Rodiče, kteří nenechali očkovat dítě, uspěli v letitém sporu

22.12.2016 00:01
Rodina a děti

Rodiče z Brněnska vyhráli sedmiletý spor vyvolaný tím, že nenechali dítě naočkovat povinnou hexavakcínou. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost ministerstva zdravotnictví. Předmětem sporu sice byla pokuta 4000 korun pro každého z rodičů, ovšem jeho význam je širší.

V říjnovém rozsudku, nově dostupném v internetové databázi, NSS hledá rovnováhu mezi systémem povinného očkování a názorem Ústavního soudu (ÚS), podle kterého lze vakcínu odepřít nejen z náboženských důvodů, ale také kvůli svědomí.

Právě v případě rodičů z Brněnska ústavní soudci v lednu průlomově uvedli, že při posuzování světské výhrady svědomí je nutné zkoumat několik faktorů, například naléhavost důvodů na straně rodičů, konzistentnost a přesvědčivost jejich tvrzení a možné společenské dopady. Pokud jsou podmínky splněny, lze upustit od peněžní sankce.

Na základě lednového nálezu pak Městský soud v Praze rozhodl ve prospěch rodičů. Následovala neúspěšná kasační stížnost ministerstva, spor tak nejspíš definitivně skončil. NSS zdůraznil, že nelze pochybovat o konzistentnosti a stálosti názoru rodičů, kteří dlouhodobě vyjadřují obavu ze zdravotních následků očkování.

NSS nesdílí názor, že s odkazem na výhradu svědomí bude moci kdokoli odepřít očkování, a tak se zákonná povinnost zcela vyprázdní. “Jakkoli NSS připouští, že příklad žalobců může být inspirací a povzbuzením pro další rodiče, kteří by mohli odepřít splnění povinnosti podrobit své děti očkování, je zřejmé, že při respektování přísných podmínek stanovených ÚS by tyto případy neměly nabýt masového charakteru, respektive neměly by mít za následek snížení úrovně 'proočkovanosti' pod kritickou úroveň,“ stojí v rozhodnutí.

NSS se zároveň domnívá, že se drtivá většina rodičů zachová “rozumně a zodpovědně“ a své děti očkování podrobí. Může k tomu prý přispět i ministerstvo zdravotnictví, pokud se bude více věnovat osvětě a vedle represe bude spoléhat i na racionální argumentaci, která rodiče přesvědčí.

Zákon umožňuje za nedodržení očkovací povinnosti uložit pokutu až 10.000 korun. Výjimku mají děti s prokázanou imunitou a trvalou kontraindikací. ÚS řešil očkování vícekrát. Podle základního nálezu z roku 2011 lze rodičům sankci prominout jen v individuálních případech, například když očkování prokazatelně odporuje náboženskému přesvědčení rodiny. Letos se prostor pro výjimky rozšířil. ÚS v minulosti také rozhodl, že očkování smí zůstat podmínkou pro přijetí dítěte to školky. Na druhé straně se vyslovil pro to, aby stát nesl odpovědnost za případné poškození zdraví následkem očkování.

Lednový nález přivítala Liga lidských práv a zkritizovala Česká vakcinologická společnost. Názory na prospěšnost očkování se liší, někteří lidé považují vakcíny za nebezpečné. Podle odborníků ovšem přínosy převažují nad riziky.

Jan Tomandl - ĆTK

Související články

Důvodem pro odmítnutí vakcíny může být podle ÚS svoboda svědomí

28.1.2016 00:01

Stát by měl nést zodpovědnost za poškození zdraví dítěte po povinném očkování

24.9.2015 00:01

Vakcína proti ebole vykázala v testech stoprocentní účinnost

28.8.2015 00:01

Tuberkulózy v ČR ubývá i poté, co bylo zrušeno plošné očkování

18.3.2014 00:01

Spory o očkování neustávají, jeho odpůrci většinou slavit nemohou

30.8.2013 00:01

Slovenský soud se poprvé zastal odpůrců povinného očkování dětí

25.6.2013 00:01

Jak mohou rodiče přispět k bezpečnému očkování dětí?

30.9.2011 00:01

Některým adolescentům chybí přeočkování proti černému kašli

27.6.2011 11:40

Strach dítěte z návštěvy lékaře

10.2.2011 00:00

Kauza odmítnutí povinného očkování se dostává k Ústavního soudu

26.1.2011 00:00

Stát nesmí trestat rodiče za odmítnutí očkování svých dětí

6.8.2010 00:00

Imunita proti nemocem dle ajurvédy

8.4.2010 00:00

Nežádoucí reakce na očkování proti rakovině děložního čípku

30.3.2010 00:00

Největším zabijákem dětí jsou léčitelné nemoci

4.3.2010 00:00

Neurologické komplikace po očkování proti chřipce

15.2.2010 00:00

PETICE za svobodnou volbu v očkování

12.2.2010 00:00

Ze světa očkování proti prasečí chřipce

30.10.2009 00:00

Nebezpečné přídavné látky ve vakcínách proti chřipce

16.10.2009 00:00

Jaké jsou zkušenosti s účinností očkování proti chřipce?

2.10.2009 00:00

Bude očkování proti prasečí chřipce znamenat riziko rakoviny?

10.8.2009 00:00

Toxické kovy a jejich působení na naše zdraví

9.7.2009 00:00

POHLED LÉKAŘE NA AUTISMUS S VYUŽITÍM POSLEDNÍCH VÝZKUMŮ

28.5.2009 00:00

Odstraňte negativní následky očkování homeopatií

19.2.2009 00:00

Pneumokok zabíjí v důsledku krvácení v plících

28.8.2007 00:00

Meningokok ohrožuje více děti kuřáků

3.1.2007 00:00

Izrael po čtyřech úmrtích přerušil očkování proti chřipce

7.11.2006 00:00

Chřipka vás nezabije

28.12.2005 00:00

Očkování proti tetanu po deseti letech bývá často zbytečné

5.11.2004 00:00

Pozor na vylučování rtuti z těla pomocí homeopatie

20.9.2004 00:00

The Times: syndrom války v Zálivu patrně vyvolalo očkování

13.1.2004 00:00

Britští rodiče se bojí trojvakcíny

11.2.2002 00:00

Poškození po očkování

24.1.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *