 00:00

Spory porodních asistentek a lékařů o nadbytečnosti testů v těhotenství

7.11.2006 00:00

Děti ohroženy chemikáliemi již v těle matky

12.4.2006 00:00

Vůně vanilky prý prospívá předčasně narozeným dětem

22.2.2006 00:00

Opatření, která v těhotenství pomohou zabránit vzniku vrozených vývojových vad

18.1.2002 00:00

Užívání léků v těhotenství

4.10.2000 00:00

Tělo děťátka

24.8.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *