Vliv ADHD na prožívání a chování dětí

11.6.2010 00:00
Rodina a děti

Děti mající syndrom deficitu pozornosti spojený s hyperaktivitou (ADHD)žijí neustále pod tlakem značně náročných situací (a to někdy nejen ve školním, ale i v rodinném prostředí a při hře s vrstevníky), které vznikají vlivem projevů jejich poruchy.

Stále bojují o uznání a úspěch, a ponejvíce tento boj prohrávají. Denně se setkávají se situacemi, které jsou pro ostatní děti normální, běžné, ale ony na ně nestačí, nezvládají je, a navíc si to velmi často uvědomují. Protože děti tyto situace nedokážou přiměřeně zvládnout, řeší je jinak, po ?svém", což ale nebývá pro jejich okolí přijatelné. Jedná se zejména o tyto strategie:

Únik

Dítě se snaží před svými problémy uniknout, utéct. Častý bývá únik do nemoci (ráno před cestou do školy je bolí hlava, břicho, někdy i zvrací). Tento únik nemusí být vědomý. Vědomě pak ale dítě utíká ze školy nebo z domova, časté jsou pozdní příchody do školy nebo úniky z neoblíbených vyučovacích předmětů, případně neoblíbené zájmové činnosti. Méně nápadný bývá únik do ?vnitřního světa" dítěte, kdy dítě utíká do svého vysněného světa, do snů a představ o tom, že je úspěšné.

Regrese

Tento způsob můžeme nazvat ?krokem zpátky". Dítě se začne chovat jako věkově mnohem mladší, jako by se vracelo do doby, kdy ještě nároky na sebe kladené zvládalo. Někdy jako by tímto chováním po rodičích vyžadovalo více lásky a méně nároků. Tyto děti si také velmi často vybírají mladší kamarády, protože se s nimi vracejí do bezstarostného světa, kde na ně nejsou kladeny takové nároky. Důvodem je i fakt, že mladší kamarádi jsou k dítěti méně kritičtí, více je obdivují a dítě zažívá pocity přijímání a úspěchu.

Popření neúspěchů nebo jejich zlehčování

Popření nebývá vědomé, dítě jako by si neúspěch neuvědomovalo, ?nevidí", že se mu něco nepovedlo. Zlehčování neúspěchů bývá již vědomé, dítě si uvědomuje prohru, ale bere ji na ?lehkou váhu", navenek si z ní nic nedělá, nebere ji vážně, případně se snaží zlehčovat úspěchy ostatních dětí např. tím, že to, co ony dokázaly, ?nic nebylo". U starších dětí může v důsledku toho dojít i ke zkreslenému vnímání reality, kdy dítě nevnímá, že něco udělalo špatně, svádí vinu na ostatní, vše se děje pod tlakem okolností, ono samo za nic nemůže. Staví se tak do role ukřivděného. Pokud toto vnímání reality přeroste únosnou hranici, může dojít k vážným poruchám chování a je ohrožen zdravý vývoj psychiky dítěte.

Poutání pozornosti

Jak již bylo zmíněno výše, neúspěšné dítě se snaží alespoň nějakým způsobem uspět. A protože buď neví, jakým způsobem by to mohlo udělat, nebo jeho silnějších, lepších stránek, kterými by se mohlo projevit, není mnoho, poutá pozornost často nevhodným způsobem - předváděním se, ?šaškováním", ?vytahováním se", provokováním ostatních dětí, rodičů a učitelů.

Útok

Ditě svůj nezdar, neúspěch řeší slovním napadáním (urážením, zesměšňováním), případně i fyzickým útokem (vůči předmětům, ostatním dětem, dospělým, ale třeba i vůči sobě samému). Leckterý afekt, agrese je zoufalým voláním: ?Všimni si mě!"

Rodiče, jejichž děti se chovají tímto způsobem, mívají kvůli nim časté konflikty se svým okolím a mnohdy i v rodině (s partnery, prarodiči dítěte, s příbuznými). Děti jsou považovány za zlé, nevychované, líné, hloupé ap. Jejich rodiče zase bývají obviňováni, že své děti špatně vychovávají, že je nezvládají. Někteří rodiče si ale často se svým dítětem opravdu neví rady, protože u něj selhávají běžné výchovné postupy, takové, jaké rodiče znají ze svého dětství a okolí. Učitelé zase mají pocit; že takovéhle dítě ještě nezažili a že ať s ním dělají, co dělají, nic na ně nazabírá.

Zdroj: Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině, nakladatelství Grada

Související články

Diety pro zlepšení chování hyperaktivních dětí

27.10.2009 00:00

Autismus - diagnóza

25.9.2009 00:00

Tourettův syndrom - zlobivé děti

15.9.2009 00:00

Dítě s vývojem k hyperaktivnímu chování v batolecím, předškolním a školním věku

14.5.2009 00:00

Dítě s vývojem k hyperaktivnímu chování v kojeneckém věku

17.4.2009 00:00

Dyslexie a její terapie psycho-kineziologií

8.1.2009 00:00

Poruchy učení u dětí mohou souviset se stravou

30.10.2008 00:00

Hyperaktivita - co pomáhá

7.2.2008 00:00

Složení potravy z něho dělá neposedu

7.1.2008 00:00

Neléčená hyperaktivita u dětí se prodraží

7.12.2007 00:00

Odborníci: I malé množství alkoholu v těhotenství poškozuje plod

8.8.2007 00:00

Speciální letní tábor pro hyperaktivní děti

27.7.2007 00:00

Hyperaktivita dětí může být vyvolána konzervačními látkami

5.12.2006 00:00

Vliv umělého světla na naše zdraví aneb 12 důvodů proč používat zdravé světlo

31.10.2006 00:00

Kranio-sakrální terapie

29.3.2006 00:00

Naše duševní zdraví ovlivňuje to, co jíme

9.2.2006 00:00

Přibývá lidí, kteří trpí koktavostí

21.10.2005 00:00

Oční test pro diagnostiku lehké mozkové dysfunkce dětí

20.1.2005 00:00

Psychika a zdraví orgánů

2.6.2004 00:00

Depresivní matky mají často agresivní potomky

13.11.2003 00:00

Rybí tuk aneb Omega-3 nenasycené mastné kyseliny

16.9.2003 00:00

Hyperaktivní dítě

25.10.2002 00:00

Arteterapie a duševní onemocnění

25.10.2001 00:00

Kineziologie, systém Jednotného mozku (One brain)

15.1.2001 00:00

Lehké mozkové dysfunkce aneb jak si poradit se specifickými poruchami chování

16.8.2000 00:00

Potravinářské přísady

31.5.2000 00:00