Test: Jaký výchovný styl je vám blízký?

7.12.2012 00:01
Rodina a děti

Představte si, že vaše dítě má splnit nějaký poměrně důležitý úkol. Již se o to pokusilo, ale výsledek nebyl nejlepší. Dopadlo to nevalně. Vadí vám to a budete se to snažit napravit. Z následujících vět (výroků, komentářů, glos) na adresu dítěte vyberte, které byste relativně nejpravděpodobněji použili v podobné situaci.

Jsou to věty, jimiž s dítětem zhodnotíte jeho dosavadní neval­né snažení a dílem jej budete motivovat k zlepšení úsilí a výkonu. Prostě k tomu, aby jednalo tak, jak má.

1. Vzchop se, dělej své povinnosti.

2. Měl bys jednat tak, aby ses mohl podívat každému do očí.

3. To jsi celý ty, takhle to zmastit.

4. Ty až jednou dostaneš rozum, to si odpočineš. A já taky!

5.  Pověz mi, proč se to nepovedlo. To přece nemůže být samo sebou.

6. Hlavu vzhůru a půjde to!

7. Do práce, naprav, co jsi zkazil.

8. Vezmi si příklad z... (bratra, dědečka, sestry atd.), těm by se něco podob­ného nestalo.

9. Kdyby se jim (viz výše) něco takového stalo, tak by to určitě napravili.

10. To je mizerné. Prakticky to bude nutno udělat celé znova.

11. Musíš využít jak citu, tak tvořivosti i rozumu a výsledek se dostaví.

12. No... až se oženíš (vdáš), tak si na to ani nevzpomeneš. Tak co z toho budeme teď dělat tragédii.

13. Rychle to spravit. Ať už to tady nevidím.

14. Každý máme své povinnosti, jež musíme plnit. Ty nejsi výjimka.

15. Dobře poslouchej, jak to spravit, a zařiď se podle toho.

16. Chceme po tobě tak málo a ani to minimum neplníš.

17. Vidím, že jsi ten úkol plnil přinejmenším s podvědomou nechutí.

18. Každá trampota má svou mez.

19. Co si myslíš, na tom nezáleží. Důležité je, co je potřeba, a to ti řeknu já!

20. Styď se, tak odfláknutá práce.

21. Udělej, co říkám, prostě proto, že to říkám.

22. Prostě jsi to odflákl (flákal jsi se, vykašlal ses na to...).

23. Zamysli se nad tím i nad sebou a jistě poznáš, jak jednat dál.

24. Žádný učený z nebe nespadl. Co já pokazil věcí...

25. Dělej!

26. Tedy to za našich časů nebývalo...

27. Příště se raději zeptej a já ti řeknu, co a jak máš dělat.

28. Je to lajdácké, povrchně udělané, prostě k ničemu.

29. Zkus z toho neúspěchu vyvodit nějakou zkušenost, poučení pro bu­doucnost.

30. Toho bohdá nebude, aby někdo z naší rodiny z boje utíkal. Zvládneme to!

31. Dost řečí a ať už to lítá., šup, šup!

32. Dnešní mládež si prostě všechno představuje moc snadné - a pak se diví.

33. Kdyby ses včas poradil (nechal vést, jednal podle mých rad), mohlo být teď vše jinak.

34. Nestojí to za nic.

35. Jak jsi se cítil, když jsi to dělal, a jak se cítíš teď, když to probíráme?

36. Ale to je řečí... samozřejmě to půjde spravit.

Vyhodnocení

Položky 1, 7, 13, 19, 25, 31 tvoří subtest „Vrchní velitel“. Tato výchovná stra­tegie přikazuje a příliš se nebaví.

Položky 2, 8, 14, 20, 26, 32 tvoří subtest „Moralista“. Strategie vzbuzuje po- citywiny a apeluje na morálku, čímž ovšem vyvolává úzkost.

Položky 3, 9, 15, 21, 27, 33 tvoří subtest „Děd Vševěd“. Strategie vše ví, vše­mu rozumí... Její zastánci si to alespoň myslí.

Položky 4, 10, 16, 22, 28, 34 tvoří subtest „Kritik“. Strategie vždy najde chy­bu a tu zdůrazní.

Položky 5, 11, 17, 23, 29, 35 tvoří subcest zřejmě nejlepší - „Psychologický přístup“. Strategie se snaží o porozumění, pochopení, vcítění. Někdy až pří­liš... Alespoň dle zastánců přísnější výchovy.

Položky 6, 12, 18, 24, 30, 36 tvoří subtest „Utěšitel“. Tato strategie klidní, „hladí“, povzbuzuje a „fouká na bolístky“.

A teď zkuste vyplnit test „za rodiče“, tak jak by odpovídalo zkušenosti, kterou s rodiči máte. Pomineme-li posled­ní dva subtesty, pak ostatní závislost dětí podporují a možnost stát i v do­spělosti na vlastních nohách komplikují.

Zdroj: Tomáš Novák - Proč jsi na mně tak závislý/á ?!, nakldatelství Era

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Lidi jsou různí a hloupé nepoučíš, stejně to zůstane, jak je. Takže...
Děd Vševěd  |  8.12.2012 15:27

nejde o to jaký, jde o Nejúčinnější a ten už po mnoho generací by...
jaa  |  9.12.2012 02:33

toho příkladem je Nona z Existuje Bůh. Při její výchově padlo málo...
hmmmm  |  9.12.2012 02:38

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *