S vysvědčením by se děti neměly bát jít domu

27.6.2013 00:01
Rodina a děti

Na konci školního roku volají děti na Linku bezpečí častěji s obavami z reakce rodičů na jejich školní výsledky. Mnoho dětí se tak ze strachu z křiku, ponižování a různých trestů dokonce bojí vrátit domů.

Rodiče by se samozřejmě měli o prospěch svých dětí zajímat během celého roku a případné zhoršení prospěchu řešit průběžně. Se známkami na vysvědčení už totiž nejde nic udělat. Zcela nevhodné je před dětmi používat výhrůžky typu: „Když dostaneš špatnou známku, tak už se domů nevracej!“. V případě, že jsou rodiče známkami na vysvědčení nepříjemně překvapeni, měli by ovládnout své prvotní emoce a jednat s rozvahou. Nikdy nelze odhadnout, jaká zdánlivá maličkost může u dítěte vést ke zkratkovitému jednání.

Vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský upozorňuje, že špatné známky nemusí vždy znamenat menší snahu dítěte ve škole: Můžou být indikátorem toho, že ve školním prostředí není něco v pořádku. Rodiče by se měli spíše zajímat o příčiny zhoršených známek, které mohou poukazovat na špatné vztahy ve třídě, šikanu, na speciální vzdělávací potřeby dětí nebo změněnou situaci v rodině.

Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské Linky, dodává: Vysvědčení je hodnocením práce dítěte za celé pololetí, takže by nemělo být pro rodiče žádným překvapením.  Rodiče by se měli systematicky zajímat o školní výsledky dítěte. Za zásadní považuji způsob komunikace rodičů s dítětem o školní přípravě, nastavený pravidelný řád a důslednost při jeho kontrole. Rodiče bývají velmi často citliví na úspěchy svých dětí ve škole, avšak měli by si uvědomit, zda jejích nároky na školní výsledky odpovídají dispozicím dítěte. Pokud dítě ve škole selhává, je důležité, aby rodiče společně se školou a dítětem hledali příčiny jeho neúspěchu, popř. vyhledali odbornou pomoc.

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Vysvědčení tvrdí pseudo-chátru...jak kojí mládež vedle mimin...
Jana  |  29.8.2013 17:35

žáci 9. Třídy v dnešní době - autor učitelka ZŠ *Pokud si myslíte,...
učitelka ZŠ  |  28.1.2016 08:08

žáci 9. Třídy v dnešní době *Pokud si myslíte, že učitelem...
učitelka ZŠ  |  28.1.2016 09:28

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *