Rodič s autoritou - dle výzkumu nejzdravější způsob výchovy

10.3.2015 00:01
Rodina a děti

To, co napsala Diana Baumrindová před téměř padesáti lety, je i dnes stejně pravdivé: rodičovská výchova nesená autoritou je výchova, která je jak reagující, tak požadující. Rodiče s autoritou mají jasná očekávání a stanovují pevné limity, i ve chvíli, kdy se věnují vší té dobré a nezbytné péči, respektování, obdivování, ujišťování a podobně.

Snaží se a pracují na tom, aby pomáhali rozvíjet schopnosti dítěte jak co do sebeurčení, tak i schopnosti přizpůsobovat se, aby byli sami sebou, i když se zároveň někam zařazují a patří (do společnosti, komunity, domova a později na pracoviště).

Baumrindová porovnávala autoritou nesený styl rodičov­ské výchovy se dvěma jinými styly: autoritářským a liberálním.

Autoritářský styl výchovy, jak už jméno napovídá, považuje za nejvyšší prioritu poslušnost dítěte. Činy a rozhodnutí rodičů se řídí tím, aby vychovali dítě, které bude dodržovat pravidla a normy - právní, společenské, školní, domácí. Děti se učí poslou­chat a nezpochybňovat, i když pravidla vypadají, nebo skutečně jsou přehnaná či nahodilá. Ačkoli z těchto dětí často vyrostou občané, kteří ctí zákony, a dobří studenti, Baumrindová zjistila, že v důležitých ohledech strádali. Měli tendenci být úzkostliví a uzavření. Chyběla jim vnitřní síla, aby důvěřovali svému vlast­nímu pohledu a přesvědčení, mysleli sami za sebe a činili nezá­vislé morální volby.

Baumrindová ale zjistila, že ve srovnání s tím, co se dělo v au­toritářských domovech, se dětem vychovávaným liberálními ro­diči často dařilo ještě hůř, mnohem hůř. Děti přehnaně liberálních rodičů nebyly schopné regulovat své emoce. Bouřily se a vzpíraly se autoritě, projevovaly protispolečenské chování v tom smyslu, že porušovaly pravidla, a vypadalo to, že mají pocit, že stojí nad zákony lidské a vzájemné ohleduplnosti. Stojí také za zmínku, že se pak jako dospělí často vzdávali, když měli čelit výzvám téměř jakéhokoli druhu, ať už akademickým, mezilidským nebo vztahu­jícím se k práci. Co přesně dělá liberální rodič? Baumrindová to vystihuje nejlépe:

Liberální rodič se snaží vůči nutkáním, touhám a činům dí­těte chovat netrestajícím, přijímajícím a ujišťujícím způso­bem. Rodič s s dítětem konzultuje rozhodnutí týkající se přístupu a vysvětluje dítěti pravidla v rodině. Požaduje jen málo úkolů v domácnosti a ukázněného chování. Prezentuje se vůči dítěti jako zdroj, kterého může využívat, jak se mu za­chce, a ne jako vzor, který by mělo následovat, ani jako činitel zodpovědný za utváření nebo změnu jeho stávajícího či bu­doucího chování.

Dovoluje dítěti regulovat své vlastní činnosti, co nejvíce to lze, vyhýbá se uplatňování dozoru a nevede dítě k tomu, aby se řídilo zvnějšku stanovenými standardy. Snaží se vyu­žívat rozumu a manipulace, ale ne otevřené síly, aby dosáhl svých cílů.

Jak vidíte - a jak to nejspíš znáte i z první ruky být liberálním rodičem neznamená být špatným rodičem. Liberální rodiče jsou naprosto laskaví a milující rodiče, kteří nechtějí nic víc než vy­chovat šťastné a spokojené děti, z nichž vyrostou šťastní a spo­kojení dospělí, kteří se budou cítit naplněni v každém ohledu. Zatímco si jejich autoritářské protějšky dělají starosti o to, že děti zlobí, liberální rodiče se nejvíc strachují o to, že by své dítě jako bytost mohli nějakým způsobem potlačit, zranit, odradit nebo zbrzdit.

Vy své děti velmi milujete. Jen se musíte naučit i tu přísnější stránku zvládat lépe a pravidelněji. Naučte se to, a rychle doros­tete do rodiče s autoritou, který - jak nám říká výzkum o vývoji dětí - je tím nejzdravějším ideálem. Děti z domovů vedených au­toritou bývají čilejší, šťastnější, mají větší emoční seberegulaci, jsou odolnější, společensky zdatnější a flexibilnější. Jsou schopné žít v rovnováze mezi jejich vlastní vůlí a požadavky společnosti a mívají víru ve svou schopnost se rozhodovat, čelit těžkým úko­lům a tak dále.

Zdroj: Richard Bromfield- Stop rozmazlování!, nakladatelství Portál

 

 

 

 

Související články

Norsko připravilo českou rodinu o děti

25.11.2014 00:01

Děti starších matek jsou prý zdravější a vyrovnanější

15.9.2014 00:01

Když se z dívky stává žena - dospívají dnes dívky jinak?

26.11.2013 00:01

Výchova sirotků v rodinách má prý význam na vývoj jejich mozku

31.8.2012 00:01

Hranice a pravidla poskytují dětem řád a orientaci

26.4.2012 00:01

Výchova dětí ve sterilním prostředí vede k alergiím

28.2.2012 00:01

Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01

Hyperaktivní dítě: Jak mu pomoci?

4.11.2011 00:01

Jak předcházet potyčkám mezi sourozenci

20.7.2011 00:00

Boj dítěte o moc

12.7.2011 00:00

Vztah prarodičů a vnuků

1.3.2011 00:00

Jakých chyb se vyvarovat v prvních třech letech života dítěte

22.2.2011 00:00

Děti a pořádek

17.2.2011 00:00

Pět nejdůležitějších bodů otcovské výchovy

27.1.2011 00:00

Jak řešit potyčky mezi sourozenci

3.12.2010 00:00

Jsou tělesné tresty účinné?

18.10.2010 00:00

ADHD - mýtus nebo porucha mozku?

24.9.2010 00:00

Minutové pokárání

14.9.2010 00:00

Vliv ADHD na prožívání a chování dětí

11.6.2010 00:00

Desatero Zdeňka Matějčka pro vychovatele a rodiče dětí s mentálním i tělesným handicapem

20.5.2010 00:00

Horoskop jako pomůcka pro výchovu dítěte

24.2.2010 00:00

Pět základních duševních potřeb dítěte

22.2.2010 00:00

Každodenní sladkosti dělají z dětí násilníky

21.10.2009 00:00

Umění vyprávět výmysly

17.10.2009 00:00

Tourettův syndrom - zlobivé děti

15.9.2009 00:00

Svěření dítěte do střídavé výchovy

21.7.2009 00:00

Dítě s vývojem k hyperaktivnímu chování v batolecím, předškolním a školním věku

14.5.2009 00:00

Dítě s vývojem k hyperaktivnímu chování v kojeneckém věku

17.4.2009 00:00

Malý vztekloun

2.4.2009 00:00

Pomočování dětí pohledem psychologa

13.11.2008 00:00

Syndrom rizikového chování v dospívání

7.10.2008 00:00

Touha po samostatnosti

25.7.2008 00:00

Hyperaktivita - co pomáhá

7.2.2008 00:00

Sedm zákonitostí dětství

16.1.2008 00:00

Stres vyvolává u dívek předčasnou pubertu

3.1.2008 00:00

Je možné dětem poskytovat příliš mnoho pozornosti?

2.10.2007 00:00

Jak na povzbuzování dětí

7.3.2007 00:00

Záchvaty vzteku u dětí

19.6.2006 00:00

Co dětem brání být sebou samými?

18.4.2006 00:00

Náctiletí

8.9.2005 00:00

Oční test pro diagnostiku lehké mozkové dysfunkce dětí

20.1.2005 00:00

Skutečné chlapy dělá mazlení

17.9.2004 00:00

Stádia vciťování u dětí

27.8.2004 00:00

Autoritativní rodiče

5.4.2004 00:00

Depresivní matky mají často agresivní potomky

13.11.2003 00:00

Polovina matek má nepřiměřené obavy o své děti

17.10.2003 00:00

Mateřské instinkty

5.6.2003 00:00

Výchova a konstituce dítěte

7.5.2003 00:00

Jak poznat manipulátora?

7.2.2003 00:00

Rodiče mají vliv na utváření sexuality svých dětí

8.11.2002 00:00

Hyperaktivní dítě

25.10.2002 00:00

Psychická deprivace dětí II- diagnostika a možnosti její nápravy

16.8.2002 00:00

Tělesné reakce dětí jako důsledek stresu

13.8.2002 00:00

Psychická deprivace dětí I

6.8.2002 00:00

Chybějící otec, chybující syn?

18.7.2002 00:00

Moc se přemýšlí

30.5.2002 00:00

Bití a tělesné tresty

5.4.2002 00:00

Rád bych tě ušetřil špatných zkušeností!

19.3.2002 00:00

Karmické vztahy s dětmi

7.9.2001 00:00

Respektování hranic druhých lidí

28.3.2001 00:00

Kopanec

11.1.2001 00:00

Výzva vánoční besídky

26.12.2000 00:00

Jsou děti zlé?

14.12.2000 00:00

Indigové děti

30.11.2000 00:00

Odpusťte svým rodičům

23.10.2000 00:00

Embryonální výchova

12.4.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *