Psychické zdraví dětí a dospívajících si zaslouží maximální pozornost

2.7.2018 00:01
Rodina a děti

Poruchy nálady, jako jsou opakované deprese, jsou ve velké většině spojovány s dospělými, přestože začínají již v dětství a časném dospívání. Třetí nejčastější příčinou úmrtí mezi adolescenty je sebevražda, což je alarmující statistika. A právě tématům spojeným s psychickým stavem dětí ?a dospívajících se bude věnovat 23. ročník světového kongresu organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), na kterém vystoupí přední světoví odborníci, a který se v regionu střední a východní Evropy uskuteční vůbec poprvé. Praha se tak na několik dní stane doslova centrem světové pedopsychiatrie.

„Duševní onemocnění stále provází určité stigma a návštěvu psychiatra dospělí často odkládají či přímo odmítají a stejně jednají i v případě svých dětí,“ říká předseda kongresu MUDr. Michal Goetz, Ph.D. z Fakultní nemocnice v Motole a dodává: „Přitom zhruba 13 procent dětí od 8 do 15 let trpí duševním onemocněním, které zasahuje jejich každodenní život. Věřím, že se nám podaří zdůraznit význam komplexní péče o duševní zdraví dětí a dospívajících jako hlavní prioritu moderní společnosti v 21. století.“


Příčiny těchto onemocnění jsou různorodé, ale můžeme zmínit například traumatické zážitky v raném dětství nebo šikanu, které je vystaveno až 30 procent dětí. V současné době lze sledovat narůstající trend sebepoškozování a sebevražedného chování mezi dospívajícími. Toto chování je přímo spojeno s duševními poruchami a bez odborné pomoci mohou vést až k dokonanému pokusu ?o sebevraždu. „Duševní poruchy v dětství jsou rizikovým faktorem pro nejzávažnější onemocnění ?v dospělém věku. Čím dříve je zahájena adekvátní péče tím mírnější bude i průběh onemocnění. Bohužel od prvních příznaků duševní poruchy někdy uplyne až 8 let, než se pacient dostane dětskému psychiatrovi. Věříme, že kongres zvýší zájem politiků o náš obor a začnou se řešit zásadní mezery ?v českém systému péče, jako je nedostatečný počet dětských psychiatrických ambulancí, akutních lůžek a faktické chybění konziliární pedopsychiatrické péče v regionálních nemocnicích,“ dodává MUDr. Goetz.


V rámci kongresu proběhne 23. července 2018 také unikátní kurz pro veřejnost v prostorách Motolské nemocnice. Hlavními tématy bude prevence duševních chorob u dětí a dospívajících (James Hudziak, USA) a podpora lidí s poruchami autistického spektra v našich komunitách (Joaquín Fuentes, Španělsko). Kurzu bude předsedat profesor Andrés Martin z Yale School of Medicine, USA. Více informací i přihlášku nalezente zde: www.detskapsychiatrie2018.cz.


Již 23. ročník kongresu IACAPAP se bude konat od 23. do 27. července 2018 v Praze a představí se na něm odborníci v oblasti dětské psychiatrie či psychologie z celého světa. Mezi pozvané přednášející patří například profesorka Gabrielle Carlson z USA, která patří mezi nejrespektovanější odborníky na poruchy nálady a sebevražedné chování v dospívání a s tím spojeného vlivu médií či světově uznávaný neurovědec Tomas Paus, jehož téma zní: Proč tolik duševních poruch začíná v dospívání. ?O problematice raného traumatu, šikany a násilí budou přednášet Joerg Fegert  (Německo) a Louise Arseneault (UK).  Mimořádně zajímavou přednášku bude mít profesorka Ruth Feldman z Izraele, ve které bude hovořit o synchronii chování ve vztahu mezi matkou a kojencem a neurobiologické podstatě této vazby - tzv. attachmentu.


Na kongresu se očekává účast až 2 000 profesionálů z oboru zdravotnictví, sociální práce či vzdělávání.
Poznatky a závěry jednotlivých prezentací přispějí k tolik potřebnému zlepšení péče o děti ?i adolescenty v České republice, kde právě probíhá reforma psychiatrické péče a snaha o srovnání její úrovně s vyspělými evropskými zeměmi.


Organizace IACAPAP již 80 let sdružuje odborníky v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících, jako například psychiatry, psychology, pediatry, sociální pracovníky, specialisty ve vzdělávání ?a zákonodárce, z 80 zemí světa a 5 různých kontinentů. Hlavním cílem této asociace je prosazování podpory zdravého psychického rozvoje, prevence a dostupnosti efektivní léčby duševních poruch dětí a dospívajících, a to zejména spojením výzkumu, praxe a legislativní činnosti. Více informací naleznete na www.iacapap2018.org

Související články

Dětští opilci a toxikomani stáli loni VZP 14,5 milionu korun

28.6.2018 00:01

Jaké povahové vlastnosti jsou rizikové pro vznik závislosti na internetu

29.5.2018 00:01

Selfitida - nová psychická porucha

15.1.2018 00:01

Stres v rodině výrazně oslabuje dětskou imunitu a zvyšuje riziko onemocnění

30.11.2017 08:01

Rodiče řeší pozdě závislosti svých dětí

13.10.2017 08:01

Bojíte se, že vaše dítě bere drogy?

30.8.2017 00:01

Jak se vyhnout rizikům Facebooku

11.11.2016 00:01

Důvody, proč mladiství pijí či nepijí alkohol

21.10.2016 00:01

Studie potvrdily, že kouření zvyšuje riziko deprese

19.10.2016 00:01

Mobilní aplikace pro psychické zdraví

25.8.2016 00:01

Žáci se učí kouřit od spolužáků, a to často v restauraci

18.3.2016 00:01

Závsilost na chytrých telefonech a nomofobie

2.10.2015 00:01

Děti na základních školách jsou již závislé na tabáku

2.7.2015 00:01

Stres, deprese a životní styl v ČR

12.6.2015 00:01

Co mohou rodiče udělat již před početím a během těhotenství pro intelekt a psychický vývoj svých budoucích dětí

31.3.2015 00:01

Náctiletí odhalují na internetu příliš mnoho ze svého soukromí

25.11.2014 00:01

Kouření zvyšuje riziko sebevraždy

25.9.2014 00:01

Tisíce dětí pijí alkohol a kouří

27.8.2014 00:01

V Praze byla otevřena ambulance dětské a dorostové adiktologie

25.7.2014 00:01

Alkohol a drogy u dětí

16.7.2014 00:01

Tisíce lidí v ČR jsou závislí na sociálních sítích

11.3.2014 00:01

Alkohol je falešný společník při depresi

3.3.2014 00:01

Kdy je správný čas na rozhovor s dospívajícím

18.2.2014 00:01

Kybernetické sebepoškozování

10.2.2014 00:01

Když se z dívky stává žena - dospívají dnes dívky jinak?

26.11.2013 00:01

Podle britských vědců může facebook zlepšit duševní zdraví

30.4.2013 00:01

Facebook může vyvolávat závist a nespokojenost se svým životem

20.2.2013 00:01

Stalking: Úmyslné pronásledování a obtěžování jedné osoby jinou

25.9.2012 00:01

Jak vznikají poruchy chování u dětí?

6.1.2012 00:01

Opoždění ve vývoji řeči

16.9.2011 00:00

Sebevražedné sklony

19.1.2011 00:00

Kdo je Emo?

14.12.2010 00:00

Co je šikana a jak se zjišťuje?

16.9.2010 00:00

Posíláte své dítě na tábor?

2.7.2010 00:00

Neberte lásky dospívajících na lehkou váhu

22.4.2010 00:00

Pět základních duševních potřeb dítěte

22.2.2010 00:00

Děti nesmí pít alkohol ani výjimečně, svátky nesvátky

22.12.2009 00:00

Péče o dítě závislé na návykových látkách

29.4.2009 00:00

Léčení drogové závislosti

13.3.2009 00:00

Britská studie: Každé desáté dítě v bohatých zemích je týráno

14.1.2009 00:00

Pomočování dětí pohledem psychologa

13.11.2008 00:00

Sebepoškozování a sebeubližování přibývá

7.11.2008 00:00

Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, mentální bulimie a orthorexie

23.10.2008 00:00

Syndrom rizikového chování v dospívání

7.10.2008 00:00

PPP- poruchy příjmu potravy: anorexie, bulimie - SPECIÁL

17.4.2008 00:00

Na předávkování těkavými látkami umírají často i děti

7.3.2008 00:00

Drogovou závislost prozradí jednoduchý test

28.2.2008 00:00

Závislost na počítačových hromadných online hrách

30.1.2008 00:00

Stres vyvolává u dívek předčasnou pubertu

3.1.2008 00:00

Lidí s koktavostí přibývá

25.10.2007 00:00

Novorozenecký abstinenční syndrom

4.9.2007 00:00

Úmyslné sebezraňování studentů

8.6.2006 00:00

Vysoký počet sebevražd v EU

22.11.2005 00:00

Náctiletí

8.9.2005 00:00

Brzké flámování zbídačuje zdraví v dospělosti

3.8.2004 00:00

Děti kuřáků

18.2.2004 00:00

Způsoby sebepoškozování

4.4.2003 00:00

Psychické následky dlouhodobého užívání marihuany

9.10.2002 00:00

Rychlý návyk na kouření u dětí

30.8.2002 00:00

Psychická deprivace dětí II- diagnostika a možnosti její nápravy

16.8.2002 00:00

Psychická deprivace dětí I

6.8.2002 00:00

Začínat ve 14 letech je smrtelné!

24.7.2002 00:00

Sebevražedný lék se užívá i v Česku

11.1.2002 00:00

Věk dospívání - věk změn

6.9.2001 00:00

Škola může přispět k rozvoji depresí žáků i učitelů

5.4.2001 00:00

Přidat komentář

 
* *