Těhotné ženy a virus H1N1

9.12.2009 00:00
Rodina a děti

Jsem skutečně zneklidňován tím, že CDC (Center for Disease Control), lékaři a média zdůrazňují, že by touto experimentální vakcínou měly být očkovány všechny těhotné ženy. Média opakují, že tato vakcína je vyráběna naprosto stejně jako vakcína proti sezónní chřipce, a je proto bezpečná, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není.

 

V Austrálii a na Novém Zélandu je dohromady 250 000 těhotných žen. Z nich bylo hospitalizováno na JIP pouze 66, což znamená incidenci l žena na 3800 těhotných čili riziko 0,03 %. Těhotné ženy z těchto dvou zemí se mohou cítit bezpečné při vědomí, že máji 99,97% naději, že neonemocní natolik, aby musely být hospitalizovány na JIP. A proč skončilo na JIP oněch 66 těhotných žen? Studie z Austrálie a Nového Zélandu skutečně zjistila, že v souladu s poznatky americké studie byly tyto těhotné ženy buď obézní, nebo měly vážný zdravotní problém, který byl spojen s obezitou.

K téměř stejným číslům došla i americká studie. Tam lékaři při svých úvahách připomínají. Že nebyli schopni brát v úvahu, kolik těhotných žen užívá drogy nebo kolik jich žije v chudobě spojené s podvýživou vedoucí ke snížení imunity. Nicméně pro těhotné ženy může znamenat speciální nebezpečí samotná vakcína. Vždy totiž patřilo k základním principům medicíny, že by se neměla očkovat těhotná žena s výjimkou extrémních případů ohrožujících život dítěte. V současné době jsme svědky dvou příkladů závažného porušení této zásady. Když byla uvedena na trh vakcína Gardasil proti HPV (lidský papilomavirus), doporučil její výrobce Merck, aby byla podávána těhotným ženám. Krátce po jejím zavedení byla tato nebezpečná praxe zastavena, protože se zvýšil počet potratů a počet novorozenců s vážnými malformacemi.

Dnes je již dobře známo, že pokud se stimuluje imunitní systém ženy v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství, výrazně se zvyšuje riziko vzniku autismu v raném dětství nebo schizofrenie v pozdějším věku. Zvyšuje se výrazně pravděpodobnost poruch ve vývoji nervové soustavy a s tím spojených poruch chování u dětí.

 

Zatímco studie u laboratorních zvířat přesvědčivě ukazují, že očkování poškozuje vývoj plodu, neexistují žádné podobné studie, které by prokazovaly bezpečnost vakcinace těhotných žen pro vývoj člověka. Hewitson se spolupracovníky zjistila, že vakcína proti hepatitidě B podávaná nyní v mnoha státech novorozencům způsobuje při podání novorozeným opicím abnormální vývoj mozkového kmene. Touto vakcínou už byly očkovány desítky milionů kojenců, aniž by se v jejich tělíčkách vytvářely protilátky, navíc proti infekci, která je neohrožuje.

Program masového očkování těhotných žen vakcínou proti H1N1 viru představuje v historii lidstva největší experiment na těhotných ženách a může vyústit do monumentální katastrofy.

Autor: Russell L. Blaylock, M.D. (www.russellblaylockmd.com)

Zdroj: časopis Sféra

Související produkty

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Já to teda chápu jak článek proti vakcínám obecně. Nevím, co sem...
Saša  |  10.12.2009 15:07

A pokud se imunitní system stimuluje "přirozene" tj. infekcí, tak už plod...
Manul  |  10.12.2009 16:02

Článek narážel na to, že riziko, že těhotná žena onemocní prasečí...
Saša  |  10.12.2009 21:08

Německý časopis Speigel k problematice očkování těhotných a malých...
Monika  |  11.12.2009 10:28

Takze ceske tehotne zeny a jejich budouci deti budu pro farmacku cennym...
Lada  |  11.12.2009 20:03

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *